Építési beruházás - 393901-2018

11/09/2018    S174    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 174-393901

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Telefon: +36 17691704
Fax: +36 709001010

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://szgyf.gov.hu/hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szociális védelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében támogatott lakhatást biztosító lakások építése valamint szolgáltató központok kialakítása -dél-békési településeken

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében támogatott lakhatást biztosító lakások építése valamint szolgáltató központok kialakítása -délbékési

Településeken”.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4)-(5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a beszerzés kettő (2) részajánlati körben valósul meg jelen eljárásban.

1. rész: 9 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza területén

2. rész: 2 db szolgáltató központ kialakítása Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza területén

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 542 796 403.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 9 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza területén

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarbánhegyes, Kossuth u. 71.

Medgyesegyháza Fáy u. 81., Fáy u. 85., Fáy u. 89., Fáy u. 93.

Mezőkovácsháza Árpád u. 277., Bajcsy-Zsilinszky u. 36. Bethlen G. u 85., Kinizsi P. u.

41-1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

9 db új építésű, 300 m alatti alapterületű (amelyek 4 db 240,79 m alapterületű, 4 db 242 m alapterületű és 1 db 233 m alapterületű épület) támogatott lakhatást biztosító lakások építése Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza területén, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A 181/2003.(XI.5) Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre az ajánlatkérő által kötelezően előírt 72 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 2 db szolgáltató központ kialakítása Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza területén

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45200000
45300000
45400000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:

5667 Magyarbánhegyes Tanya 37. (026/6. hrsz.)

5800 Mezőkovácsháza Árpád u 120 (601-3. hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés ismertetése:

2 db szolgáltató központ kialakítása (amely Mezőkovácsháza esetén egy 437,07 m alapterületű épület foglalkoztatókkal és kiszolgáló helyiségekkel, valamint Magyarbánhegyes esetén egy 4 db épületből álló együttes) a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza területén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 033-071193
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 9 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
Postai cím: Désány I. u. 16 IV/15
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 443 918 613.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 542 796 403.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— gépész felelős műszaki vezetői feladatok

— építési, gépészeti és villamossági részmunkák

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 2 db szolgáltató központ kialakítása Magyarbánhegyes és Mezőkovácsháza területén

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 22757937-2-09

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15.

22757937-2-09

Universal Bau 96 Bt.

4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.,

22875624-2-09

Dryvit Profi Kft. 4030 Debrecen, Karabély utca 3,

24880521-2-09

Figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése

A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2018