Építési beruházás - 394702-2016

10/11/2016    S217    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2016/S 217-394702

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bucsánszki Szabina
Telefon: +361 4368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +361 4368560
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06).

Hivatkozási szám: PST kód: A004.06
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06)

A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 15 209 303 100.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233130
45233228
45221111
45230000
45233280
45233221
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

M4 autópálya 2+550-5+500 km szel. között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06).

2x2 forgalmi sávos új nyomvonalon vezetett autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, továbbá a Berettyóújfalu mérnökségi telep és autópálya rendőrség kivitelezése.

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

A projekt összefüggő létesítmény, mely műszaki tartalma,beszerzési jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges. A munka komplexitására és volumenére tekintettel pedig az autópálya rendőrség és mérnökségi telep építési feladata a tárgyi autópályával együtt kivitelezhető csak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 103-183518
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hódút Kft.
Kerekdomb dűlő 138.
Tiszakécske
6060
Magyarország
NUTS-kód: HU331
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Duna Aszfalt Kft.
Béke utca 150.
Tiszakécske
6060
Magyarország
NUTS-kód: HU331
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13 050 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 209 303 100.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Nyertes Ajánlattevő:

— Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös Ajánlattevők:

—– Hódút Kft., nem kkv., székhely: 6060 Tiszakécske, Kerekdom bdűlő 138., adószám: 11081423-2-03,

—– Duna Aszfalt Kft., nem kkv., székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., adószám:11426628-4-03.

2) További Ajánlattevők:

— SDD Konzorcium:

—– Dömper Kft., 2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2. hrsz., középvállalkozás,

—– Subterra-Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., nem kkv.,

—– Pannon-Doprastav Kft., 9025 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em., nem kkv.,

— Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V., nem kkv.,

— Colas Hungária Zrt., Colas Közlekedésépítési Kft., Közös Ajánlattevők:

—– Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73., nem kkv.,

—– Colas Közlekedésépítési Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 73., nem kkv.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2016