Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 400023-2023

04/07/2023    S126

Magyarország-Miskolc: Építési munkák

2023/S 126-400023

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu
Telefon: +36 704534402
Fax: +36 46328043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Útfejlesztések Miskolctapolcán

Hivatkozási szám: EKR001935202022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tárgyi közbeszerzési eljárás keretében az alábbi építési beruházások kerülnek megvalósításra:

1. közbeszerzési rész: Iglói utca felújítása

A kivitelezési szakasz kezdete az Iglói utca - Győri utca csomópontja, a kivitelezési szakasz vége az Iglói utca - Pázmány István sétány csomópontja. Az északi pálya,” A” jelű út 275,27 m hosszú. A déli pálya,” B” jelű út 292,59 m hosszú.

2. közbeszerzési rész: Fagyöngy és Csabai utca felújítása

A kivitelezési szakasz kezdete a Szebeni utca - Görömbölyi utca - Garas Sámuel utca csomópontja, a kivitelezési szakasz vége a Csabai utca - Fagyöngy utca csomópontját érintve, csatlakozik a Fagyöngy utca Miskolctapolcai út csomópontjához. A kivitelezési szakasz két részre bontható, mely érinti a Görömbölyi utca - Csabai utca szakaszt (Fagyöngy utcai csomópontig), mely beavatkozás hossza 564,58 m. A kivitelezési terület része továbbá a Fagyöngy utca (Miskolci út - Csabai utca között), mely beavatkozási hossza 171,28 m.

3. közbeszerzési rész: Miskolctapolcai út felújítása

A Miskolctapolcai út felújítása a Futó utca csomóponttól (0+000km sz) az Iglói utcáig (2+571,5km sz) tart. Beavatkozás hossza: 2,5715 km.

4. közbeszerzési rész: Miskolctapolca-Görömböly átkötés

A Miskolctapolca-Görömböly átkötés a Brassói utca - Mérnök utca csatlakozásától indul a Bacsinszky útig. A beavatkozás hossza:1,12750 km

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 270 426 708.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Iglói utca felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233120 Közút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45233320 Közút alapozása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hrsz.-ek: 46290, 46299, 46298/3, 45006/2, 45005, 45002, 45012, 45001/2, 45010

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgyi közbeszerzési rész tekintetében a kivitelezési szakasz kezdete az Iglói utca - Győri utca csomópontja, a kivitelezési szakasz vége az Iglói utca - Pázmány István sétány csomópontja. Az északi pálya,” A” jelű út 275,27 m hosszú. A déli pálya,” B” jelű út 292,59 m hosszú.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft. által tervezett területhez az Iglói utca - Győri utca csomópontjában csatlakozik a kivitelezési szakasz.

A kivitelezési terület belterületi jellegű, irányonként egy-egy osztott pályás forgalmi sávval, egyoldali 1,50-2,50% közötti esésű. A burkolat állapota repedezett, helyenként jelentősen megsüllyedt. Az útpálya kétoldalról szegélyekkel határolt. Az aszfalt burkolatú járda oldalán kiemelt szegély, a zöldterület oldalán süllyesztett szegély található. A kivitelezési területen útcsatlakozások találhatók.

A kivitelezési terület érinti a Bay Zoltán tér és a Pazár István sétány útcsatlakozásokat. A felújításra kerülő szakaszon belül két buszmegálló található. Az északi ágon útpálya szélén felfestett megállóhely, a déli oldalon térkő burkolatú buszöböl található. A szakaszon 1-1 gyalogos-átkelőhely van a buszmegállók előtt és után.

A kivitelezési szakasz elején a Győri utca - Iglói utca csomópont felújításra kerül.

A kivitelezéssel érintett szakaszon a meglévő szegélyek cseréjét irányoztuk elő, mely általános esetben kiemelt szegély. A déli pálya jobb oldalán a buszöböl és a sétány között a meglévő süllyesztett szegély újrarakása szükséges.

