Services - 392276-2017

05/10/2017    S191    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Nie dotyczy 

Polska-Kartuzy: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 191-392276

Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, Osoba do kontaktów: Jerzy Pobłocki, Marek Trepczyk, Kartuzy 83-300, Polska. Tel.: +48 586948200. Faks: +48 586948203. E-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2015, 2015/S 202-366492)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast: 

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:

15.10.2017

Powinno być: 

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:

15.10.2018