Építési beruházás - 398754-2021

Submission deadline has been amended by:  443999-2021
06/08/2021    S151

Magyarország-Sárbogárd: Sportcsarnok építése

2021/S 151-398754

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sárbogárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15727330207
Postai cím: Hősők Tere 2.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
E-mail: b.ellenor@sarbogard.hu
Telefon: +36 25520260
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sarbogard.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000609322021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000609322021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sportcsarnok építése

Hivatkozási szám: EKR000609322021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 darab vállalkozási szerződés az új sportcsarnok építésére.

A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedélyek iktatószámai: FE/UT/00047-13/2021; FE-02D/ÉPÍT/204-36/2015 .

A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212225 Sportcsarnok építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

7000 Sárbogárd, Sport utca HRSZ.: 1083/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab vállalkozási szerződés új építésű sportcsarnok építésére.

Az új építésű sportcsarnok 400 fő befogadására alkalmas. A sportcsarnok nettó alapterülete a földszinten: 1646,29m2; az emeleten: 606,72m2+légtér 1039,57 m2, összesen 1646,29 m2.

Az épület tartószerkezete előregyártott vasbeton pillérekből, gerendákból készül 2253 m2 hasznos alapterülettel. A földszinti falazat PTH 30 N+F vázkitöltő falazatból, az emeleti rész 15cm vtg szendvicspanel falból, a tetőfedés 16cm vtg szendvicspanelből készül. A felületképzés a homlokzaton vékonyvakolat, szendvicspanel és szálcement burkolat.

Az ülőhelyek száma: 336 db, állóhelyek száma: 64 db.

A sportlétesítményhez az építési engedélyben előírt parkolók építése is szükséges, amely során 87db személygépkocsi, 2db

mozgáskorlátozott és 2db autóbusz parkoló, térvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel kerül kialakításra.

Parképítés: az épület körül és a parkban térkövezés, gyepesítés, fásítás, padok, kerékpártárolók és térvilágítás kerül kialakításra, valamint hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezése.

Gyengeáramú rendszerek kiépítése keretében az alábbiak valósulnak meg: tűzjelző, hő- és füstelvezetés, kamerarendszer,

biztonságtechnikai rendszerek, audio-vizuális rendszerek.

Az épületgépészeti rendszerek kialakítása során: ivóvíz hálózathoz vízbekötés, épület belül 7 db fali tűzcsapszekrény elhelyezés, 100 m3-es tüzivíztározó telepítése telken belül, csapadékvíz elvezetés Keleti főcsatornába, hűtés-fűtés a csarnok részen tetőn elhelyezett Rooftop légkezelővel, iroda és tárgyaló hűtés-fűtés tetőn elhelyezett VRV rendszerrel, kiszolgáló helyiségekben padlófűtés és központi szellőztetés készül.

További tervfejezetek:

Közművesítés, külső közművek.

Napelemes villamos energiatermelő rendszer.

Főbb mennyiségek:

- monolit vasbeton szerkezet készítése 1145,73 m3;

- parkoló építés közműépítéssel 2707,76 m2;

- sportparketta burkolat készítése 1071,57 m2.

A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedélyek iktatószámai: FE/UT/00047-13/2021; FE-02D/ÉPÍT/204-36/2015.

A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja

ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: Építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4.1. részszempont: Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.2. részszempont: Munkaerőterv / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért.

A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 16 hónap, a munkaterület átadásra a beruházás megvalósítására szolgáló fedezet iránti támogatási kérelem elfogadásáról szóló döntés közlését követő 30 naptári napon belül.

Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

2. A részajánlattétel biztosítása gazdasági és műszaki szempontból nem ésszerű. Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy épülettel kapcsolatosak. A kivitelezés építési eng.köteles tevékenység. Nincs lehetőség az ingatlanon több felvonulási területet biztosítani, egyidejűleg különböző vállalkozóknak munkaterületet átadni. A korlátozott organizációs lehetőség miatt a teljesítés műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, több kivitelező egyidejű munkavégzése nem biztosítható. Több vállalkozó egyidejű teljesítése esetén ezen túl előfordulhatnának egymást akadályozó, vagy eltérő teljesítési körülmények, így ha az egyik kivitelezőnél bármilyen oknál fogva csúszna a teljesítési határidő, az a teljes beruházást késleltetné és akadályozná a használatbavételi engedély beszerzését is. Részleges használatbavételre nincs lehetőség. Mindezen körülmények nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő(továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek - valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek - ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a R.8.§, 10. § és 12-16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a) -b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A R. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét. A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat. Igazolás módja: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

3. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is alkalmazza.

4. A R. 13. § alapján, ha AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a

cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart. vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani.

5. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT, valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint megfelel az előírt alk. köv.-nek . AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alk. követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész „alfa” szakasz kitöltését. Az alk. igazolása a Kbt.69.§szerinti AK felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint történik:

- az M.1.1) és az M.1.2) esetén is: csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2 ) bekezdés b) pontja alapján az előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét valamint azt, hogy a szakember munkaviszony , vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Csatolni kell továbbá a szakember önéletrajzát (szakember által aláírtan), amely tartalmazza a releváns gyakorlati időket kizárólag év és hónap bontásban, továbbá a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre fog állni (szakember által aláírtan), valamint a képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát (amennyiben rendelkezik kamarai regisztrációval a csatolása nem szükséges) . A gazdasági szereplőnek nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a szakmagyakorlás feltétele a magyarországi kamarai regisztráció, akkor a teljesítésbe bevonni kívánt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a szakmagyakorláshoz szükséges kamarai regisztrációval.

Amennyiben a szakember rendelkezik már érvényes kamarai regisztrációval, és az elektronikus adatbázisban ellenőrizhető, akkor az ajánlatban meg kell adni a jogosultság megszerzésének első időpontját, az illetékes kamara nevét és az adatbázis elektronikus elérhetőségét és elérési útvonalát, ahol a szakember regisztrációja ellenőrizhető. Ha a regisztráció ilyen adatbázisban nem ellenőrizhető, akkor csatolni szükséges az érvényes nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát.

Tekintettel arra, hogy AK minőségi értékelési szempontként az alkalmassági követelmények között előírt szakemberek többlettapasztalatát kívánja értékelni, ezért AK tájékoztatást ad arról, hogy abban az esetben, ha AT a 2. és a 3. számú értékelési szempontokra megajánlást tesz, akkor a 2. és a 3. számú értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

M.2) AT ismertesse a 321/2015.(.30.) Korm.rendelet 21.§(2)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb ép. beruházásait. Csatolandó a Korm. 22.§ (3) bek.szer. igazolás. A referenciaig.-nak ki kell térnie legalább a teljesítés kezdő és befejező idejére (legalább év/hónap/nap), helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére (kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), az ép. ber. tárgyára és mennyiségére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az M/2. pontban előírt alk.-i feltételek teljesülésének. Ha egy gazd. szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alk. igazolásaként, amelyet AT konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figy. a Kbt.140. §(9)bek. meghatározottakra is. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AT a Kbt. 65. §-ának (7) bek. szerint is megfelelhet. Ez esetben csat. kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 65. § (9), (11) és (12), 69. § (11a) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-re is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M.1) Az eljárásban alkalmas az AT, ha rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel (tov.:szake.) akik közül:

-M.1.1)legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szake.-rel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges,a Korm.rend.1.melléklet/VI.Felelős műszaki vezetés 3.része(A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek)2.sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal;

-M.1.2)legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szake.-rel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.rend.1.melléklet/VI.Felelős műszaki vezetés 1.része,(Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek)2. sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal

Szakirányú

gyakorlati időnek AK a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, a Korm.rend. 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el.

Az M.1) pontban előírt szakek.-nek a Korm.rend. meghatározott egyetemi végzettség

esetén legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt

szakterületen. AK a Korm.rend. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szake. önéletrajzában megjelölt

foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben

való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket

egyszer veszi figyelembe.

A két pozíció ugyanazon szakemberrel nem igazolható.

Az M.1) alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultsággal,

végzettséggel, képzettséggel egyenértékű jogosultságot, végzettséget, képzettséget is elfogad AK.

M.2.): Alkalmas az AT, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő referenciákkal a felhívás

feladásától visszafelé számított 5 évben összesen:

- M.2.1 legalább 1500m2 hasznos alapterületű épület/építmény építésére vonatkozó referenciával , ami tartalmazott építészetet, szerkezetépítést, nyílászáróbeépítést, épületgépészetet, épületvillamossági munkát, környezetrendezést, kertészeti, útépítési és közműépítési munkákat;

- M.2.2. legalább 800 m3 monolit vasbeton szerkezet készítésére vonatkozó referenciával;

- M.2.3. legalább 1500 m2 közműépítéssel együtt megvalósult parkoló építésre vonatkozó referenciával;

- M.2.4. legalább 800 m2 sportparketta burkolat készítésére vonatkozó referenciával.

