Építési beruházás - 399064-2015

Normál nézet megjelenítése

12/11/2015    S219

Magyarország-Sopron: Vasútépítés

2015/S 219-399064

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02796
Postai cím: Mátyás király u. 19.
Város: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: GYSEV Zrt., Projketiroda, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B., VIII. em.
Címzett: dr. Vas Erzsébet
E-mail: evas@gysev.hu
Telefon: +36 12245805
Fax: +36 12245878

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.gysev.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vasúti közlekedési szolgáltatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására, valamint kapcsolódó tervezési és infrastrukturális munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint (KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0004 vagy IKOP).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Vas, valamint Zala megye területe.

NUTS-kód HU222 Vas,HU223 Zala

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés a Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására, valamint kapcsolódó tervezési és infrastrukturális munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint (KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0004 vagy IKOP).
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234100 Vasútépítés, 45234160 Felsővezeték építése, 45234170 Vontatási alállomások építése, 45234116 Pályaépítés, 45234181 Vasúti szakaszolóállomás építése, 45317200 Transzformátorok villamos szerelése, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások, 45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése, 72540000 Számítógép-fejlesztési (felújítás, feljavítás) szolgáltatások, 45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák, 45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája, 45314000 Távközlési berendezések szerelése

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 13 299 713 467 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ajánlati ár: alapár + feltételes rész (nettó HUF). Súlyszám 10
2. Késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-a/nap, min. 0,02 %/nap, max. 0,5 %/nap). Súlyszám 1
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 55-095591 19.3.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
22.10.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Hegyhát konzorcium (tagjai: Swietelsky Vasúttechnika Kft. és R-Kord Kft.)
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: vallakozas@vasuttechnika.hu
Telefon: +36 46507198
Fax: +36 46507199

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 9 500 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 13 299 713 467 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0004 vagy IKOP.
VI.2)További információk:
a) A nyertes konzorcium tagjai közül a Swietelsky Vasúttechnika Kft. nem tartozik a 2004. évi XXXIV. tv. hatálya alá, az R-Kord Kft. középvállalkozás.
b) —
c) 1. sz. ajánlat:
— ajánlattevő neve: Strabag Vasútépítő Kft., székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark, D épület), faxszáma: +36 63316269;
2. sz. ajánlat:
— ajánlattevő neve: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágány-fenntartó Kft., székhelye: 9023 Győr, Csaba u. 9., faxszáma: +36 17963929;
3. sz. ajánlat:
— közös ajánlattevő neve: Hegyhát konzorcium: Swietelsky Vasúttechnika Kft., székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., faxszáma: +36 46507199,
— közös ajánlattevő neve: Hegyhát konzorcium: R-Kord Kft., székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 221., faxszáma: +36 22594096;
4. sz. ajánlat:
— ajánlattevő neve: A-Híd Zrt., székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., faxszáma: +36 14652222.
d) —
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 188828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 188828594
Fax: +36 188828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
10.11.2015