Szolgáltatások - 400091-2014

Normál nézet megjelenítése

22/11/2014    S226    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Paks: Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

2014/S 226-400091

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatások

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
Címzett: Szél István
7031 Paks
Magyarország
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu

További információ a következő címen szerezhető be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Inhoff Csaba, logisztikai szakértő
7031 Paks
Magyarország
Telefon: +36 75505044
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Inhoff Csaba, logisztikai szakértő
7031 Paks
Magyarország
Telefon: +36 75505044
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
Magyarország
Telefon: +36 75508042

I.2)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben üzemelő szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése 2015-2019 években.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030, Paks, hrsz.:8803/15.

NUTS-kód HU233

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés/A Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben üzemelő szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése 2015-2019 években.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71630000, 71632000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az atomerőmű különböző technológiai rendszereibe szűrőberendezések vannak beépítve az üzemeltetés, karbantartás, vagy üzemzavar során gáz és aeroszol formában keletkező radioaktív anyagok szűrésére. A szűrőberendezések biztosítják a környezeti kibocsátás kockázatának minimalizálását, illetve az erőmű dolgozóinak a megfelelő munkafeltételeket.
A szűrőberendezések a szűrési feladattól függően különböző kialakításúak, és különböző szellőző, illetve gáztisztító rendszerekbe vannak beépítve. A szűrőberendezések megfelelő hatékonyságát évente ellenőrizni kell. Az érintett rendszerek, berendezések rövid leírása és ellenőrzésük módszere az alábbi:
1. Hermetikus tér üzemi depresszióját biztosító szellőző rendszere
Feladata a hermetikus tér üzem közbeni depressziójának biztosítása 1 250 m³/h levegő elszívásával és a szellőző kéménybe továbbításával. A rendszer blokkonként kiépített. Rendszerenként három ága van, egy üzemi és kettő tartalék. Az egyes ágakon az aeroszolok szűrésére 3 db C-500 típusú, egyenként 500 m³/h teljesítményű, H13 osztályú aeroszol szűrő van párhuzamosan kapcsolva, illetve áganként az aeroszol szűrők után 1 db Caverion gyártmányú, 1 500 m³/h teljesítményű, cserélhető impregnált aktív szén töltetű jódszűrő található a jódok szűrésére. Minden jódszűrő töltetéből mintát kell venni. A szűrők ellenőrzését évente kell végrehajtani. Az aeroszol szűrők ellenőrzése a helyszínen, áganként együttesen, teszt aeroszol segítségével történik. A jódszűrők ellenőrzése a szűrőből vett szénminta laboratóriumi ellenőrzésével, radioaktív metil-jodid (CH3I) felhasználásával történik. Friss töltet berakásakor a jódszűrőn helyszíni, inaktív és nem mérgező vizsgálóanyag felhasználásával végzett tömörségellenőrzést kell végrehajtani, amely a szén megfelelőségét tanúsító laborvizsgálati jegyzőkönyvvel együttesen igazolja a szűrő alkalmasságát.
2. Hermetikus tér karbantartási szellőző rendszere
Feladata karbantartás alatt a hermetikus tér légcseréjének biztosítása, illetve üzemzavar esetén a hermetikus tér levegőjének tisztítása kibocsátás előtt 40 000 m³/h levegő elszívásával és a szellőző kéménybe továbbításával. A rendszer blokkonként kiépített. Rendszerenként egy ága van. Az aeroszolok szűrésére 16 db ABSOLUTE 1DT típusú, 3 500 m3/h teljesítményű, üvegszálas szűrőanyagú aeroszol szűrő van párhuzamosan kapcsolva, melyből 12 db üzemi, 4 db tartalék. Az aeroszol szűrők után 8 db Caverion gyártmányú, 5 000 m3/h teljesítményű, cserélhető impregnált aktív szén töltetű jódszűrő található a jódok szűrésére, párhuzamos kapcsolásban. Két jódszűrő töltetéből mintát kell venni. Az aeroszol szűrők cseréje légellenállásra történik. A jódszűrők ellenőrzését évente kell végrehajtani. A jódszűrők ellenőrzése a szűrőből vett szénminta laboratóriumi ellenőrzésével, radioaktív metil-jodid (CH3I) felhasználásával történik. Friss töltet berakásakor a jódszűrőn helyszíni, inaktív és nem mérgező vizsgálóanyag felhasználásával végzett tömörségellenőrzést kell végrehajtani, amely a szén megfelelőségét tanúsító laborvizsgálati jegyzőkönyvvel együttesen igazolja a szűrő alkalmasságát.
3. Hermetikus tér recirkulációs légtisztító rendszere
