Supplies - 396114-2020

24/08/2020    S163

Slovenia-Ljubljana: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 163-396114

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
National registration number: 5054087000
Postal address: Riharjeva ulica 38
Town: Ljubljana
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: gp.zdruzenje@zdrzz.si
Telephone: +386 59227186

Internet address(es):

Main address: https://zdrzz.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
National registration number: 5779197000
Postal address: Prečna ulica 4
Town: Postojna
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6230
Country: Slovenia
E-mail: info@bolnisnica-po.si
Telephone: +386 57000720

Internet address(es):

Main address: https://www.bolnisnica-po.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
National registration number: 5053820000
Postal address: Kidričeva cesta 38A
Town: Kranj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4000
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@bgp-kranj.si
Telephone: +386 42082800

Internet address(es):

Main address: https://www.bolnisnica-kranj.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Center za zdravljenje bolezni otrok
National registration number: 5053650000
Postal address: Šentvid pri Stični 44
Town: Šentvid pri Stični
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1296
Country: Slovenia
E-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net
Telephone: +386 17887450

Internet address(es):

Main address: https://www.czbo.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
National registration number: 5273943000
Postal address: Rakitna 96
Town: Preserje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1352
Country: Slovenia
E-mail: info@mkz-rakitna.si
Telephone: +386 13659800

Internet address(es):

Main address: https://www.mkz-rakitna.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalni inštitut za javno zdravje
National registration number: 6462642000
Postal address: Trubarjeva cesta 2
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@nijz.si
Telephone: +386 12441400

Internet address(es):

Main address: https://www.nijz.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
National registration number: 5053765000
Postal address: Jadranska cesta 31
Town: Ankaran - Ancarano
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6280
Country: Slovenia
E-mail: informacije@ob-valdoltra.si
Telephone: +386 56696100

Internet address(es):

Main address: https://www.ob-valdoltra.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Psihiatrična bolnišnica Begunje
National registration number: 5054818000
Postal address: Begunje na Gorenjskem 55
Town: Begunje na Gorenjskem
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4275
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@pb-begunje.si
Telephone: +386 45335200

Internet address(es):

Main address: https://www.pb-begunje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Psihiatrična bolnišnica Idrija
National registration number: 5053668000
Postal address: Pot Sv. Antona 49
Town: Idrija
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5280
Country: Slovenia
E-mail: info@pb-idrija.si
Telephone: +386 53734400

Internet address(es):

Main address: https://www.pb-idrija.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Psihiatrična bolnišnica Ormož
National registration number: 5054788000
Postal address: Ptujska cesta 33
Town: Ormož
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2270
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@pb-ormoz.si
Telephone: +386 27415100

Internet address(es):

Main address: https://www.pb-ormoz.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
National registration number: 1191004000
Postal address: Chengdujska cesta 45
Town: Ljubljana - Polje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1260
Country: Slovenia
E-mail: info@psih-klinika.si
Telephone: +386 15872100

Internet address(es):

Main address: https://www.psih-klinika.si

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Celje
National registration number: 5064716000
Postal address: Oblakova ulica 5
Town: Celje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3000
Country: Slovenia
E-mail: info@sb-celje.si
Telephone: +386 34233000

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-celje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
National registration number: 5054796000
Postal address: Potrčeva cesta 23
Town: Ptuj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2250
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@sb-ptuj.si
Telephone: +386 27491400

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-ptuj.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola
National registration number: 1399632000
Postal address: Polje 40
Town: Izola - Isola
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6310
Country: Slovenia
E-mail: info@sb-izola.si
Telephone: +386 56606000

Internet address(es):

Main address: https://sb-izola.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Jesenice
National registration number: 5053692000
Postal address: Cesta maršala Tita 112
Town: Jesenice
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4270
Country: Slovenia
E-mail: info@sb-je.si
Telephone: +386 45868000

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-je.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Murska Sobota
National registration number: 1122517000
Postal address: Ulica dr. Vrbnjaka 6
Town: Murska Sobota
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 9000
Country: Slovenia
E-mail: info@sb-ms.si
Telephone: +386 25123100