A két pálya között a gyalogosátkelőhelyek vonalában térkő burkolattal kerül felújításra a meglévő burkolat. A kivitelezési szakasz keleti oldalán a középszigeten lépcső nélkül 8,00% eséssel lehet kialakítani lépcső nélkül a járdát. A nyugati járda lépcső nélkül nem kialakítható a két pálya magasságkülönbsége miatt. A szintkülönbség leküzdéséhez három 36 cm szélességű 12 cm magas lépcsőfok létesítése szükséges.

A tervezett magassági vonalvezetés igazodik a meglévő vonalvezetéshez, a kivitelezési terület jelenlegi forgalma nem indokolt a pályaszerkezet megerősítését.

Az északi pálya közelítő magassági vonalvezetése 0,19 - 1,75% között változik. A 0,3% alatti hosszesésű szakaszon szükséges a meglévő burkolatszél hullámoztatása a megfelelő vízelvezetés miatt.

Az déli pálya közelítő magassági vonalvezetése 0,07 - 2,08% között változik. A 0,3% alatti hosszesésű szakaszon szükséges a meglévő burkolatszél hullámoztatása a megfelelő vízelvezetés miatt. A szakaszon lévő víznyelőket és aknákat a tervezett pályaszint magasságához szintbe kell helyezni. A víznyelőrácsok cseréjének elvégzése szükséges DURALEVEL SYSTEM beépítési technológiával. A víznyelőrácsokat a forgalmi irányra merőleges rácsozással kell lehelyezni. A meglévő megállóhelyek bazaltbeton burkolattal kerülnek felújításra. A mértékadó jármű hossza 18,75 m. A kivitelezési területen minden útszakasz tekintetében a meglévő járdák megtartásra kerülnek, új járdaszakaszok nem épülnek. A járdafelújítás során a járdafelületet a mintakeresztszelvények szerint megjelölt térkő burkolattal láttuk el. A járdák vonalvezetése igazodik a jelenlegi állapothoz és 2,50% oldaleséssel az útpálya felé lejt. A kivitelezési területen kerékpáros nyom felfestése szükséges. A kivitelezési területen meglévő állapotban lévő gyalogátkelőhelyek megtartásra kerülnek, új gyalogátkelőhely a felújítással érintett szakaszon nem kerül kialakításra. A felújítás az északi pályán érinti meglévő parkoló állásokat. A déli pálya déli oldalán a gyalogos-átkelőhely és a Pazár István sétány között a meglévő 95,2 m hosszú szalagkorlát cseréje szükséges H1 visszatartási fokozatú szalagkorlátra pontyfarok végelemmel. A tervezett lépcső vonalában gyalogos korlát építése szükséges. A tervezett útépítési munkák után sor kerül a zöldfelületek rendezésére. A meglévő fák köré vízáteresztő stabilizált kavics burkolat kerül, ügyelve a fák gyökérzónájának és törzsének védelmére. Új fa telepítésére nem kerül sor.

A meglévő zöldsávokban lévő rendezetlen elöregedett cserjék kivágása javasolt, hogy tervezett állapotban a telepítést követően egységes arculat alakuljon ki.

A zöldsávokban gyep és cserje felületeket alakítunk ki, melyhez a zöldfelületek helyén talajcsere szükséges cserjefelületeken 30 cm vtg-ban.

A tevékenység nem építési engedélyköteles. Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kötelező jótállás időtartamán (24 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-KÉ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-M”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003

II.2.14)További információk

1) AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra vonatkozóigényt kíván benyújtani (Tám. szerz. módosítást, változásbejelentést, ezzel egy tekintet alá eső igényt). A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is, és amennyiben releváns, a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változás bejegyzés el nem fogadását AK olyan körülménynek tekinti, amely alapján az elj.t eredménytelenné nyilváníthatja, arra az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj.t akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ, TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra, pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei, AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bek. is.. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 60. napig nem teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán ajánlatkérővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza, a KH útmutatója alapján (KÉ 2020/60. sz., 2020.03.25.) az „Ár” szempont esetében (nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) fordított arányosítás módszerét alkalmazza. „Minőségi kritérium”: 1-3. szempontok esetén: AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési dokumentációban részletezett képlet szerint. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlások legkedvezőbb szintje: 36 hónap.