- M.2.5. legalább 1200 m2 hasznos alapterületű szendvicspanel burkolattal rendelkező, előregyártott szerkezetű csarnok építésére vonatkozó referenciával.

Amennyiben olyan referencia kerül bemutatásra, amely az M.2. pontban foglalt alkalmassági feltételek közül több igazolására alkalmas, akkor az M.2. alkalmasság összevont, akár egy darab referencia bemutatásával is igazolható.

Az előírt érték több bemutatott referencia összértéke alapján is igazolható az alábbiak szerint: az M.2.1.; az M.2.2.; az M.2.3.; M.2.4. és az M.2.5. alkalmassági feltételek mindegyike legfeljebb kettő referencia bemutatásával igazolható.

Amennyiben az alkalmassági

feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.(5) rendelkezésének figyelembe vételével és alkalmazásával jár el. Ajánlatkérő csak azokat a referenciákat fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek , melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül esik, és legfeljebb 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi teljesítés osztható, úgy az M2. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra ( eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott

résznek kell megfelelnie az M2. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés biztosítékai:

1.Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződést késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja: a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér mértéke: a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de max. a nettó ajánlati ár 20 %-a.

2.Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja: a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.

3.Hibás teljesítési kötbér: a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a, ha AK nem él szavatossági jogai érvényesítésével.

4.AK kötbér címen összesen legfeljebb a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megf. kötbért jogosult érvényesíteni.

5.Jótállás: AK 36 hónap kötelező jótállási kötelezettséget ír elő végl. és sikeres műsz. átadás napjától, ami egyben értékelési részszempont is.

6.Jótállási (jóteljesítési) biztosíték: a nettó vállalk. díj 5 %-a a jótállás első 12 hónapjának időtartamára.

7.AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza.

8.A szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű előleg mértékéig biztosíték nyújtása nem szükséges; a további, a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevétele biztosíték benyújtása ellenében lehetséges. Az előleg visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt teljes előleg és a szerződésben meghatározott tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 5%-nak különbözete.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1.Amennyiben a Kormány 1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozatának 7. pontja alapján a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a beruházás megvalósítása érdekében előterjesztésre kerülő támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül, akkor az erre kapott pozitív döntés fogja biztosítani a fedezetet. Kifizetés pénzneme HUF.

2.Benyújtható számlák: 7 db részszámla 10-20-35-50-65-80-90 % és 1 db végszámla 100 % készültségnél, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

3.Finansz. mód.: utófinansz.

4.Előleg: a Kbt.135.§(7)-(8) bek. alapján a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 15 %-a, elszámolása a részszámlákban történik, a 3., 4. és 5. számlából levonásokkal ( egyenlő arányban).

5.Telj.igazolás a Kbt.135.§(1)bek. szerint 15 napon belül.

6.Fizetési határidő: A (rész)számla a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.szer. a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással kerül kifiz.-re.

7.Alvállalk. ig.-bevétele esetén, a kifiz. a Kbt.135.§(3) bek. alapján a 322/2015.(X. 30.)Korm.32/A. és 32/B.§ szerint történik.

8.Áfa fizetése az Áfa tv.(2007.évi CXXVII.trv.)142. §-nak hatálya alá tartozik (fordított áfa).

9.Von. jogszab.: 2013.évi V.tv.(Ptk.), 2015.évi CXLIII. tv.(Kbt.), 322/2015.(X. 30.)Korm.r., 2016.évi IX.tv.

10.AK tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Épber.r.) 20. § alapján a szerződésben foglalt általános forg. adó nélkül számított nettó vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő mértékben, további részletek a közbeszerzési dokumentációban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/09/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/09/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az

elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az ajánlatok ért.-i szempontok szerinti tart.-i elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.

2.Az ért.módsz. amellyel Ajánlatkérő (tov.:AK)a pontokat kiosztja:1.részsz.:fordított arányosítás, 2.,3. és 5.részsz. egyenes arányosítás, 4.részsz.pontkiosztás.

Részl. módszertan a dok.-ban.

3.A Kbt. 77.§(1) bek.alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, amelyre a minimális pontszámot adja AK a 2., 3. és a 4. részsz: min. 0 hónap - és azon legkedvezőbb szintje,melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad AK: 2. és 3.részsz:max. 36hó,5.részsz:max24 hó.

4.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.

5.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a alapján biztosítja,és felhívja a figyelmet a 71.§(3)és(8) bek.-ben foglaltakra.