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-ms.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Novo mesto
National registration number: 5054621000
Postal address: Šmihelska cesta 1
Town: Novo mesto
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8000
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@sb-nm.si
Telephone: +386 73916115

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-nm.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
National registration number: 5054958000
Postal address: Gosposvetska cesta 1
Town: Slovenj Gradec
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2380
Country: Slovenia
E-mail: info@sb-sg.si
Telephone: +386 28823400

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-sg.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Splošna bolnišnica Trbovlje
National registration number: 5055121000
Postal address: Rudarska cesta 9
Town: Trbovlje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1420
Country: Slovenia
E-mail: info@sb-trbovlje.si
Telephone: +386 35652500

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-trbovlje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
National registration number: 1190997000
Postal address: Golnik 36
Town: Golnik
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4204
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@klinika-golnik.si
Telephone: +386 42569100

Internet address(es):

Main address: http://www.klinika-golnik.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitetni klinični center Maribor
National registration number: 5054150000
Postal address: Ljubljanska ulica 5
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: info@ukc-mb.si
Telephone: +386 23211000

Internet address(es):

Main address: https://www.ukc-mb.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
National registration number: 5053919000
Postal address: Linhartova cesta 51
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@ir-rs.si
Telephone: +386 14758100

Internet address(es):

Main address: http://www.ir-rs.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
National registration number: 5053960000
Postal address: Šlajmerjeva ulica 6
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@ztm.si
Telephone: +386 15438100

Internet address(es):

Main address: http://www.ztm.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Osnovno zdravstvo Gorenjske
National registration number: 5165792000
Postal address: Gosposvetska ulica 9
Town: Kranj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4000
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
Telephone: +386 42082511

Internet address(es):

Main address: https://www.ozg-kranj.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Ajdovščina
National registration number: 5107164000
Postal address: Tovarniška cesta 3
Town: Ajdovščina
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5270
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-ajdovscina.si
Telephone: +386 53693000

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-ajdovscina.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Brežice
National registration number: 5056268000
Postal address: Černelčeva cesta 8
Town: Brežice
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8250
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-brezice.si
Telephone: +386 74991400

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-brezice.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Celje
National registration number: 5619017000
Postal address: Gregorčičeva ulica 5
Town: Celje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3000
Country: Slovenia
E-mail: infos@zd-celje.si
Telephone: +386 35434000

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-celje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Črnomelj
National registration number: 5054605000
Postal address: Delavska pot 4
Town: Črnomelj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8340
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-crnomelj.si
Telephone: +386 73061700

Internet address(es):

Main address: https://zd-crnomelj.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Domžale
National registration number: 5500931000
Postal address: Mestni trg 2
Town: Domžale
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1230
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-domzale.si
Telephone: +386 17245100

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-domzale.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
National registration number: 5056853000
Postal address: Novi trg 26
Town: Kamnik
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1241
Country: Slovenia
E-mail: uprava@zdkamnik.si
Telephone: +386 18318600

Internet address(es):

Main address: https://www.zdkamnik.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Dravograd
National registration number: 5054885000
Postal address: Trg 4. julija 4
Town: Dravograd
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2370
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-dravograd.si
Telephone: +386 28723400

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-dravograd.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Grosuplje
National registration number: 1192582000
Postal address: Pod gozdom cesta I 14
Town: Grosuplje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1290
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-grosuplje.si
Telephone: +386 17818400

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-grosuplje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Hrastnik
National registration number: 5063086000
Postal address: Novi dom 11
Town: Hrastnik
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1430
Country: Slovenia
E-mail: zdhrastnik@siol.net
Telephone: +386 35654450

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-hrastnik.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Idrija
National registration number: 5158869000
Postal address: Ulica Otona Župančiča 3
Town: Idrija
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5280
Country: Slovenia
E-mail: zd.idrija@zd-idrija.si
Telephone: +386 53734200

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-idrija.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
National registration number: 5779081000
Postal address: Gregorčičeva cesta 8
Town: Ilirska Bistrica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6250
Country: Slovenia
E-mail: informacije@zdib.si
Telephone: +386 57112100

Internet address(es):

Main address: https://www.zdib.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
National registration number: 1192574000
Postal address: Cesta 2. grupe odredov 16
Town: Ivančna Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1295
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-ivg.si
Telephone: +386 17819000

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-ivg.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Kočevje
National registration number: 5170001000
Postal address: Roška cesta 18
Town: Kočevje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1330
Country: Slovenia
E-mail: info@zdkocevje.si
Telephone: +386 18939000

Internet address(es):

Main address: http://www.zdkocevje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Koper Casa della Sanita Capodistria
National registration number: 5728231000
Postal address: Dellavallejeva ulica 3
Town: Koper - Capodistria
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6000
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-koper.si
Telephone: +386 56647100

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-koper.si/sl/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Krško
National registration number: 5054575000
Postal address: Cesta krških žrtev 132C
Town: Krško
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8270
Country: Slovenia
E-mail: uprava@zd-krsko.si
Telephone: +386 74880200

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-krsko.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Laško
National registration number: 5683114000
Postal address: Kidričeva ulica 5B
Town: Laško
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3270
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-lasko.si
Telephone: +386 37343600

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lasko.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Lendava - Egeszseghaz Lendva
National registration number: 5801923000
Postal address: Kidričeva ulica 34
Town: Lendava - Lendva
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 9220
Country: Slovenia
E-mail: info@lendava.si
Telephone: +386 25789210

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lendava.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Logatec
National registration number: 5158877000
Postal address: Notranjska cesta 2
Town: Logatec
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1370
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-logatec.si
Telephone: +386 17508220

Internet address(es):

Main address: http://zd-logatec.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Metlika
National registration number: 5054591000
Postal address: Cesta bratstva in enotnosti 71
Town: Metlika
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8330
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-metlika.si
Telephone: +386 73691400

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-metlika.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Murska Sobota
National registration number: 5801915000
Postal address: Grajska ulica 24
Town: Murska Sobota
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 9000
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-ms.si
Telephone: +386 25341300

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-ms.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Radeče
National registration number: 5683106000
Postal address: Ulica OF 8
Town: Radeče
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1433
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-radece.si
Telephone: +386 35680200

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-radece.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Ormož
National registration number: 5054699000
Postal address: Ulica dr. Hrovata 4
Town: Ormož
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2270
Country: Slovenia
E-mail: uprava@zd-ormoz.si
Telephone: +386 27410900

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ormoz.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Piran Poliambulatorio Pirano
National registration number: 5733758000
Postal address: Cesta solinarjev 1
Town: Portorož - Portorose
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6320
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-piran.si
Telephone: +386 56207200

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-piran.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Ptuj
National registration number: 5502420000
Postal address: Potrčeva cesta 19A
Town: Ptuj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2250
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-ptuj.si
Telephone: +386 27871500

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ptuj.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
National registration number: 5054907000
Postal address: Ob Suhi 11
Town: Ravne na Koroškem
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2390
Country: Slovenia
E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si
Telephone: +386 28705200

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ravne.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Sežana
National registration number: 5107105000
Postal address: Partizanska cesta 24
Town: Sežana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6210
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-sezana.si
Telephone: +386 57311400

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-sezana.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Slovenske Konjice
National registration number: 5630525000
Postal address: Mestni trg 17
Town: Slovenske Konjice
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3210
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-slovenskekonjice.si
Telephone: +386 37581702

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-slovenskekonjice.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Šentjur
National registration number: 5630509000
Postal address: Cesta Leona Dobrotinška 3B
Town: Šentjur
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3230
Country: Slovenia
E-mail: zd.sentjur@siol.net
Telephone: +386 37462400

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sentjur.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
National registration number: 5630517000
Postal address: Celjska cesta 16
Town: Šmarje pri Jelšah
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3240
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-smarje.si
Telephone: +386 38183700

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-smarje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Tolmin
National registration number: 5107156000
Postal address: Prešernova ulica 6A
Town: Tolmin
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5220
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-tolmin.si
Telephone: +386 53881120

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-tolmin.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Trbovlje
National registration number: 5063094000
Postal address: Rudarska cesta 12
Town: Trbovlje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1420
Country: Slovenia
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si
Telephone: +386 35624100

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-trbovlje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Velenje
National registration number: 5820456000
Postal address: Vodnikova cesta 1
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-velenje.si
Telephone: +386 38995400

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-velenje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Sevnica
National registration number: 5636558000
Postal address: Trg svobode 14
Town: Sevnica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8290
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-sevnica.si
Telephone: +386 78161500

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-sevnica.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
National registration number: 5700817000
Postal address: Aškerčeva cesta 4
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zdstudenti.si
Telephone: +386 12007425

Internet address(es):

Main address: https://www.zdstudenti.si

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
National registration number: 5107172000
Postal address: Ulica Gradnikove brigade 7
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: info@zdzv-ng.si
Telephone: +386 53938700

Internet address(es):

Main address: https://www.zdzv-ng.si/

I.1)Name and addresses
Official name: SŽ - Železniški zdravstveni dom Ljubljana
National registration number: 5142849000
Postal address: Celovška cesta 4
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@zzd.si
Telephone: +386 13305101

Internet address(es):

Main address: http://www.zzd.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
National registration number: 6489087000
Postal address: Prvomajska ulica 1
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: info@nlzoh.si
Telephone: +386 24500100

Internet address(es):

Main address: https://www.nlzoh.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Gornja Radgona
National registration number: 5858267000
Postal address: Partizanska cesta 40
Town: Gornja Radgona
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 9250
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-gr.si
Telephone: +386 25648600

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-gr.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Lenart
National registration number: 5091870000
Postal address: Maistrova ulica 22
Town: Lenart v Slov. goricah
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2230
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-lenart.si
Telephone: +386 27291811

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-lenart.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
National registration number: 5107148000
Postal address: Rejčeva ulica 4
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-go.si
Telephone: +386 53383200

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-go.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
National registration number: 5054915000
Postal address: Partizanska pot 16
Town: Slovenj Gradec
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2380
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-sg.si
Telephone: +386 28857940

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sg.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveno reševalni center Koroške
National registration number: 5054923000
Postal address: Ob Suhi 11A
Town: Ravne na Koroškem
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2390
Country: Slovenia
E-mail: info@zrck.si
Telephone: +386 28705300

Internet address(es):

Main address: https://www.zrck.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.
National registration number: 5966809000
Postal address: Rožna dolina, cesta IV 45
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: recepcija@ksrd.si
Telephone: +386 14779400

Internet address(es):

Main address: http://www.kirurski-sanatorij.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
National registration number: 5636540000
Postal address: Prešernova ulica 6
Town: Žalec
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3310
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@zd-zalec.si
Telephone: +386 37134300

Internet address(es):

Main address: https://zd-zalec.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Izola
National registration number: 5748569000
Postal address: Ulica oktobrske revolucije 11
Town: Izola - Isola
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6310
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-izola.si
Telephone: +386 56635050

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-izola.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravstveni dom Medvode
National registration number: 1430726000
Postal address: Ostrovrharjeva ulica 6
Town: Medvode
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1215
Country: Slovenia
E-mail: uprava@zd-medvode.si
Telephone: +386 13619900

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-medvode.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
National registration number: 5206642000
Postal address: Zadrečka cesta 14
Town: Nazarje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3331
Country: Slovenia
E-mail: info@zd-mozirje.si
Telephone: +386 38392430

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-mozirje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant
National registration number: 1594451000
Postal address: Zaloška cesta 7
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@slovenija-transplant.si
Telephone: +386 13006860

Internet address(es):

Main address: https://www.slovenija-transplant.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti, d.o.o.
National registration number: 2221446000
Postal address: Stegne 21C
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@domlipa.si
Telephone: +386 82009200

Internet address(es):

Main address: http://www.domlipa.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom Lukavci
National registration number: 5051207000
Postal address: Lukavci 9
Town: Križevci pri Ljutomeru
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 9242
Country: Slovenia
E-mail: lukavci@siol.net
Telephone: +386 25888420