3) A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam NAPTÁRI napokban értendő. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül sor kerül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A kivitelezés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás - átvételtől számított 90 naptári nap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fagyöngy és Csabai utca felújítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233120 Közút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45233320 Közút alapozása
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hrsz. ek: 46081, 46230/1, 46286, 46067, 46047, 46061, 45876, 45581, 45580/9, 45574, 45570/1. 45572/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgyi közbeszerzési rész tekintetében a kivitelezési szakasz kezdete a Szebeni utca - Görömbölyi utca - Garas Sámuel utca csomópontja, a kivitelezési szakasz vége a Csabai utca - Fagyöngy utca csomópontját érintve, csatlakozik a Fagyöngy utca Miskolctapolcai út csomópontjához.

A Görömbölyi utca - Csabai utca - Fagyöngy utca útvonalon jelenleg kerékpáros nyom található mindkét irányba mely a felújítás után megtartásra került. A Fagyöngy utca végén a kerékpáros nyom átvezetésre került a Miskolctapolcai út nyugati oldalán elhelyezett szervízútra (RODEN Kft. tervei alapján), amely a Miskolctapolcai úttal párhuzamosan a kerékpározásra kijelölt tengely. A kivitelezési szakasz érinti a Görömbölyi utca - Csabai utca szakaszt (Fagyöngy utcai csomópontig), mely beavatkozás hossza 564,58 m. A kivitelezési terület része továbbá a Fagyöngy utca (Miskolci út - Csabai utca között), mely beavatkozási hossza 171,28 m. A kivitelezési szakasz érinti a Fagyöngy utcán található Hejő-patak hidat, mely felújítását érintő beavatkozásokat külön szakági terv tartalmaz. Mivel a jelenlegi terület meglehetősen beépített, ezért a meglévő fák körül TerraWay favédelmet kell kialakítani a helyszínrajzon megjelölt helyeken. A kapubehajtók, ingatlancsatlakozások általános esetben K szegély csatlakozásával kerültek kialakításra, kivéve azokon a helyeken, ahol a jelenlegi magassági kialakítás nem tette ezt lehetővé, ott süllyesztett szegély került alkalmazásra. Lakóutca funkciója ellenére a környék erőteljes fejlődése (építési beruházások) miatt a tényleges tervezési forgalom nagyobb, mint amit a funkció jelentene, de ez nem meghatározható, időszakos jellegű terhelés. Emiatt „N” normál igénybevételi kategória helyett „F” fokozott igénybevételre megfelelő rétegek tervezettek. A kivitelezési területen minden útszakasz tekintetében a meglévő járdák bontásra kerülnek, helyükön új járdaszerkezet kerül kiépítésre. A kivitelezési szakaszon a Csabai utcában található MIVÍZ Kft. tulajdonú és üzemeltetésű ivóvíz vezetékek külön szakági tervdokumentációban kiváltásra, rekonstrukcióra kerültek. A rekonstrukció során 287 fm D 110 KPE ivóvízvezeték épül, melynek kivitelezése nyílt árokban történik. A tervezett ivóvíz bekötővezetékek cseréje behúzásos technológiával valósulnak meg, amennyiben a meglévő bekötővezetékek anyagának műszaki állapota ezt lehetővé teszi.

Tárgyi közbeszerzési rész költségvetésében elkülönül a nem építési hatósági engedélyköteles tartalom, amely tekintetében az egyenes adózás szabályai irányadóak, illetve a vízjogi engedélyköteles tevékenység (vízvezeték rekonstrukció), mely beruházási elem adózás szempontjából a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kötelező jótállás időtartamán (24 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-KÉ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-M”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-VZ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003

II.2.14)További információk

1) AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra vonatkozóigényt kíván benyújtani (Tám. szerz. módosítást, változásbejelentést, ezzel egy tekintet alá eső igényt). A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is, és amennyiben releváns, a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változás bejegyzés el nem fogadását AK olyan körülménynek tekinti, amely alapján az elj.t eredménytelenné nyilváníthatja, arra az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj.t akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ, TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra, pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei, AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bek. is.. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 60. napig nem teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán ajánlatkérővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza, a KH útmutatója alapján (KÉ 2020/60. sz., 2020.03.25.) az „Ár” szempont esetében (nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) fordított arányosítás módszerét alkalmazza. „Minőségi kritérium”: 1-4. szempontok esetén: AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési dokumentációban részletezett képlet szerint. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlások legkedvezőbb szintje: 36 hónap.

3) A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam NAPTÁRI napokban értendő. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül sor kerül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A kivitelezés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás - átvételtől számított 120 naptári nap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Miskolctapolcai út felújítása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233120 Közút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45233320 Közút alapozása
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hrsz. ek: 40822, 40597/9, 46627, 45570/1, 45569, 46062, 45001/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgyi közbeszerzési rész során a Miskolctapolcai út a Csermőkei u. és Győri u. között kerül felújításra. A szükséges felújításra két tervdokumentáció készült. Az egyik a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által tervezett útfelújítás, míg a másik a Célirány Kft. által tervezett útfelújítás.

Az eredeti útfelújítási koncepció szerint a Miskolctapolcai úton annak 1+600 - 1+850 szelvényei között egy körforgalom lett tervezve, ennek megvalósítására azonban nem kerül sor. .. A körforgalom az út 1+600 - 1+850 km szelvényei közötti útszakaszt érintette volna, így ezen szakaszok között - a körforgalom elhagyásával - a Miskolctapolcai út normál felújítására vonatkozó terv készült (Tervező: Célirány Kft.).

A két tervdokumentáció együtt és közösen kezelve fedi le a Miskolctapolcai út Csermőkei u. és Győri u. közötti felújításának műszaki tartalmát. A két tervdokumentáció együtt kezelendő.

A Miskolctapolcai út felújítása a Futó utca csomóponttól (0+000km sz) az Iglói utcáig (2+571,5km sz) tart. Beavatkozás hossza: 2,5715 km. Az érintett szakaszon a MIVÍZ Kft. GFT (Gördülő Fejlesztési Terv) alapján meghatározott közműhálózat rekonstrukciója (DN 800 vezeték tokozás, DN 400 és DN 300 csatorna bélelése) is a kivitelezési feladata részét képzi.

Az út tervezett vízszintes és magassági kialakítása a meglévő nyomvonalhoz igazodik.

A keresztmetszeti kialakítás a meglévő állapot alapján a következő:

- koronaszélesség 9,00 m

- forgalmi sáv szélessége: 3,25 m

- biztonsági sáv szélessége: 0,25 m

- forgalmi sáv száma: 2 x 1

- burkolatszélesség 7,00 m

- padka: 1,00 m

Az út oldalesése egyenesben egyoldali 2.5%. Az ívekben - figyelembe véve az Útügyi műszaki előírásokat - túlemelést terveztük, lekövetve a meglévő oldaleséseket.

A javasolt beavatkozás a pálya nagy részén (ahol nincsenek nagy behajlások):

- profilmarás

- 70mm AC 16 kopó (mF)

A víznyelőrácsoknak és 600mm átmérőjű aknafedlapoknak D400 kN terhelésnek, közúti terhelésnek kell megfelelnie. A fedlapok önszintező „SELF-LEVEL” típusúak pl.: KASI gyártmányúak. Az úttestben elhelyezkedő fedlapokat DURA-LEVEL SYSTEM technológiával kell az útburkolat szintjével egy szintbe állítani.

A meglévő autóbuszöblök felújításra kerülnek; a leromlott, felgyűrődött, hullámos aszfalt burkolatú öblök helyett, szabványos kialakítású bazalt beton burkolatú autóbuszöblök kerülnek kialakításra.

A kivitelezési szakaszon az összes járda felújításra kerül, térkő burkolattal.

A kivitelezési szakaszon lassító harántcsíkozás és 40 km/h sebességkorlátozású zóna található. A meglévő gyalogos-átkelőhely szélessége: 3,00 m.

Az Enyedi György utcától nyugatra a déli oldalon a meglévő járda térkő burkolattal felújításra kerül. A meglévő gyalogos-átkelőhely szélességében a szegélyt az útpályához képest + 2 cm magasságban süllyeszteni szükséges az északi és a déli oldalon. Az északi oldalon található járdaszakasz is szürke színű térkőburkolattal felújításra kerül.

