Works - 392084-2017

05/10/2017    S191    - - Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de izolare termică

2017/S 191-392084

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Directia Generala Investitii, În atenția: Iulian Gheorghe, Bucuresti 060204, România. Telefon: +40 0213180144. Fax: +40 0213180143. E-mail: achizitiips6@yahoo.com

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 2.8.2017, 2017/S 146-302904)

În ceea ce priveşte:
CPV:45321000, 71320000, 71356200

Lucrări de izolare termică

Servicii de concepţie tehnică

Servicii de asistenţă tehnică

În loc de: 

III.2.2) Capacitatea economică și financiară

—.

—.

—.

—.

A se citi: 

III.2.2) Capacitatea economică și financiară

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti.

In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".

In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiare acordata de tertul sustinator.

Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 2.10.2017 si in data de 3.10.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro