Árubeszerzések - 4013-2022

Submission deadline has been amended by:  251806-2022
04/01/2022    S2

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2022/S 002-004013

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefon: +36 707027187
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe: https://www.volanbusz.hu/hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001721122021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001721122021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Alacsonypadl. elővárosi, 3tg., csuklós autóbuszok

Hivatkozási szám: EKR001721122021
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész:

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 47 db autóbusz

Opciós mennyiség: 4 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszközök használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

2. rész:

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 67 db autóbusz

Opciós mennyiség: 7 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszközök használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

A szoftverkövetés időtartama az opciós mennyiség esetén minden rész vonatkozásában: a diagnosztikai eszközök vonatkozásában az adott diagnosztikai eszköz leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap (azaz a diagnosztikai eszközre vonatkozó jótállási időszak végéig)

AK szoftverkövetés alatt a következőket érti az opciós mennyiség esetén minden rész vonatkozásában: A diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverkövetés, szoftverfrissítés biztosítása, licence jogosultság megszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása.

Az opciós mennyiség esetén minden rész vonatkozásában Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a szoftverkövetés időtartama alatt, az adott hét munkanapjain, munkaidőben (6-14) Ajánlattevő biztosítson telefonos elérhetőséget (helpdesk-et) az esetlegesen felmerülő problémák, kérdések mielőbbi megoldása okán.

M3 járműkategória alatt Ajánlatkérő a 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.

A járműkategória alábontása alatt (M3/II) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107. számú előírása szerint „II. osztály”: elsősorban ülő utasok szállítására szolgáló járművek, amelyekben az álló utasok a közlekedőfolyosón és/vagy olyan területen szállíthatók, amely nem haladja meg két kettős ülés terét.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alacsonypadl. elővárosi autóbusz - 47 db

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 47 db autóbusz

A műszaki követelmények alapján ajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között, a hátsó utasajtó végéig teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm.

A megajánlott autóbuszoknak diesel üzeműeknek kell lenniük és legalább EURO 6 környezetvédelmi besorolású motorral kell rendelkezniük.

Az Ajánlatkérés új autóbuszokra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszokat érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzést, illetve a „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzést is.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel (5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza).

Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő az autóbuszok egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás biztosítása.

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 4 db, valamint a diagnosztikai eszközök használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszközök egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 1. Szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 4 db, valamint a diagnosztikai eszközök használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszközök egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 12 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.

3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai eszközök átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad (mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszközök tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközöket is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alacsonypadl. elővárosi autóbusz - 67 db

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 67 db autóbusz

A műszaki követelmények alapján ajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között, a hátsó utasajtó végéig teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm.

A megajánlott autóbuszoknak diesel üzeműeknek kell lenniük és legalább EURO 6 környezetvédelmi besorolású motorral kell rendelkezniük.

Az Ajánlatkérés új autóbuszokra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszokat érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzést, illetve a „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzést is.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel (5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza).

Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Ajánlatkérő az autóbuszok egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás biztosítása.

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 7 db, valamint a diagnosztikai eszközök használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszközök egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 1. Szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 7 db, valamint a diagnosztikai eszközök használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszközök átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközökre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszközök egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 12 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.

3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai eszközök átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad (mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszközök tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközöket is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8.-10.§ és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek., 1-7. §. rendelkezéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M.1) A Kr. 21. § (1a) bek. b) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),

- a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában:

M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciákkal:

- Az 1. rész vonatkozásában: 35 db, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós és/vagy alacsony belépésű, M3/II. osztályú, diesel üzemű, EURO 6 motorral rendelkező autóbusz szállítására vonatkozó referenciával.

- A 2. rész vonatkozásában: 50 db, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós és/vagy alacsony belépésű, M3/II. osztályú, diesel üzemű, EURO 6 motorral rendelkező autóbusz szállítására vonatkozó referenciával

Az alacsony padló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között, a hátsó utasajtó végéig teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm.

Az alacsony belépés definíciója: A járópadló magassága az utas ajtóknál (belépő magasság) maximum 380 mm, az első és második utas ajtó közötti egyéb részeken maximum 450 mm lehet, a tengelyek környezetében legfeljebb 8 %-os lejtése megengedett.

M3 járműkategória alatt Ajánlatkérő a 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.

A járműkategória alábontása alatt (M3/II) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107. számú előírása szerint „II. osztály”: elsősorban ülő utasok szállítására szolgáló járművek, amelyekben az álló utasok a közlekedőfolyosón és/vagy olyan területen szállíthatók, amely nem haladja meg két kettős ülés terét.

Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.

Több részre történő ajánlattétel esetén - az azonos beszerzési tárgyra tekintettel - elegendő a legmagasabb mennyiségű referencia bemutatása.

Az alkalmassági követelmény előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően került sor a környezetvédelmi előírások tekintetében.

Ajánlatkérő „szállítás” alatt a referenciakövetelményben előírt autóbuszok tulajdonjogának átruházását érti akár adásvételi, akár halasztott adásvételi szerződés keretében (azaz, amikor az autóbuszok tulajdonjogának az átruházása a szerződéskötést követő későbbi időpontban történik).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában:

AK a szerz. teljesítését teljesítési és jólteljesítési biztosítékhoz köti. A biztosítékok nyújtásával, felhasználásával, felszabadításával kapcsolatos részletes feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

Teljesítési bizt.: a járművek/diagnosztikai eszközök ellenértéke 5 %-ának megfelelő összeg

Jólteljesítési bizt.: járművek/diagnosztikai eszközök ellenértéke 5 %-ának megfelelő összeg

Jótállás:

- a járművek vonatkozásában az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap (évi 75 000 km futásteljesítményig megkötés nélkül) általános/teljes körű jótállás

- a diagnosztikai eszközök vonatkozásában az adott diagnosztikai eszköz leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap

Késedelmi kötbér:

A járművek/diagnosztikai eszközök szállítási véghatáridőre vonatkozóan a határidők megsértése esetén a jármű/diagnosztikai eszköz nettó vételárának 1 %-a naponta, legfeljebb 20 %.

AK késedelme esetén: Ptk. 6:155. §

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett járművek/diagnosztikai eszközök nettó vételárának 20 %

Továbbiak részletesen a Szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: HUF. A számla és a fizetés pénzneme: HUF. AK az ellenértéket a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, banki átutalással a Kbt. 27/A. § a Kbt. 135.§ (5) - (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a Ptk. 6:155. §-ára is.

Számla benyújtására az autóbuszok esetében havonta van lehetőség.

Számla benyújtására a diagnosztikai eszköz esetében azok leszállítását követően, a teljesítésigazolás birtokában van lehetőség.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A finanszírozás 90%-ban beruházási hitelből történik 10% (tervezett) mértékű önerő mellett.

Továbbiak részletesen a Szerződéstervezetben.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződéstervezetben foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/01/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) Kbt. 135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás keretében beszerzendő autóbuszok - 10 % önerő mellett - banki hitelekből kerülnek finanszírozásra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a banki kölcsönszerződés(ek) meg nem kötését, vagy a járműbeszerzés finanszírozásához szükséges mértéknél kisebb összegben történő megkötését olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a kölcsönszerződés(ek) nem, vagy a járműbeszerzés finanszírozásához szükséges mértéknél kisebb összegben kerül(nek) megkötésre és erre való tekintettel nem rendelkezik a szükséges fedezettel a szerződés finanszírozására. Ajánlatkérő a megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

