Services - 39807-2021

26/01/2021    S17

Poland-Lubin: Forestry services

2021/S 017-039807

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 251-630745)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin
National registration number: PL516
Postal address: ul. Spółdzielcza 18
Town: Lubin
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-300
Country: Poland
Contact person: Marek Ponichtera
E-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl
Telephone: +48 768412300
Fax: +48 768412300
Internet address(es):
Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lubin/
Address of the buyer profile: http://www.lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2021 – przetarg II

Reference number: NA.270.4.2020
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, pozyskania choinek, utrzymania infrastruktury leśnej oraz rozdrabniania pozostałości zrębowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2021.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-630745

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: I.3
Instead of:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lubin/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Read:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

http://www.lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/

https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lubin/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

VII.2)Other additional information: