Supplies - 392396-2020

Submission deadline has been amended by:  434426-2020
21/08/2020    S162

Poland-Łódź: Medical equipments

2020/S 162-392396

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
National registration number: Pl
Postal address: ul. Żeromskiego 113
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-549
Country: Poland
Contact person: Beata Jaworska
E-mail: b.jaworska@skwam.lodz.pl

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pakiety dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Reference number: 146/PN/ZP/D/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na pakiety dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”) - zamówienie podzielone na 13 pakietów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ („Formularz asortymentowo-cenowy”) i w załączniku nr 1a do SIWZ („Parametry techniczne”).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 - Mikroskop operacyjny

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Mikroskop operacyjny (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - Ultradźwiekowy aspirator tkankowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Ultradźwiekowy aspirator tkankowy (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 - Aparat do neuronawigacji

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Aparat do neuronawigacji (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 - Ramię C

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Ramię C (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 - Stoły operacyjne z wymiennymi blatami

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Stoły operacyjne z wymiennymi blatami (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Parametry oceniane (wskazane w załączniku nr 1a „Parametry techniczne”) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 - Wieża artroskopowa 4K

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Wieża artroskopowa 4K (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 - Łóżka na sale pooperacyjne z szafkami

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Łóżka na sale pooperacyjne z szafkami (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 - Aparat USG serca

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego:Aparat USG serca (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 - Zestaw monitorów wraz z centralą monitorującą

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Zestaw monitorów wraz z centralą monitorującą (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10 - Łóżka na sale pooperacyjne z szafkami z rama bałkańską

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Łóżka na sale pooperacyjne z szafkami z rama bałkańską (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11 - Respiratory stacjonarne

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Respiratory stacjonarne (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12 - Monitory funkcji życiowych z możliwością pomiaru SpO2, Co2, EKG, NIBP, IBP, Bis, Temp głęboka, PiCCO

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Monitory funkcji życiowych z możliwością pomiaru SpO2, Co2, EKG, NIBP, IBP, Bis, Temp głęboka, PiCCO (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13 - Łóżka OIOM

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj.: Łódź, ul. Żeromskiego 113.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu medycznego: Łóżka OIOM (zwanego dalej Towarem lub Sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a do „Formularza Oferty”), a także zgodnie z załącznikiem „Warunki gwarancji i serwisu” (załącznik 1b do „Formularza Oferty”)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja (na zasadach określonych w Formularzu Oferty i warunkach gwarancji i serwisu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamówienie w ramach każdego z pakietów będzie zrealizowane (zakończone podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń): w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie w całości zrealizowane w maksymalnym terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. By warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) w ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dotyczy pakietu 1-13: przynajmniej 1 dostawy sprzętu medycznego, o łącznej wartości brutto dostaw sukcesywnych w ramach jednej umowy (lub dostawa (...)

B. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 t.j., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 t.j. ze zm.)

C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ (cz. A n/n ogł.), każdy z Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

(...)

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1.2. SIWZ (cz. A pkt. 1.2 n/n ogł.):

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych (...).

Podane w wykazie dostawy winny spełniać szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone w rozdz. IV pkt 1 a) SIWZ (cz. A pkt. 1 a) n/n ogł.).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cd. Pkt. C

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w rozdziale IV pkt. 1.1. SIWZ (cz.A. pkt.1.1 n/n ogł):

2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21,ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.2.2 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

2.2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

4.(...)

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

5.1. pkt 2.2.1 cz. C – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

5.2. pkt 2.2.4 cz. C – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę(...)

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania, w szczególności informacje dotyczące formy złożenia oferty/dokumentów, informacje dotyczące dokumentów podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz do podmiotów mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkana poza terytorium RP, znajdują się w SIWZ

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami Wzoru Umowy

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2020
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2020
Local time: 09:30
Place:

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, POLSKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów dotyczących spełniania warunków wymaganych przez zamawiającego:

2.1. dotyczy wszystkich pakietów: Szczegółowe informacje na temat każdego oferowanego Towaru (np. opisy, fotografie, katalogi, prospekty, dane techniczne lub inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych Załącznika 1a (Parametry techniczne) do SIWZ

Jeżeli załączone do oferty ilustrowane foldery/prospekty/instrukcja obsługi nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne,

Prosimy o zaznaczenie na poszczególnych dokumentach, którego pakietu one dotyczą.

3.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 218 000,00 złotych, słownie: dwieście osiemnaście tysięcy zł 00/100 (dotyczy wszystkich pakietów). Wadium należy wnieść w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.:

Nr Pakietu: Wadium w PLN:

1 24 000,00

2 9 000,00

3 27 000,00

4 9 000,00

5 40 000,00

6 5 000,00

7 10 000,00

8 6 000,00

9 7 000,00

10 2 000,00

11 25 000,00

12 25 000,00

13 29 000,00

Cd. Informacji dotyczących wadium znajduje się w SIWZ.

4.Dotyczy IV.2.6) – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – Termin związania ofertą liczony zgodnie z ustawą PZP 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.Opis sposobu przygotowania oferty jest określony w SIWZ.

6.Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i złożenia oferty znajdują się w SIWZ udostępnianej na stronie internetowej Zamawiającego www.uskwam.umed.lodz.pl.

7.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str.1,z późn. zm.),zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

7.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź.

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów poczta elektroniczną na adres daneosobowe@skwam.lodz;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO cd. klauzuli dostępny w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2020