Services - 39366-2022

24/01/2022    S16

Suomi-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2022/S 016-039366

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turun Tunnin Juna Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3176746-6
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@hankintajuristit.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.tunninjuna.com/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/turuntunninjuna
I.6)Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelman jatkopohjatutkimukset

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun Tunnin Juna Oy (jäljempänä myös ”Tilaaja” ja ”hankintayksikkö”) pyytää tarjouksia täydentävistä kallionäyte- ja porakonetutkimuksista, jotka liittyvät Espoo-Salo-oikoradan ratasuunnitelman tunneliosuuksiin.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

Tässä hankinnassa on käytössä sähköinen tarjousympäristö. Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään ensin osoitteessa:

https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/turuntunninjuna

Rekisteröitymisen jälkeen tarjoaja voi kirjautua järjestelmään osoitteessa:

https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon

Menettelynä on nopeutettu avoin menettely, koska hankinnalla on erityinen kiire. Hankintayksikkö ei ole voinut kilpailuttaa tätä hankintaa ennen tiettyjen kriittisten sopimusten solmimista ja näiden sopimusten solmimisen osalta tuli odottamattomia viivästyksiä. Ratasuunnitelman laadinta rakentuu aiempien suoritettujen tutkimusten päälle, eikä tarkoituksenmukaisia jatkotoimenpiteitä voida tehdä, mikäli pohjatyössä on puutteita. Näin ollen hankintayksikön tulee saada tämän hankinnan kohde suoritetuksi kiireellisesti, jotta hankintayksikkö voi edistää ratasuunnitelman laadintaa suunnitellussa aikataulussa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 1
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45111250 Maaperän tutkimustyöt
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
71332000 Geotekniset palvelut
71335000 Tekniset tutkimukset
71900000 Laboratoriopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

OT1 pohjatutkimukset.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/03/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Verkkojen Eurooppa

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45111250 Maaperän tutkimustyöt
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
71332000 Geotekniset palvelut
71335000 Tekniset tutkimukset
71900000 Laboratoriopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

OT2 pohjatutkimukset.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/03/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Verkkojen Eurooppa

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 3

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45111250 Maaperän tutkimustyöt
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
71332000 Geotekniset palvelut
71335000 Tekniset tutkimukset
71900000 Laboratoriopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

OT3 pohjatutkimukset.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/03/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Verkkojen Eurooppa

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 4

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45111250 Maaperän tutkimustyöt
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
71332000 Geotekniset palvelut
71335000 Tekniset tutkimukset
71900000 Laboratoriopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

OT4 pohjatutkimukset.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/03/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Verkkojen Eurooppa

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/02/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/02/2022
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/01/2022