Internet address(es):

Main address: http://www.lukavci.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom počitka Mengeš
National registration number: 5049644000
Postal address: Glavni trg 13
Town: Mengeš
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1234
Country: Slovenia
E-mail: info@dpm.si
Telephone: +386 17237228

Internet address(es):

Main address: https://www.dpm.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik
National registration number: 5050740000
Postal address: Cesta na Bokalce 51
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: dom.vic@dso-vic.si
Telephone: +386 14770600

Internet address(es):

Main address: https://www.dso-vic.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
National registration number: 5049725000
Postal address: Arkova ulica 4
Town: Idrija
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5280
Country: Slovenia
E-mail: recepcija.idrija@duidrija.si
Telephone: +386 53727270

Internet address(es):

Main address: https://www.duidrija.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
National registration number: 5500389000
Postal address: Kidričeva ulica 15
Town: Ilirska Bistrica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6250
Country: Slovenia
E-mail: info@dso-ilb.si
Telephone: +386 57140800

Internet address(es):

Main address: http://dso-ilb.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom upokojencev Nova Gorica
National registration number: 5057078000
Postal address: Gregorčičeva ulica 16
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: mirjam.matezic@dung.si
Telephone: +386 53394100

Internet address(es):

Main address: https://www.dung.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom upokojencev Postojna
National registration number: 5050588000
Postal address: Rožna ulica 10
Town: Postojna
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6230
Country: Slovenia
E-mail: dom.upokojencev@zd-po.si
Telephone: +386 57001101

Internet address(es):

Main address: https://www.du-po.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
National registration number: 5055857000
Postal address: Rakeževa ulica 8
Town: Šmarje pri Jelšah
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3240
Country: Slovenia
E-mail: tajnistvo@dusmarje.si
Telephone: +386 38171400

Internet address(es):

Main address: http://www.dusmarje.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod
National registration number: 5496365000
Postal address: Ponikve 76
Town: Videm - Dobrepolje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1312
Country: Slovenia
E-mail: info@prizma-ponikve.si
Telephone: +386 17880100

Internet address(es):

Main address: http://www.prizma-ponikve.si

I.1)Name and addresses
Official name: Socialno varstveni zavod Taber, Poslovna enota Dom Taber
National registration number: 2346516001
Postal address: Šmartno 70
Town: Cerklje na Gorenjskem
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4207
Country: Slovenia
E-mail: info@domtaber.si
Telephone: +386 42027600

Internet address(es):

Main address: https://www.domtaber.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Thermana d.d., Družba dobrega počutja
National registration number: 5053854000
Postal address: Zdraviliška cesta 6
Town: Laško
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3270
Country: Slovenia
E-mail: dom.starejsih@thermana.si
Telephone: +386 37345600

Internet address(es):

Main address: https://www.thermana.si

I.1)Name and addresses
Official name: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
National registration number: 5055849000
Postal address: Šolska ulica 4
Town: Slovenske Konjice
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3210
Country: Slovenia
E-mail: info@lambrechtov-dom.si
Telephone: +386 37574200

Internet address(es):

Main address: https://www.lambrechtov-dom.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Gorenjske lekarne
National registration number: 5053838000
Postal address: Gosposvetska ulica 12
Town: Kranj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4000
Country: Slovenia
E-mail: uprava@gorenjske-lekarne.si
Telephone: +386 42016100

Internet address(es):

Main address: https://www.gorenjske-lekarne.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica
National registration number: 1227564000
Postal address: Gregorčičeva cesta 8A
Town: Ilirska Bistrica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 6250
Country: Slovenia
E-mail: racunovodstvo@krl.si
Telephone: +386 57111740

Internet address(es):

Main address: https://www.kraske-lekarne.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Lekarna Ajdovščina
National registration number: 5053498000
Postal address: Tovarniška cesta 3E
Town: Ajdovščina
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5270
Country: Slovenia
E-mail: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
Telephone: +386 53643830

Internet address(es):

Main address: https://lekarna-ajdovscina.si/

I.1)Name and addresses
Official name: Zasavske lekarne Trbovlje
National registration number: 5108764000
Postal address: Rudarska cesta 12
Town: Trbovlje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1420
Country: Slovenia
E-mail: uprava@zasavske-lekarne.si
Telephone: +386 35632656

Internet address(es):

Main address: https://www.zasavske-lekarne.si/

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zdrzz.si/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20328
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava zaščitnih sredstev

Reference number: JN-700/2020
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sukcesivno naročanje in dobava zaščitnih sredstev po posameznih sklopih na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje 4 let.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 65 012 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maske kirurške, tip II R, nesterilne, z elastiko

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0 SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Maske kirurške, tip II R, nesterilne, z elastiko.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maske kirurške, tip II R, nesterilne, s trakovi za zavezovanje

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0 SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Maske kirurške, tip II R, nesterilne, s trakovi za zavezovanje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maske kirurške, tip II R, s trakovi za zavezovanje in zaščito pred rosenjem (antifog učinek)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Maske kirurške, tip II R, s trakovi za zavezovanje in zaščito pred rosenjem (antifog učinek).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maske respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Maske respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maske respiratorne, medicinske, tip FFP3, nesterilne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Maske respiratorne, medicinske, tip FFP3, nesterilne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Plašči zaščitni, za enkratno uporabo, nesterilni

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35113400 Protective and safety clothing
35113450 Protective coats or ponchos
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Plašči zaščitni, za enkratno uporabo, nesterilni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kombinezoni zaščitni, za enkratno uporabo, nesterilni

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Kombinezoni zaščitni, za enkratno uporabo, nesterilni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pokrivala zaščitna, za enkratno uporabo, nesterilna

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18444000 Protective headgear
33100000 Medical equipments
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Pokrivala zaščitna, za enkratno uporabo, nesterilna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prevleke za obutev, za enkratno uporabo, nesterilne

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35113000 Safety equipment
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Prevleke za obutev, za enkratno uporabo, nesterilne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sredstvo za razkuževanje rok, 500 ml

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Sredstvo za razkuževanje rok, 500 ml.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sredstvo za čiščenje in razkuževanje večjih površin, nealdehidno, koncentrat, manjše pakiranje, 1000 ml - 2000 ml

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Sredstvo za čiščenje in razkuževanje večjih površin, nealdehidno, koncentrat, manjše pakiranje, 1000 ml - 2000 ml.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sredstvo za čiščenje in razkuževanje večjih površin, nealdehidno, koncentrat, večje pakiranje, 5000 ml - 6000 ml

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Sredstvo za čiščenje in razkuževanje večjih površin, nealdehidno, koncentrat, večje pakiranje, 5000 ml - 6000 ml.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sredstvo za razkuževanje manjših površin in medicinske opreme na alkoholni osnovi, 500 ml - 1000 ml

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Sredstvo za razkuževanje manjših površin in medicinske opreme na alkoholni osnovi, 500 ml - 1000 ml.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sredstvo za razkuževanje manjših površin in medicinske opreme na nealkoholni osnovi, 500 ml - 1000 ml

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
24300000 Basic inorganic and organic chemicals
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Sredstvo za razkuževanje manjših površin in medicinske opreme na nealkoholni osnovi, 500 ml - 1000 ml.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokavice nitrilne, brez talka, za srednjo stopnjo tveganja

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Rokavice nitrilne, brez talka, za srednjo stopnjo tveganja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja, podaljšane

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja, podaljšane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Očala zaščitna za večkratno uporabo

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33734000 Spectacles
35100000 Emergency and security equipment
35800000 Individual and support equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Očala zaščitna za večkratno uporabo.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vizirji zaščitni za večkratno uporabo

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
35113000 Safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Vizirji zaščitni za večkratno uporabo.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Predpasniki z rokavi, za enkratno uporabo, nesterilni

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Razvidno iz DJN

II.2.4)Description of the procurement:

Predpasniki z rokavi, za enkratno uporabo, nesterilni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2020
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.9.2020 12:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Postal address: Riharjeva ulica 38
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/08/2020