6.AK nem alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek.-ben foglaltakat, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági

szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást is elrendel,korlátozás nélkül.

7.Amennyiben több Ajánlattevő (AT)közösen nyújt be ajánlatot,akkor az arról szóló-egyetemleges teljesítési köt.vállalást tartalmazó

[Kbt. 35.§(6) bek.]-megállapodást az ajánlathoz csatolni kell,a közb.-i dok.-ban részletezett tartalommal.

8.AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi,a felhívásban és a közb.dok.-ban meghatározott nyilatkozatot,igazolást,

dokumentumot.

9.Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben(továbbiakban: EKR)elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,a nyil.-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Az EKR-ben továbbított dokumentumokra,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.

10.A felolvasólapot elektr. űrlapként kell csatolni.

11.Az ajánlatban a Kbt.66.§(2) bek. szerint nyilatkozni kell.

12.Árazott költségvetés:AT. köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. Az AT-knek az

árazott költségvetést pdf formátumban cégszerűen aláírva és excel formátumban is be kell nyújtaniuk.Az árazott költségvetés,és az építésszervezési terv és az értékelésre ajánlott szakemberek nevei a 322/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 24.§(1) bek. szerinti minőségi értékelési szempontok,a szakmai ajánlat részét képezik.A szakmai ajánlat részeként benyújtandó bármely dok. hiánya a Kbt. 73.§(1) bekezdés e)pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét okozza.AK felhívja az AT-vők figyelmét,hogy a műszaki leírás részét képező költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók.

13.Azon alk.-i feltétel és előírt igazolási mód,mely a min. AT-k hiv.jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3.pont szerinti M.1 és M.2 alk. követelmények.

14.AK a Kbt. 35.§(8)-(9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

15.AK az elj. során nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját.

16.AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81.§(4)-(5)bek.-t.

17.Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.

18.AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66.§(6) bek. a)ésb) pontjában előírtak megjelölését.

19.A nyertes AT köteles−legkésőbb a szerződéskötés időpontjára−összkockázatú vagyon-és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.vagyE.A.R.)kötni vagy meglévő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerz.-ét (C.A.R.vagyE.A.R.). kiterjeszteni legalább 250 MFt kárösszeg/bizt.időszak és legalább 75 MFt /káresemény

mértékéig.A felelősségbizt.-nak ki kell terjednie az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is.A biztosítás meglétét legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül.AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan.

20. AK az alábbi időpontban helysz. bejárást tart az építés helyszínén. Találk. helysz.: 7000 Sárbogárd, Hősők Tere 2. előtt, időpontja: 2021. 08. 11., 10:00 óra.

21.AK konzultációt nem tart,a felhívással,illetve dokumentációval kapcsolatban kieg.tájékoztatást a Kbt. 56.§-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.

22. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

23.Irányadó idő: A felhívásban és dok.-ban valamennyi órában megadott határidő magyarorsz. helyi idő szerint értendő.

24.Az M.1.1. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott

szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig rendelkeznie kell: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti előírt felelős

műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel. A fentiekben

rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131.§(4 )bek. alapján eljárni.

25.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§(9)bek.a) pontjára.

26.AK az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért.

27. Az elj.-ba bevont FAKSZ:Dr.Zoric Ildikó; lajstromszám:00158.

28. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.Az ajánlati biztosíték mértéke: 15MFt.A befizetés helye:AK Takarékbank Zrt.- nél vezetett számlája, AK fizetési számlaszáma:50440016-10016082.Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:Kbt. 54.§(2) bek. szerint. Az ajánlati biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. Ajánlatkérő fokozottan felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy a fentiek szerint előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére, abban az esetben ajánlata érvénytelen. Továbbá szintén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra: a garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell! Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának módjáról.FOLYT.:VI.4.3)PONTBAN.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.3) PONT FOLYTATÁSA:

28. Az érvényes ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján a garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet. A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

29.AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be (feltételes közbeszerzés).A jelen eljárás tekintetében feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján, az alábbiak szerint. A Kormány 1775/2020. (XI. 11.) Kormányhatározata alapján: "A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;"

Fentiekre tekintettel a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, annak eredményének ismeretében kerül sor a beruházás megvalósítására szolgáló fedezet iránti támogatási kérelem benyújtásra. Ajánlatkérő kiköti, hogy amennyiben a támogatásra irányuló támogatói okirat aláírására (a támogatási igény elfogadására) nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

30. Karakterkorlátok miatt további info. a dok.-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2021