Services - 394326-2021

03/08/2021    S148

Lithuania-Kaunas: Programming services of systems and user software

2021/S 148-394326

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kauno miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188764867
Postal address: Laisvės al. 96
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 44251
Country: Lithuania
Contact person: Indra Jasiukaitienė
E-mail: indra.jasiukaitiene@kaunas.lt
Telephone: +370 37220270
Fax: +370 37223106
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=590566
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=590566&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kauno miesto ir artimojo priemiesčio gyventojų vežimo maršrutų sudarymo informacinės sistemos su mobiliąja programa sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72211000 Programming services of systems and user software
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kauno miesto ir artimojo priemiesčio gyventojų vežimo maršrutų sudarymo informacinės sistemos su mobiliąja programa sukūrimo paslaugos, atitinkančios techninę ir funkcinę specifikaciją. Paslaugos perkamos įgyvendinant bendradarbiavimo programos „Interreg Baltijos jūros regionas“ projektą #R101 RESPONSE „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (angl. „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72211000 Programming services of systems and user software
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Kauno miestas

II.2.4)Description of the procurement:

Kauno miesto ir artimojo priemiesčio gyventojų vežimo maršrutų sudarymo informacinės sistemos su mobiliąja programa sukūrimo paslaugų, atitinkančių pirkimo dokumentuose pateiktą techninę ir funkcinę specifikaciją, pirkimas. Paslaugos perkamos įgyvendinant bendradarbiavimo programos „Interreg Baltijos jūros regionas“ projektą #R101 RESPONSE „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (angl. „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Bendradarbiavimo programos „Interreg Baltijos jūros regionas“ projektas #R101 RESPONSE „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (angl. „RESPONSE – Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport“).

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai abi sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sutartis sudaroma elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis) arba ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei tokius privalo turėti) (jei sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą) ir paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia paslaugų gavėjui 2 500 Eur sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko / kredito unijos ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutartis galioja iki 2021-12-31 arba iki sutarties nutraukimo. Paslaugų teikėjas paslaugas turi suteikti iki 2021-11-15.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/09/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/09/2021
Local time: 11:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Postal code: LT-44312
Country: Lithuania
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 37490941
Fax: +370 37324164
Internet address: http://kat.teismai.lt/lt/titulinis.html
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021