Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 400173-2020

26/08/2020    S165

România-Pașcani: Echipamente medicale

2020/S 165-400173

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul General CF Pașcani
Număr naţional de înregistrare: 4701290
Adresă: Str. Kogălniceanu nr. 24
Localitate: Pașcani
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 705200
Țară: România
Persoană de contact: Gabriel Grigoraș
E-mail: spitalcfpascani@gmail.com
Telefon: +40 232767147
Fax: +40 232767147
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulgeneralcf-pascani.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101988
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea de echipamente medicale – 11 loturi

Număr de referinţă: 1-11
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente medicale – 11 loturi (CPV 33100000-1) pentru Spitalul General CF Pascani – CIF 4701290, in vederea bunei desfasurarii a activitatii spitalului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 987 071.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 11
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 11
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sterilizator cu abur

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191110 Autoclave
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sterilizator cu abur – 1 buc. Achizitia are ca scop buna desfasurare a activitatii Spitalului General CF Pascani si asigurarea actului medical la standarde calitative ridicate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 152 185.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 67 941.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lampă chirurgicală scialitică bloc operator

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33167000 Lămpi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lampă chirurgicală scialitică bloc operator – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 584.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de elongații cervicale și lombare

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33150000 Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie şi de fizioterapie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de elongații cervicale și lombare – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 160.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf multidisciplinar

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf multidisciplinar – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sterilizator cu abur cu lavoar

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191110 Autoclave
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sterilizator cu abur cu lavoar – 1 buc. Achizitia are ca scop buna desfasurare a activitatii Spitalului General CF Pascani si asigurarea actului medical la standarde calitative ridicate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 285 630.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Perimetru computerizat

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Perimetru computerizat – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 420.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videolaringoscop pentru intubații

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33124100 Aparate de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videolaringoscop pentru intubații – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 336.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Paturi ATI cu accesorii

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192120 Paturi de spital
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Paturi ATI cu accesorii – 10 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 92 605.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor gaze și ioni din sânge

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45231222 Gazometre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analizor gaze si ioni din sange – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 210.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Electrocardiograf cu 12 canale cu modul de spirometrie

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33123200 Aparate de electrocardiografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul General CF Pascani CIF 4701290.

Adresa postala: Str. M. Kogalniceanu nr. 24, localitatea: Pascani, judetul Iasi, ROMANIA, cod postal 705200.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Electrocardiograf cu 12 canale cu modul de spirometrie – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 58-60 Legea nr. 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire sunt:

— Rosca Catalina Yarodara – manager;

— Armencea Genoveva-Virginia – director medical;

— Coman Elena-Cristina – director economic;

— Istrate-Ciobanu Liliana – CFP.

Membrii comisiei de evaluare:

1. Corduneanu Daniela – presedinte;

2. Abdalla Bashir – membru;

3. Mihai Loredana – membru;

4. Maties Andreia-Elena – membru;

5. Groza Costin – membru;

6. Cinepa Anca-Simona – membru (expert cooptat achizitii publice – S.C. Sigma Tour Consulting S.R.L.).

Membrii de rezerva:

1. Grigoras Gabriel-Silviu;

2. Oita Ovidiu;

3. Dakhel Diana.

— Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertantii/asociatii trebuie sa faca dovada ca au capacitatea profesionala de a derula contractul, respectiv de a realiza activitătile care fac obiectul contractului. Ofertantii vor completa si depune DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, dupa evaluarea ofertelor certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului/asocierii – scanat in format .pdf, semnat cu semnatura electronica.

Nota: in cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta – scanat in format .pdf si semnat electronic;

— Autorizaţie de furnizare pentru produsul respectiv, valabila la data prezentarii documentului – scanat in format .pdf si semnat electronic (daca este cazul).

Ofertantii trebuie sa faca dovada ca sunt autorizati sa puna pe piata produsele ofertate. Nota: in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) recunoasterea reciproca din Legea 98/2016, persoanele juridice straine pot depune documente echivalente, emise de autoritati acreditate din tarile Uniunii Europene. Ofertantii vor completa si depune DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc Autorizaţie de furnizare pentru produsul respectiv, valabila la data prezentarii documentului – scanat in format .pdf si semnat electronic (daca este cazul);

— Ofertantii trebuie sa prezinte aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare. Cerinta autoritatii contractante se va realiza prin completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare, sau alt document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc;

— Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta;

— Documentele/ofertele sa fie semnate cu semnatura electronica, scanate si depuse in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diplome de studii si calificari profesionale.

1. Autorizaţie de furnizare pentru produsul respectiv, valabila la data prezentarii documentului – scanat in format .pdf si semnat electronic (daca este cazul);

2. Ofertantii trebuie sa prezinte aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca sunt autorizati sa puna pe piata produsele ofertate. Nota: in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) recunoasterea reciproca din Legea 98/2016, persoanele juridice straine pot depune documente echivalente, emise de autoritati acreditate din tarile Uniunii Europene; ofertantii vor completa si depune DUAE, urmand ca Autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc Autorizaţie de furnizare pentru produsul respectiv, valabila la data prezentarii documentului – scanat in format .pdf si semnat electronic (daca este cazul);

2. Cerinta autoritatii contractante se va realiza prin completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare, sau alt document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc. Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele/ofertele sa fie semnate cu semnatura electronica, scanate si depuse in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/09/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modul in care se poate accesa documentatia de atribuire: SEAP. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale. Procedura de atribuire este online (fără etapă finală de licitatie electronică). In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi punctaj, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP/ SICAP la sectiunea „Ïntrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Preturile vor fi calculate cu maximum doua zecimale. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Dupa intocmirea raportului intermediar privind clasamentul, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În situatia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea contractantă în baza Legii 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. Entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la cap. III, art. 8 alin. (1), Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/08/2020