Works - 392084-2017

05/10/2017    S191    - - Works - Additional information - Open procedure 

Romania-Bucuresti: Thermal insulation work

2017/S 191-392084

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Directia Generala Investitii, For the attention of: Iulian Gheorghe, Bucuresti 060204, Romania. Telephone: +40 0213180144. Fax: +40 0213180143. E-mail: achizitiips6@yahoo.com

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.8.2017, 2017/S 146-302904)

RE:
CPV:45321000, 71320000, 71356200

Thermal insulation work

Engineering design services

Technical assistance services

Instead of: 

III.2.2) Capacitatea economică și financiară

—.

—.

—.

—.

Read: 

III.2.2) Capacitatea economică și financiară

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti.

In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".

In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiare acordata de tertul sustinator.

Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 2.10.2017 si in data de 3.10.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro