Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 399374-2021

Submission deadline has been amended by:  449193-2021
06/08/2021    S151

Poland-Zielona Góra: Medical equipments

2021/S 151-399374

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Zielonogórski
National registration number: 9730713421
Postal address: ul. Licealna 9
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-417
Country: Poland
Contact person: Iwona Kniaziuk
E-mail: bzp@uz.zgora.pl
Telephone: +48 683282890
Fax: +48 683282275
Internet address(es):
Main address: www.uz.zgora.pl
Address of the buyer profile: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury medycznej II.

Reference number: RA-ZP.2610.48.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej II, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację i uruchomienie Przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy oraz przeprowadzić przeszkolenie pracowników Szpitala Klinicznego, w miejscu dostawy, w zakresie zapewniającym bezpieczne użytkowanie i prawidłową obsługę Przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa lodówek do przechowywania krwi.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711130 Refrigerators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa lodówek do przechowywania krwi – 7 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa stołów operacyjnych do sal cięć cesarskich z wyposażeniem.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa stołów operacyjnych do sal cięć cesarskich z wyposażeniem – 2 komplety.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rejestratora do pomiaru pH i impedancji z wyposażeniem.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rejestratora do pomiaru pH i impedancji z wyposażeniem–1 zestaw.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa bilirubinometru przezskórnego z wyposażeniem.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa bilirubinometru przezskórnego z wyposażeniem – 1 komplet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa termometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33122000 Ophthalmology equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa termometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa urządzeń do badania wad wzroku i zeza.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33122000 Ophthalmology equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa urządzeń do badania wad wzroku i zeza – 2 komplety.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa aparatu do testów oddechowych z wyposażeniem.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa aparatu do testów oddechowych z wyposażeniem –1 komplet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa Holtera 12 kanałowego EKG i ABPM oraz próby wysiłkowej.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa Holtera 12 kanałowego EKG i ABPM oraz próby wysiłkowej - 1 zestaw.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa lodówek do przechowywania leków - podblatowa.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711130 Refrigerators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa lodówek do przechowywania leków - podblatowa – 19 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa podgrzewaczy do mleka.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33186200 Blood and fluid warming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa podgrzewaczy do mleka – 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu z wyposażeniem.

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu z wyposażeniem– 1 zestaw.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa manometru anoraktalnego.

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
38425100 Manometers
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa manometru anoraktalnego – 1 komplet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa fantoma do nauki wkłuć centralnych.

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa fantoma do nauki wkłuć centralnych – 1 zestaw.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa Lamp zabiegowych mobilnych.

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
31524110 Operating-theatre lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa Lamp zabiegowych mobilnych – 4 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa lodówki transportowej do przewozu badań wysyłkowych z wyposażeniem.

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711130 Refrigerators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa lodówki transportowej do przewozu badań wysyłkowych z wyposażeniem –1 komplet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa Aparatu video EEG z wyposażeniem.

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121100 Electro-encephalographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa Aparatu video EEG z wyposażeniem –1 komplet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa budek tlenowych.

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa budek tlenowych – 6 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa krzesła do ćwiczeń mięśni dna miednicy.

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa krzesła do ćwiczeń mięśni dna miednicy – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa zestawu do chłodzenia ciała.

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa zestawu do chłodzenia ciała – 1 szt.;

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa Histeroskopu diagnostyczno - operacyjnego.

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Pomieszczenia Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa Histeroskopu diagnostyczno - operacyjnego– 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Gwarancja/rękojmia: szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/09/2021
Local time: 11:00
Place:

Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. prof. Z. Szafrana 21, pok. 104, 65-516 Zielona Góra, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1) art. 108 ust. 1 ustawy

2) art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy

3) szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem: (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/)

2. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: JEDZ; szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi)

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: JEDZ, informacja z KRK,oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej,zaświadczenie z US,zaświadczenie z ZUS,odpis z rejestru lub CEiDG,„Oświadczenie o aktualności informacji”;szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/)

4. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie opublikuje tabel kursów średnich walut obcych, to Zamawiający będzie przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów średnich walut obcych, jaka nastąpi po dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

5. Zamawiający przewiduje zmiany do umowy–szczegóły znajdują się w dokumencie zamówienia–zał. nr 3 do SWZ pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/)

6. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1)wypełniony formularz „Oferta”–zał. nr 2 do SWZ

2)wypełniony formularz cenowo-techniczny / formularze cenowo-techniczne – zał.(-i) nr 1 do SWZ

3)oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII pkt 1 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 1 SWZ (JEDZ) – załącznik nr 4 lub 5 do SWZ

4)dokument, o którym mowa w rozdziale XII pkt 3 ppkt 6 SWZ–odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

5) wymagane przez Zamawiającego w rozdziale XII pkt2 SWZ przedmiotowe środki dowodowe – jeśli dotyczy

6) dowód wniesienia wadium – jeśli dotyczy

7) jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów, żądanych przez Zamawiającego, Wykonawca musi dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo

8) jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa” – załącznik nr 7 do SWZ i musi dołączyć załączniki konieczne dla wykazania zasadności zastrzeżenia.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania w przedmiotowym postępowaniu procedury określonej w art. 139 ust. 1 ustawy.

8. Kryteria oceny oferty:

1)Część 1–10 i 12-18: cena [C] – 100 %;

2)Część 11 i 19: a) cena [C] – 90 %,b)Parametry Fakultatywne [PF] - 10%;

3) Część 20:a)cena [C] – 95 %,b)Parametry Fakultatywne [PF]-5%.

9. Wadium:

1)Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium

2)szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/)

10.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/)

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie całości lub części zamówienia,nie zostaną mu przyznane

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/08/2021