Az burkolat oldalesése a szakasz elején és végén lévő csatlakozásoknál 2,50 %. A tervezett burkolat egyoldali 3,00 % oldalesésű.

A burkolat minden esetben szegéllyel került elválasztásra a meglévő járda felülettől. A kivitelezéssel érintett szakaszon a meglévő szegélyek cseréjét irányoztuk elő, mely általános esetben kiemelt szegély.

A tevékenység nem építési engedélyköteles.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kötelező jótállás időtartamán (24 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-KÉ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-M”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-VZ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003

II.2.14)További információk

1) AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra vonatkozóigényt kíván benyújtani (Tám. szerz. módosítást, változásbejelentést, ezzel egy tekintet alá eső igényt). A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is, és amennyiben releváns, a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változás bejegyzés el nem fogadását AK olyan körülménynek tekinti, amely alapján az elj.t eredménytelenné nyilváníthatja, arra az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj.t akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ, TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra, pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei, AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bek. is.. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 60. napig nem teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán ajánlatkérővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza, a KH útmutatója alapján (KÉ 2020/60. sz., 2020.03.25.) az „Ár” szempont esetében (nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) fordított arányosítás módszerét alkalmazza. „Minőségi kritérium”: 1-4. szempontok esetén: AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési dokumentációban részletezett képlet szerint. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlások legkedvezőbb szintje: 36 hónap.

3) A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam NAPTÁRI napokban értendő. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül sor kerül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A kivitelezés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás - átvételtől számított 180 naptári nap.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Miskolctapolca-Görömböly átkötés

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233120 Közút építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45233320 Közút alapozása
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hrsz-ek:046/3, 62364/2, 62365/2, 62366/2, 262372/12, 62372/14, 62372/16, 62375, 62377/7, 62380/2, 62381/2, 62382/2, 62383/2, 62384/2, 62385/2, 62386/2, 62387/2, továbbiak közbeszerzési dokumentumokban

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Miskolctapolca-Görömböly átkötés a Brassói utca - Mérnök utca csatlakozásától indul a Bacsinszky útig. A beavatkozás hossza: 1,12750 km

Miskolctapolca-Görömböly összekötő út jelenleg egy rossz állapotban lévő murvás út, amely csapadékos időszakban nehezen járható. Az útszakasz kezdő szelvénye a Brassói utca burkolt szakaszának vége (Mérnök utcai kereszteződés). Végszelvénye a Bacsinszky u. aszfaltburkolatú szakasza. A tervezési szakaszon közösségi közlekedési útvonal jelenleg nincs kijelölve, a tervezési

szakasz végén található 4. vonalszámú autóbusz végállomása. A Bacsinszky utca burkolt szakasza 6,5m széles kiemelt szegéllyel határolt, kétoldali járdával.

Keresztmetszeti kialakítás:

0+000-0+645 és 0+800-1+127,78 km szelvények között:

forgalmi sávok száma:2x1 sáv

forgalmi sávok szélessége:2x3,0 m

burkolat szélessége: 6,0 m

padka szélessége:

jobb (völgy felőli) oldalon:1,0 m,

bal (domb felőli) oldalon:1,25m.

korona szélessége:8,25m

0+655 - 0+790 km szelvények között:

forgalmi sávok száma:2x1 sáv

forgalmi sávok szélessége:2x2,75 m

burkolat szélessége: 5,50 m

padka szélessége:

jobb (völgy felőli) oldalon:0,50 m,

bal (domb felőli) oldalon: 1,00 m.

korona szélessége: 7,00 m

Ívbővítés

Alkalmazott pályaszerkezet:

- 3,5 cm AC-11 kopó kopóréteg

- 7,0 cm AC 22 kötő kötőréteg

- 20,0 cm Ckt cementstabilizáció alapréteg

- 25,0 cm homokos kavics

stabilizált padka

Az útépítéssel összhangban biztosítani kell az útpályáról lefolyó és a terepről az útpálya felé gravitáló csapadékvizek összegyűjtését, kártétel nélküli elvezetését, valamint az utat keresztező vízfolyások út alatti átvezetését. Az útszakaszok víztelenítését a meglévő

befogadók figyelembevételével terveztük meg. Domborzattól függően az összegyűjtött csapadékvizek befogadója a Görömböly patak. A tervezett útról lefolyó ill. a környező területekről idegyűlő csapadékvizeket csapadékcsatorna vezeti a befogadóba. A víztelenítési rendszer kialakításánál a fő szempont az volt, hogy a csapadékvizeket gravitációsan a befogadókba vezessük.

A pálya víztelenítésének megoldását a töltéses és bevágásos jellegű szakaszok, a pálya ívviszonyai, magassági vonalvezetése, az altalaj és a töltés anyaga határozza meg. A tervezett keresztező földutak burkolt szakaszai mellett az útpályáról lefolyó kis

vízmennyiség a padkán és rézsűn elszikkad.

A víztelenítés elemei:

vízvezető szegélyek

padkafolyóka

víznyelő aknák, keresztcsatornák

zárt csapadékvíz csatornák

trapéz keresztmetszetű árkok (min. fenékszélessége 0,60 m, min. mélysége 0,60 m)

keresztszivárgók

Forgalomtechnika, közművek, növénytelepítés a kiadott további közbeszerzési dokumentumok szerint.

A tevékenység építési engedélyköteles.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Kötelező jótállás időtartamán (24 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-KÉ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-M”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-VZ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003

II.2.14)További információk

1) AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra vonatkozóigényt kíván benyújtani (Tám. szerz. módosítást, változásbejelentést, ezzel egy tekintet alá eső igényt). A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is, és amennyiben releváns, a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változás bejegyzés el nem fogadását AK olyan körülménynek tekinti, amely alapján az elj.t eredménytelenné nyilváníthatja, arra az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj.t akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ, TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra, pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei, AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bek. is.. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 60. napig nem teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán ajánlatkérővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

2) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza, a KH útmutatója alapján (KÉ 2020/60. sz., 2020.03.25.) az „Ár” szempont esetében (nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) fordított arányosítás módszerét alkalmazza. „Minőségi kritérium”: 1-4. szempontok esetén: AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési dokumentációban részletezett képlet szerint. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlások legkedvezőbb szintje: 36 hónap.

3) A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartam NAPTÁRI napokban értendő. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül sor kerül. Megrendelő előteljesítést elfogad. A kivitelezés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás - átvételtől számított 240 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 028-080057
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Iglói utca felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12976119205
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: laspedkft@gmail.com
Telefon: +36 203479054
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100 625 238.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Fagyöngy és Csabai utca felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/06/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 263 474 973.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Állapotfelmérés készítése; Felvonulási létesítmények kialakításának részfeladatai; Bontási- és építéselőkészítő munkák

részfeladatai; Fakivágási és bozót cserje irtási munkák; Földmunkák részfeladatai; Burkolatépítési munkák részfeladatai; Közmű

építési és csatornázási munkák részfeladatai; Vízvezeték kiváltás; Ideiglenes és végleges forgalomtechnika

Vízépítési munkák részfeladatai; Kertépítési és növénytelepítési munkák részfeladatai; Szegély és térkő építési, burkolási

munkák részfeladatai; Terra Way burkolat készítése; Öntött aszfalt beépítés; Beton burkolat készítés részfeladatai; Hídfelújítási

munkák részfeladatai; Elektromos munkák részfeladatai

Környezetvédelmi munkák részfeladatai; Szakfelügyeletek; Fuvarozási és daruzási részfeladatok; Geodéziai részfeladatok;

Tervezési részfeladatok és művezetés; Hulladékkezelés; Őrzés-védelmi feladatok; Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb

vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek

Tanácsadási feladatok; Kivitelezést elősegítő részfeladatok; Egyéb általános részfeladatok; Tájékoztatással és kommunikációval

kapcsolatos részfeladatok; Contract manageri feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Miskolctapolcai út felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 471 119 357.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Állapotfelmérés készítése; Felvonulási létesítmények kialakításának részfeladatai; Bontási- és építéselőkészítő munkák

részfeladatai; Fakivágási és bozót cserje irtási munkák; Földmunkák részfeladatai; Burkolatépítési munkák részfeladatai

Közmű építési és csatornázási munkák részfeladatai; Vízvezetékek felújításának részfeladatai; Szennyvízcsatorna felújításának

részfeladatai, Ideiglenes és végleges forgalomtechnika; Vízépítési munkák részfeladatai

Kertépítési és növénytelepítési munkák részfeladatai; Szegély és térkő építési, burkolási munkák részfeladatai; Beton és

bazaltbeton burkolat készítés részfeladatai; Elektromos munkák részfeladatai; Környezetvédelmi munkák részfeladatai;

Szakfelügyeletek; Fuvarozási és daruzási részfeladatok

Geodéziai részfeladatok; Tervezési részfeladatok és művezetés; Hulladékkezelés; Őrzés-védelmi feladatok; Minősítési-, minőségi-

, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; Tanácsadási feladatok; Kivitelezést elősegítő részfeladatok; Egyéb

általános részfeladatok; Tájékoztatással és kommunikációval kapcsolatos részfeladatok; Contract manageri feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Miskolctapolca-Görömböly átkötés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 435 207 140.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-M felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, Műszaki szakértői feladatok ellátása

Megj.: Megadott alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos aránya: 0,2%

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részenkénti bontásban:

1. közbeszerzési rész:

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3528 Miskolc, Visó út 9., adószám: 12976119-2-05

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)., adószám: 12961555-4-43

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26., adószám: 11440424-2-05

HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., adószám: 27972685-2-41

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44

Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 6331 Foktő, Fő út 97., adószám: 24814694-2-03

2. közbeszerzési rész tekintetében:

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)., adószám: 12961555-4-43

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26., adószám: 11440424-2-05

HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., adószám: 27972685-2-41

Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 6331 Foktő, Fő út 97., adószám: 24814694-2-03

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44

3. közbeszerzési rész tekintetében:

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44

HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., adószám: 27972685-2-41

Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 6331 Foktő, Fő út 97., adószám: 24814694-2-03

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)., adószám: 12961555-4-43

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26., adószám: 11440424-2-05

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44

4. közbeszerzési rész tekintetében:

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3528 Miskolc, Visó út 9., adószám: 12976119-2-05

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26., adószám: 11440424-2-05

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)., adószám: 12961555-4-43

HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., adószám: 27972685-2-41

Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 6331 Foktő, Fő út 97., adószám: 24814694-2-03

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát okán, VI.3. pont további információk folytatása:

21) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján AK előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkeznie kell a konkrét projektelemre vonatkozóan rendelkezésre álló, vagy a konkrét projektelemre vonatkozóan kiterjesztett, érvényes, összkockázatú építés-és szerelésbiztosítással, amelynek mértéke

1. rész esetében: legalább 60 000 000,- HUF/káresemény és legalább 120 000 000,- HUF/év

2. rész esetében: legalább 155 000 000,- HUF/káresemény és legalább 310 000 000,- HUF/év

3. rész esetében: legalább 175 000 000,- HUF/káresemény és legalább 350 000 000,- HUF/év

4. rész esetében: legalább 275 000 000,- HUF/káresemény és legalább 550 000 000,- HUF/év

úgy hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos vonalas és egyéb létesítményekre okozott károkra. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a kivitelezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő épületekben keletkezett károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. A biztosításnak ki kell terjednie bevont alvállalkozók által okozott keresményekre. Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot csatolni arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a szerződés hatálybalépésének időpontját követő 5. munkanapig az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelelő, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkára biztosítást köt vagy a meglévő biztosítását kiterjeszti és a teljesítés alatt azt folyamatosan fenntartja.

22) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül előírja, hogy vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles rendelkezni útépítési tevékenységre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a vállalkozó által működtetett, a fenti szabványok előírásainak megfelelő egyenértékű intézkedésekkel.

23). Az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

24) FAKSZ: dr. Zábreczky Zoltán (lajstromszám: 00902)

25) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

26) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2023