Szolgáltatások - 398917-2017

10/10/2017    S194

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2017/S 194-398917

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: eva.szanto@bp2017fina.hu
Telefon: +36 23319149
Fax: +36 23319149
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Biztonsági szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Dagály Úszóaréna és környéke,Hajós Uszoda és környéke,Batthyány téri High Diving helyszín,Városligeti Műjégpálya - szinkronúszás,Balatonfüred – nyíltvízi úszás helyszíne,Hotelek,kiegészítő helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Ajánlattevő elsődleges feladata a rendezvények biztonságos lebonyolítása során a létesítményekbe történő kontrollált beléptetés, a területeken belüli elhelyezkedés és mozgás, illetve a rendezvényekből fakadó ideiglenes kialakítások okozta, a normál üzemtől történő eltérésekből fakadó biztonsági tényezők figyelembevétele és alkalmazása.

A kiválasztásra kerülő biztonsági szolgálat számára a következő feladatok kerülnek kijelölésre:

— Alapvető vagyonvédelmi feladatok, kihelyezett értéktárgyak és eszközök őrzése – Biztonsági beléptetés biztonságtechnikai eszközökkel.

— A szolgáltatáshoz kapcsolódó URH kommunikációs rendszer kiépítése.

— A szolgáltatáshoz kapcsolódó megfigyelőrendszer kiépítése és üzemeltetése.

— Jegybeléptetés informatikai eszközökkel, tájékoztatás, útbaigazítás.

— Sportbiztonság elvek alapján történő beléptetés, szurkolók kezelése.

— Akkreditációs zónák ellenőrzése informatikai eszközzel és élőerővel.

— Parkoltatás, parkolási jogosultságok ellenőrzése, területzárás, forgalom terelés.

A kiválasztásra kerülő biztonsági szolgálat működési kereteit a 2005. évi CXXXIII. törvény A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyre vonatkozó szabályok 25-31§. paragrafusai szabják meg.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/02/2017
Befejezés: 31/08/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 050-092492

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Biztonsági szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VALTON-SEC Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126-128
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 096 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 31.7.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Dagály Úszóaréna és környéke,Hajós Uszoda és

környéke,Batthyány téri High Diving helyszín,Városligeti Műjégpálya -

szinkronúszás,Balatonfüred – nyíltvízi úszás helyszíne,Hotelek,kiegészítő helyszínek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ajánlattevő elsődleges feladata a rendezvények biztonságos lebonyolítása során a létesítményekbe történő kontrollált beléptetés, a területeken belüli elhelyezkedés és mozgás, illetve a rendezvényekből fakadó ideiglenes kialakítások okozta, a normál üzemtől történő eltérésekből fakadó biztonsági tényezők figyelembevétele és alkalmazása.

A kiválasztásra kerülő biztonsági szolgálat számára a következő feladatok kerülnek kijelölésre:

— Alapvető vagyonvédelmi feladatok, kihelyezett értéktárgyak és eszközök őrzése – Biztonsági beléptetés biztonságtechnikai eszközökkel.

— A szolgáltatáshoz kapcsolódó URH kommunikációs rendszer kiépítése.

— A szolgáltatáshoz kapcsolódó megfigyelőrendszer kiépítése és üzemeltetése.

— Jegybeléptetés informatikai eszközökkel, tájékoztatás, útbaigazítás.

— Sportbiztonság elvek alapján történő beléptetés, szurkolók kezelése.

— Akkreditációs zónák ellenőrzése informatikai eszközzel és élőerővel.

— Parkoltatás, parkolási jogosultságok ellenőrzése, területzárás, forgalom terelés.

A kiválasztásra kerülő biztonsági szolgálat működési kereteit a 2005. évi CXXXIII. törvény A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyre vonatkozó szabályok 25-31§. paragrafusai szabják meg.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/02/2017
Befejezés: 31/08/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 168 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kft.
Postai cím: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1/ Felek az alapszerződése 3.1. pontja szerinti ellenértéken felül a további szolgáltatások megrendelésére az alábbi ellenértéket határozzák meg:

— nettó 72 000 000 HUF + ÁFA,

— azaz hetvenkétmillió forint plusz áfa.

3.2/ Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 3.2. pontja szerinti számlázási ütemterven felül a további szolgáltatások elvégzését követően jogosult Vállalkozó a jelen szerződés-módosítás 3.1. pontja szerinti ellenértékre vonatkozóan – figyelembe véve a jelen szerződés-módosítás 3.3. pontját – számlát benyújtani Megrendelő felé.

3.3/ Felek megállapodnak abban, hogy a további szolgáltatások elszámolása tekintetében a jelen szerződés-módosítás 1. sz. melléklete szerinti költségtervezetet veszik figyelembe, azzal, hogy a tervezetthez képest esetlegesen kevesebb létszámigény esetén a ténylegesen számlázható összeg arányosan csökken.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A FINA Elite és a FINA Masters versenysorozatok az eredeti tervek szerint rögtön egymást követően kezdődtek volna, ehhez képest a 31.7.-6.8.2017. közötti időszakban is szükséges az őrzés-védelmi feladatok ellátása, mely többlet igényként jelentkezik.

A FINA Masters Világbajnokság vízilabda tornájának keretében megrendezett magyar csapat mérkőzései esetében az előzetes igényfelmérések alapján nagyobb érdeklődés várható, amelynek biztosítása szintén többlet őrzés-védelmi szolgáltatás igénybevételével jár.

A FINA Masters Világbajnokságot követő rendezvényterületek bontása a tervezetthez képest nagyobb, megnövekedett területen fog megvalósulni, melyre vonatkozóan szintén pótlólagos szolgáltatást kell megrendelni.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 096 500 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 168 500 000.00 HUF