Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 398543-2021

05/08/2021    S150

Romania-Roman: Natural gas

2021/S 150-398543

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Unitatea Militara 01144
National registration number: 27367077
Postal address: Strada Mărtinaş Dumitru, profesor, Nr. 2
Town: Roman
NUTS code: RO214 Neamţ
Postal code: 611047
Country: Romania
Contact person: Structura achizitii
E-mail: achizitii01144@forter.ro
Telephone: +40 0233740270
Fax: +40 0233740228
Internet address(es):
Main address: https://www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: MApN
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIE GAZE NATURALE - ZONA TRANSILVANIA

Reference number: 27367077_2021_PAAPD1305383
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

GAZE NATURALE PENTRU UNITĂȚI MILITARE DIN ZONA TRANSILVANIA

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 822 469.47 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO11 Nord-Vest
Main site or place of performance:

BIHOR, SATU MARE, MARAMURES, BISTRITA NASAUD, CLUJ, MUREȘ

II.2.4)Description of the procurement:

GAZE NATURALE Minim 25.057MWh - Maxim 50.114MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to restricted procedure
  • Procurement of supplies quoted and purchased on a commodity market
Explanation:

Potrivit articolului 69 alineatele (1) şi (4), din Legea nr. 98/ 19.05.2016, autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/ acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin (1), prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. Prin excepţie …….., autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104. Având în vedere prevederile articolului 104 alin. (5) litera c), din Legea nr. 98/ 19.05.2016 autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice în cazul produselor ,,cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri”.Fluctuația prețului de furnizare a gazelor naturale, cât și a energiei electrice, ne obligă să inițiem o procedură de achiziție astfel încât perioada dintre valoarea estimată (cea de pe piața energetică) și perioada de ofertare, să fie cât mai scurtă. O perioadă mai lungă este incertă și determină operatorii economici să depună oferte care ar putea depăși cu mult valoarea estimată și în conformitate cu art.137 alin.(2), lit.f) din HG395/2016, să declarăm ofertele inacceptabile, crescând riscul de anulare a procedurii de achiziție.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: A1-1476
Title:

ACHIZITIE GAZE NATURALE - ZONA TRANSILVANIA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PREMIER ENERGY TRADING
National registration number: RO7127592
Postal address: Strada Alecsandri Vasile, Nr. 4, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010639
Country: Romania
E-mail: office@premierenergytrading.ro
Telephone: +40 726131325
Fax: +40 217955686
Internet address: www.premierenergytrading.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 990 852.51 RON
Total value of the contract/lot: 8 822 469.47 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/07/2021