Feladata a hermetikus tér levegőjének recirkulációs tisztítása, az elszívó rendszerekre menő légáram szennyezettségének csökkentése. A rendszer blokkonként kiépített. Rendszerenként két, egyenként 10 000 m3/h teljesítményű ágból áll, egy időszakosan üzemelő, egy tartalék. Az egyes ágakon az aeroszolok szűrésére 20 db C-500 típusú, 500 m³/h teljesítményű, H13 osztályú aeroszol szűrő van párhuzamosan kapcsolva. Áganként az aeroszol szűrők után párhuzamosan kapcsolva 4 db Caverion gyártmányú, egyenként 2 500 m³/h teljesítményű, cserélhető impregnált aktív szén töltetű jódszűrő található a jódok szűrésére. A szűrők ellenőrzését évente kell végrehajtani. Az aeroszol szűrők ellenőrzése a helyszínen, 5 db szűrőből álló csoportonként, teszt aeroszol segítségével történik. A jódszűrők ellenőrzése a szűrőből vett szénminta laboratóriumi ellenőrzésével, radioaktív metil-jodid (CH3I) felhasználásával történik. Mintavételre áganként 1 db jódszűrőből van lehetőség. Friss töltet berakásakor a jódszűrőn helyszíni, inaktív és nem mérgező vizsgálóanyag felhasználásával végzett tömörségellenőrzést kell végrehajtani, amely a szén megfelelőségét tanúsító laborvizsgálati jegyzőkönyvvel együttesen igazolja a szűrő alkalmasságát.
4. Vezénylőterem üzemzavari légtisztító rendszere
Feladata a környezet elszennyeződése esetén a blokk- és tartalék vezénylők ellátása friss, aeroszol és jódszűrt levegővel a megfelelő munkafeltételek biztosítására. A rendszer blokkonként kiépített. Rendszerenként egy ága van, a névleges forgalma 6 000 m³/h. A jódszűrésre 1 db, 6 000 m³/h teljesítményű, KRANTZ gyártmányú, cserélhető impregnált aktív szén töltetű jódszűrő van beépítve. Az aeroszolok szűrésére a jódszűrő előtt és után 2-2 db 3 000 m³/h teljesítményű, üvegszálas szűrőanyagú aeroszol szűrő van párhuzamosan kapcsolva. Az aeroszol szűrők cseréje légellenállásra történik. A jódszűrők ellenőrzését évente kell végrehajtani. A jódszűrők ellenőrzése a szűrőből vett szénminta laboratóriumi ellenőrzésével, radioaktív metil-jodid (CH3I) felhasználásával történik. Friss töltet berakásakor a jódszűrőn helyszíni, inaktív és nem mérgező vizsgálóanyag felhasználásával végzett tömörségellenőrzést kell végrehajtani, amely szén megfelelőségét tanúsító laborvizsgálati jegyzőkönyvvel együttesen igazolja a szűrő alkalmasságát.
5. Speciális gáztisztító rendszer
Feladata a hidrogén égető rendszerből részáramban elvezetett, valamint a folyékony hulladék tároló tartályok légterének öblítésekor keletkező gáz radioaktív nemesgáz aktivitásának csökkentése kibocsátás előtt. A rendszer ikerblokkonként kiépített. Rendszerenként három ága van, melyből egy üzemi, kettő tartalék. A gázt szárítás után egy aktív szén adszorberen vezetjük keresztül, a retenciós (visszatartási) tényezők megállapítására, amely a gáz térfogatáramához (10-50 Nm³) viszonyítva nagy térfogatú (20 m³). A szűrőn való lassú áthaladás közben a radioaktív nemesgázok aktivitása a felezési idejüknek megfelelően lecsökken. Az adszorberek ellenőrzését évente kell végrehajtani. Az ellenőrzés a helyszínen, az üzemi gázáram mintázásával történik.
6. Egészségügyi épület földszinti laborhelyiségekben lévő laborberendezések, elszívó ernyők és vegyifülkék elszívó rendszere
Feladata az egészségügyi épület földszinti laborhelyiségeiben lévő laborberendezések, elszívó ernyők és vegyifülkék szűrt elszívása. Az elszívott levegő aeroszol szűrőn, majd aktív szénszűrőn halad keresztül a környezetbe kibocsátás előtt. A levegő az Eü. épület szellőző kürtőjén keresztül távozik.
A rendszernek egy ága van, az elszívott levegő térfogatárama 2 800-9 900 m³/h között változik attól függően, hogy hány vegyifülkén dolgoznak. A szűrendő levegő először 4 db, párhuzamosan kapcsolt CAVERION SCF aeroszol szűrőn halad keresztül, majd 4 db, párhuzamosan kapcsolt, egyenként 2 500 m³/h teljesítményű, cserélhető impregnált aktív szén töltetű CAVERION EWS jódszűrőn.
Egy jódszűrő töltetéből mintát kell venni. Az aeroszol szűrők cseréje légellenállásra történik. A jódszűrők ellenőrzését évente kell végrehajtani. A jódszűrők ellenőrzése a szűrőből vett szénminta laboratóriumi ellenőrzésével, radioaktív metil-jodid (CH3I) felhasználásával történik. Friss töltet berakásakor a jódszűrőn helyszíni, inaktív és nem mérgező vizsgálóanyag felhasználásával végzett tömörségellenőrzést kell végrehajtani, amely a szén megfelelőségét tanúsító laborvizsgálati jegyzőkönyvvel együttesen igazolja a szűrő alkalmasságát.
Fentiek alapján a 2015-2019. években a tervezett mérések száma éves bontásban az alábbi:
Ssz.. 1.
Mérés típusa: C-500 aeroszol szűrő helyszíni ellenőrzés
2015 2016 2017 2018 2019
48+4 44+6 44+6 44+6 44+6
Ssz: 2. Aktív szén minta laboratóriumi ellenőrzés
2015 2016 2017 2018 2019
33+4 31+4 31+4 31+4 31+4
S.sz: 3.
Mérés típusa: Gáztisztító adszorber szűrő helyszíni ellenőrzés
2015 2016 2017 2018 2019
6+1 6+1 6+1 6+1 6+1
Ssz: 4.
Mérés típusa: Jódszűrő aktív szén töltet helyszíni tömörségellenőrzése
2015 2016 2017 2018 2019
20 20 20 20 20
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiségek lehívására. A mérés darabszámok Ajánlatkérő igénye szerint évek között átcsoportosíthatóak.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek:
Késedelmi kötbér:
— A tevékenységi naplóban megjelölt határidők késedelmes teljesítése esetén, amennyiben a késedelem a villamosenergia termelés megkezdésének (a blokk újraindításának) késedelmét okozza, minden megkezdett naptári nap után 10 000 000 HUF (tízmillió forint), mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
— A tevékenységi naplóban megjelölt határidők késedelmes teljesítése esetén minden megkezdett naptári után 100 000 HUF (százezer forint), mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes,
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részre eső ellenszolgáltatás nettó összegének tíz százaléka.
Nem teljesítési kötbér: a nem teljesített részre eső ellenszolgáltatás nettó összegének húsz százaléka.
Jótállás: a jótállási időszak a mérési jegyzőkönyvek átadás-átvételét igazoló bizonylat keltétől számított 12 hónapig tart. A jótállási kötelezettség keretein belül a nyertes ajánlattevő, közös ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés alapján végzett teljesítés szakmai színvonala és minősége megfelel a szerződésben rögzített feltételeknek, jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
A részletes feltételeket a dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (1) és (5)–(6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.]
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A további részletes információkat és feltételeket a dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő közös ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve).
— A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő, közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § (1) bekezdés és Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alá.
Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód:
— A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend.) 2. § a)–j) pontja és a 3. § b) pontja szerinti igazolások, ill. nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 5. §-ára.
— A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő közös ajánlattevő, részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a)–h) pontja szerinti igazolások, ill. nyilatkozatok, figyelemmel a Korm. rend. 5. §-ára.
— Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— Az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint jogosult eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § és 4. § szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági bizonyítványokat és igazolásokat egyszerű másolati példányban is be lehet nyújtani. A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) történő közzétételre való feladásának az időpontja.
Abban az esetben, ha a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 56. § (1) és 56. § (2) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 6. §-a szerint fog eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 7. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha a felhívás feladásának napjától számított utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Közös ajánlat esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt ipari technológiai rendszerekben üzemelő szűrőberendezések ellenőrzési munkáiból származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele el kell, hogy érje összesen legalább a 80 000 000 HUF értéket.
Ipari technológiai rendszerek és szűrőberendezések esetében az ajánlatkérő a következő, a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kategóriákban teljesített referenciákat fogad el: villamosenergia termelés (TEÁOR 35 .11), általános rendeltetésű gépgyártás (TEÁOR 28.1), egyéb általános rendeltetésű gépgyártás (TEÁOR 28.2), szénbányászat (TEÁOR 05), kőolaj, földgázkitermelés (TEÁOR 06), vasércbányászat(07.10), urán-tóriumércbányászat (TEÁOR 07.21), kőolaj, földgázkitermelés szolgáltatás (TEÁOR 09.10), gyógyszeralapanyag gyártás ( TEÁOR 21.10), nukleáris fűtőanyag gyártás) TEÁOR 24.46).
Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt.

Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi. Az eredménykimutatás adatainak csatolása az ajánlatban nem szükséges. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmasságot a céginformációs szolgálat honlapján.

Amennyiben a (közös) ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján kell igazolnia. Az ipari technológiai rendszerekben üzemelő szűrőberendezések ellenőrzési munkáiból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel vonatkozásában a kért adatot (összeget) magyar forintban kell megadni. Ha a kért adat nem forintban áll rendelkezésre, akkor azt az ajánlattevőnek az eredeti valutanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, az ajánlati felhívás TED-adatbankban történő közzétételre való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)

Amennyiben a (közös) ajánlattevő azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, illetve ipari technológiai rendszerekben üzemelő szűrőberendezések ellenőrzési munkáiból származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatása benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia.
Amennyiben a (közös) ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására.
A (közös) ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a következő esetekben:
— ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került,
— az előző francia bekezdésben foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre, a közös ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha
a) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 36 hónapban nem hajtott végre nukleáris létesítményekben* üzemelő, impregnált aktív szén töltetű jódszűrőkből származó aktív szén minták laboratóriumi, radioaktív metil-jodid felhasználásával hatásfok ellenőrzést legalább 30 db mennyiségben, összesen legalább nettó 30 000 000 HUF értékben,
b) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 36 hónapban nem hajtott végre nukleáris létesítményekben üzemelő, impregnált aktív szén töltetű jódszűrők töltetének inaktív teszt közeg felhasználásával helyszíni tömörség ellenőrzést legalább 20 db ellenőrzés mennyiségben, összesen legalább nettó 25 000 000 HUF értékben,
c) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 36 hónapban nem hajtott végre nukleáris létesítményekben üzemelő, legalább H13 osztályú aeroszol szűrők vonatkozásában teszt aeroszollal helyszíni hatásfok ellenőrzést legalább 50 db ellenőrzés mennyiségben, összesen legalább nettó 50 000 000 HUF értékben,
d) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 36 hónapban nem végzett el nukleáris létesítményekben üzemelő, aktív szén töltetű, radioaktív nemesgázok visszatartására szolgáló adszorber szűrők helyszíni, a retenciós (visszatartási) tényező(k) megállapítását szolgáló mérést legalább 10 db mérés mennyiségben, összesen legalább nettó 25 000 000 HUF értékben.
*Nukleáris létesítmény:
a) a dúsító üzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó üzem, nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium, kutatóreaktor, oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer, friss nukleáris üzemanyag tárolására és kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény,
b) az a) alpontban felsorolt nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, ugyanazon a telephelyen található, radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények, amennyiben külön létesítménynek minősülnek (az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. § 7. pont).
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
- Minimum 1 fő vegyészmérnökkel vagy vegyész üzemmérnökkel, aki rendelkezik felsőfokú vegyész szakirányú végzettséggel és minimum 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal aeroszol szűrők, jódszűrők, gáztisztító adszorberek hatásfok ellenőrzésének, valamint nyílt sugárforrással végzett mérések területén.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében ha nem rendelkezik:
- Olyan vizsgáló laboratóriummal amely MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő, és amely a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott Akkreditálási Okirat és az ahhoz kapcsolódó akkreditálási határozat vagy azzal egyenértékű okirat szerint aktív szén minták laboratóriumi, radioaktív metil-jodid felhasználásával történő hatásfok ellenőrzés területére akkreditált.
M/4. Alkalmatlan ajánlattevő, a közös ajánlattevő a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében ha nem rendelkezik:
a) a magyarországi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) engedélyével vagy azzal egyenértékű egyéb irattal a radioaktív metil-jodid felhasználására a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok végzéséhez, melyet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000 (VI. 8.) EüM rendelet ír elő,
b) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 3 (ABOS3) biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerek átalakításával, üzemeltetésével összefüggően szakértői feladatok végzésére (ellenőrző és mérési technológiák kidolgozása, mérések végzése, mérési eredmények értékelése) nukleáris minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.
Műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett munkáinak ismertetése.
Ha a szerződést kötő másik fél
— a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint);
— az előző francia bekezdésben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás, vagy az ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása,
melynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1), (2) és (6) bekezdés szerint):
a) a szerződés tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
b) az ellenszolgáltatás teljes nettó összege forintban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni,
c) a teljesítés ideje, (év, hó és nap),
d) a teljesítés helye, megadva a nukleáris létesítményt is,
e) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
f) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (fax, telefon),
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
h) nyertes közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot,
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás a szerződést kötő másik fél részéről nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás megrendelés egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. (310/2011. XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)
A műszaki-szakmai alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésével történő igazolására az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, milyen módon vonja be a teljesítés során.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a kért adatokat (összegeket) magyar forintban (HUF) kell megadni. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt az ajánlattevőnek az eredeti valutanemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, az ajánlati felhívás TED-adatbankban történő közzétételre való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)

M/2 Nyilatkozat a Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján az ajánlattevő részéről
— a szakember a megnevezése, képzettségének és tapasztalatának ismertetése, akit be kíván vonni a feladat teljesítésébe.
A szakember esetében csatolandó a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolata, saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint egy saját kezűleg aláírt rövid szakmai önéletrajz a képzettsége és a szakmai tapasztalata bemutatására, kiemelve benne a M/2. pontban előírt munkakör szerinti munkákban való részvételét, szakmai tapasztalatának időtartamát (hónapokban megadva), a gyakorlati munkavégzés helyszínét melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható (munkáltató vállalkozás megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége).
Az alkalmasság igazolására megnevezett szakember esetében a vonatkozó dokumentumoknak vagy a nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személy milyen módon kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe.
M/3.A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján:
— nyilatkozat arról, hogy rendelkezik olyan vizsgáló laboratóriummal, amely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő, a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott Akkreditálási Okirat és az ahhoz kapcsolódó akkreditálási határozat az aktív szén minták laboratóriumi, radioaktív metil-jodid felhasználásával történő hatásfok ellenőrzésre vonatkozó akkreditációról. A nyilatkozathoz csatolni szükséges a laboratóriumra vonatkozó akkreditálási okiratot vagy azzal egyenértékű iratot.
M/4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében:
a) az ÁNTSZ által kiadott, a radioaktív metil-jodid felhasználására vonatkozó engedély másolata vagy ezzel egyenértékű irat,
b) az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerek átalakításával, üzemeltetésével összefüggően szakértői (ellenőrző és mérési technológiák kidolgozása, mérések végzése, mérési eredmények értékelése) feladatok végzésére nukleáris minősítés vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelem másolata.
Közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 55. § (4)]
Ajánlattevő a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.1.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.1.2015 - 14:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.1.2015 - 14:00

Hely

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks Hrsz: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019.02.
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást és a felvilágosítás kérését a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerinti biztosítja az alábbi korlátozással:
Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő azt egy körben (azaz még egy alkalommal) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő bevonását kizárja (Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján).
2. Ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontja alá tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 26. §]
Közös ajánlattétel esetén esetén a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell:
— az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza az ajánlattevők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés teljesítése során,
— a közös ajánlattevők- cégszerű aláírással ellátott – nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölése, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával
— a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámát, ahová a kifizetések a számlázás során történjenek.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megnevezését.
Közös ajánlat esetében követelmény, hogy az ajánlat kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmazza, hogy kik a közös ajánlattevők. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatuk benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és az ajánlat többi részében is a közös ajánlatot benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös ajánlattevőként, minden ajánlattevő által aláírtan tegyék meg.
3. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 45. § alapján a (közös) ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, melyre az ajánlatkérőnek az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. A feltett kérdést - a kérdésfeltevő megnevezése nélkül - és az arra adott választ az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek egyidejűleg megküldi.
A (közös) ajánlattevő köteles az ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
Amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Ajánlatkérő helyszíni szemlét, konzultációt tart, melynek időpontja 8.12.2014., helyszín MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 357. épület, 12. számú helyiség (tárgyaló).
Ajánlatkérő ezúton is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció kiegészítésének kizárólag az írásban feltett kérdésekre ajánlatkérő által írásban adott választ tekinti.
A konzultáció hatékonyságának biztosítása, növelése érdekében ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőt, hogy a felhívással, és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket a konzultáció napját megelőző 3 munkanappal korábban, írásban (PDF és Word formátumban is) juttassák el az ajánlatkérőhöz.
A belépés a VI.3) További információk 5. pontja alapján történik.
A helyszíni szemlén ajánlattevőnként (közös ajánlattevőnként) maximum 5 fő vehet részt.
4. Aláírási címpéldányok:
Az ajánlati nyilatkozatot valamint az ajánlathoz csatolt összes nyilatkozatot a közbeszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplőnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő/közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása.
Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján képviselő ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya.
5. A Dokumentáció beszerzése, átvétele:
Az ajánlattevő/közös ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó az ajánlati felhívás megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig szerezhetik be a Dokumentációt az ajánlatkérő címén személyesen (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, 357. számú épület, 8. sz. helyiségében, Beszerzési Osztály titkársága), munkanapokon 8:00–14:00 óra között.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél portaszolgálat működik, csak előre bejelentett személyek léphetnek be, a személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával, a belépés célja és a fogadó személy megnevezésével.
A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal (helyszíni szemlére történő jelentkezés esetén 6 nappal) korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:
— a személy neve (vezeték- és utónév),
— születési helye, ideje,
— lakcíme,
— magyar állampolgár esetén anyja neve,
— útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
— munkahelyi beosztása,
— munkáltató megnevezése.
Ajánlatkérő írásban történő kérés esetén a kérelem kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül az ajánlattevő részére megküldi a dokumentációt.
A Dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A titoktartási nyilatkozat az I.1. pont szerinti címen szerezhető be.
6. Ajánlatok benyújtása:
Az ajánlatokat a IV.3.4) pontban meghatározott határidőig, az ajánlati felhívás I.1) pontjában megjelölt helyre kell benyújtani, összefűzve vagy nyomdai úton kötve, az oldalak folyamatos oldalszámozásával és tartalomjegyzékkel ellátva, 1 db eredeti papír alapú példányban, és az eredetivel mindenben megegyező 3 db elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) kell benyújtani a dokumentációban részletesen leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, az alábbiakban megjelölt helyre:
Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, hrsz.: 8803/15, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.
Személyes benyújtás esetén: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 103. épület, földszint, Központi Iktató (Iratkezelési Csoport), munkanapokon 8:00–14:00 óra között.
Az ajánlattételi határidő lejáratának napján 8:00 és 14:00 óra között: kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 357. épület 8. sz. helyiség (Beszerzési Osztály titkársága)
Személyi számítógép behozatala az erőmű területére jelentős időráfordítást és további adminisztrációt jelent belépéskor, ezért annak behozatala nem ajánlott. Az ajánlat ajánlattételi határidőt követő beérkezése esetén a beléptetésből fakadó késedelmet - mint kifogást- nem fogadja el az ajánlatkérő.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatot postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő maga viseli.
Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat nem megfelelő, azaz nem az előírások szerinti tartalommal, előírás szerinti helyre vagy nem időben történő kézbesítéséért, valamint azért, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nincs a bontás helyszínén. Az ajánlat határidőben az előírt tartalommal és megfelelő helyre történő benyújtása teljes mértékben az ajánlattevő kockázata. (Az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása ebből eredő tartalmi hiányosságok, a kézbesítés elkésettsége, stb.).
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlati határidő lejárta után nyújtották be.
Az az ajánlat kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, az ajánlati határidő lejártáig, az ajánlat benyújtásának helyére beérkezik. Az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői jogosultak jelenlétre.
7. Az ajánlatban meg kell jelölni, illetve meg kell adni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat.
8. Ajánlatok felbontásának feltételei:
Időpontja: 6.1.2015. 14:00 óra.
Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks hrsz.: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.
9. A verseny biztosítása
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. § (1) bekezdésére, mely szerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
— nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen;
— más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt;
— más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
10. Érvénytelen az ajánlat:
a. az ajánlattevő, közös ajánlattevő mindegyike és az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján megnevezett, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal,
b. az ajánlattevő, közös ajánlattevő mindegyike és az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján megnevezett, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 14001:2005 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozótól az alábbi igazolásokat kéri:
a. MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait,
b. MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

11. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított ABOS minősítés (M/4. alkalmassági követelmény) megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Seres Zoltán csoportvezetőnél a seresz@npp.hu címen, a +36 75507778 telefonszámon, illetve a +36 75507590 telefax számon szerezhető be. Jelen ajánlati felhívás III.2.3) M/4. pontjában hivatkozott FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend kivonata elérhető az ajánlatkérő honlapján (www.atomeromu.hu)

12. A közbeszerzési műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet a dokumentáció tartalmazza.
13. Tájékoztatás a szerződéskötés feltételéről:
A szerződéskötés feltétele lesz, hogy a helyszíni munkákban részt vevő szakemberek közül minimum 1 fő rendelkezzen műszaki felsőfokú végzettséggel és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. TLF004_M2 eljárásrendje szerinti felelős munkavezetői jogosultsággal. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az 1 fő műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember a felelős munkavezetői jogosultságot a szerződéskötésig megszerzi. A jogosultság megléte a szerződéskötés feltétele, melyet az Ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt ellenőriz. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés megkötésére képtelenné teszi ajánlattevőt a Kbt. 124. § (9) bekezdés szerint.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított jogosultság megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Csizmadia László Géza laborvezetőtől, csizmadial@npp.hu e-mail címen, a +36 75507142 telefonszámon szerezhető be.

14. Tájékoztatás szerződéses feltételről
Az alkalmasság igazolására bemutatott, a Paksi Atomerőmű területén mérést végző szakembernek rendelkeznie kell magyar nyelvtudással vagy a nyertes ajánlattevőnek a szakember mellé saját költségén biztosítania kell magyar nyelvű tolmácsot.
15. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 36. § (3) bekezdés]
16. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
17. Szakmai ajánlat:
Az ajánlattevőnek a beadandó ajánlatban a Szakmai ajánlatot kell készítenie a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével. A szakmai ajánlat részeként elkészítendő a közbeszerzés tárgya szerinti feladat kidolgozásának koncepciója. A koncepciónak tartalmaznia kell a tárgyi közbeszerzés terjedelmébe tartozó feladatok elvégzésének, megvalósítására, tartalmára vonatkozó információkat.
A Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
A Kbt. 67. § (8) bekezdés értelmében a (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
18. Minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.2.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, tekintettel a feladat megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre.(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés)
19. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felhívásban és a dokumentációban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja.
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdés).
21. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
22. A (közös) ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (KKvt) törvény 3. § szerint mikró-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.(Kbt. 60. § (5) bekezdés)
23. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
24. A közbeszerzési eljárás nyertese azon Ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes, és az ajánlatok bírálati szempontjai szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot teszi.
25. Ajánlatkérő – a Kbt. 124. § (1) bekezdésének megfelelően – csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
26. A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
27. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 19.1.2015.
28. A szerződéskötés tervezett időpontja: 31.1.2015.
29. Meghatalmazás a Kbt. 125. § (7) bekezdés alapján
A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján, a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
30. A szerződés és minden más ezzel kapcsolatos dokumentum, valamint a szerződés teljesítésének nyelve a magyar nyelv, ezért a teljesítés során a dokumentációkat magyar nyelven kell elkészíteni.
31. A dokumentáció ajánlatkérőtől való átvétele ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
32. A jelen ajánlati felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás feladásának napján hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.11.2014