Építési beruházás - 394702-2016

10/11/2016    S217

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2016/S 217-394702

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bucsánszki Szabina
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +361 4368572
Fax: +361 4368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06).

Hivatkozási szám: PST kód: A004.06
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06)

A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 15 209 303 100.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233130 Autópálya-építési munka
45233228 Útburkolat építése
45221111 Közúti híd építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233280 Szalagkorlát felszerelése
45233221 Útburkolati jelek festése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

M4 autópálya 2+550-5+500 km szel. között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06).

2x2 forgalmi sávos új nyomvonalon vezetett autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, továbbá a Berettyóújfalu mérnökségi telep és autópálya rendőrség kivitelezése.

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

A projekt összefüggő létesítmény, mely műszaki tartalma,beszerzési jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges. A munka komplexitására és volumenére tekintettel pedig az autópálya rendőrség és mérnökségi telep építési feladata a tárgyi autópályával együtt kivitelezhető csak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 103-183518
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdomb dűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13 050 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 209 303 100.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Nyertes Ajánlattevő:

— Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös Ajánlattevők:

—– Hódút Kft., nem kkv., székhely: 6060 Tiszakécske, Kerekdom bdűlő 138., adószám: 11081423-2-03,

—– Duna Aszfalt Kft., nem kkv., székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., adószám:11426628-4-03.

2) További Ajánlattevők:

— SDD Konzorcium:

—– Dömper Kft., 2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2. hrsz., középvállalkozás,

—– Subterra-Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., nem kkv.,

—– Pannon-Doprastav Kft., 9025 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em., nem kkv.,

— Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V., nem kkv.,

— Colas Hungária Zrt., Colas Közlekedésépítési Kft., Közös Ajánlattevők:

—– Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73., nem kkv.,

—– Colas Közlekedésépítési Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 73., nem kkv.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2016