3.) Kbt. 135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás keretében beszerzendő autóbuszok finanszírozása érdekében szükséges 10 %-os önerő rendelkezésre bocsátásával vagy fedezete megalapozásával kapcsolatos kormányhatározat, miniszteri határozat vagy jogszabály kibocsátásának vagy megalkotásának, valamint hatályba lépésének elmaradása, vagy a szükséges önerőnél kisebb összegre vonatkozó kibocsátása, megalkotása vagy hatályba lépése olyan körülménynek tekintendő, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szükséges önerő rendelkezésre bocsátásával vagy fedezete megalapozásával kapcsolatos kormányhatározat, miniszteri határozat vagy jogszabály kibocsátása vagy megalkotása, valamint hatályba lépése elmarad, vagy az a szükséges önerőnél kisebb összegre kerül kibocsátásra, megalkotásra vagy hatályba léptetésre, és erre való tekintettel Vevő nem rendelkezik a szükséges fedezettel az önerő vonatkozásában a szerződés finanszírozására. Ajánlatkérő a megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

4.) Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg figyelemmel az alábbiakra:

A Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazásának indoka, hogy tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az autóbuszok finanszírozását 90%-ban beruházási hitelből valósítja meg Ajánlatkérő a Gst. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletet jóváhagyására nyújtott be a Pénzügyminiszter felé kérelmet. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kérelem elutasításra kerül [jövőbeli bizonytalan esemény] akkor az eljárást Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja, vagy ezen körülményre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki

5.) Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg figyelemmel az alábbiakra: A Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazásának indoka, hogy Ajánlatkérő az 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat alapján jóváhagyási kérelmet nyújtott be tárgyi eljárás vonatkozásában a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság felé. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kérelem elutasításra kerül [jövőbeli bizonytalan esemény] akkor az eljárást Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja, vagy ezen körülményre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (12) bekezdésére, azaz a szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételhez kötött.

Amennyiben a szerződés fenti 2. 3. 4. és 5. pontban rögzített hatályba léptető feltételeinek beálltára legkésőbb a szerződés létrejöttétől (azaz mindkét fél általi aláírásától) számított 6. hónapon belül nem kerül sor, a szerződés automatikusan, a Felek további jognyilatkozata nélkül is megszűnik.

6.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

7.) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

8.) AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.

9.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

10.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. költség: fordított arányosítás; 2. szállítási ütemezés: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

11.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

12.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

13.) Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását kéri a KD-ban részletezettek szerint.

Folyt.: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.3) További információk pont folytatása:

14.) Az ajánlathoz csatolni kell, azonban nem minősül szakmai ajánlatnak:

- Az autóbusz műszaki specifikációja

- Méretezett, méretarányos jellegrajz, fordulókör, farseprés rajz

- Méretezett ülés elrendezés és álló utasok rendelkezésére álló terület rajza

- Az utasülések gyártmánya, típusa, fényképe, méretezett rajza

- A vezetőülés gyártmánya, típusa, beépített helyzete (rajz), minimális szabályozott ülőlap magassága, kezelése, alkatrészjegyzéke

- Típusbizonyítvány vagy forgalomba helyezési engedély, vagy azok kérelmei

- Igazolás kipufogógáz károsanyag kibocsátásról,

- Motor-karakterisztika

- Fűrészdiagram (mechanikus nyomatékváltó esetén)

- Oktatásra, élettartam és karbantartási elvárásokra vonatkozó kötelezettségvállalás (műszaki leírás 15-19. oldalán lévő táblázatok)

- Utastájékoztató rendszer leírása (műszaki leírás 10-11. oldalán leírtak szerint)

- Kamerarendszer leírása (műszaki leírás 11. oldalán leírtak szerint)

- Utasszámláló rendszer leírása (műszaki leírás 11. oldalán leírtak szerint)

Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

15.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

16.) AK az eljárásban való részvételt tárgyi eljárás 1. része vonatkozásában: 75 000 000,- Ft, tárgyi eljárás 2. része vonatkozásában: 110 000 000,- Ft, ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek K&H Banknál vezetett 10200971-21508747-00000000 fizetési számlájára (IBAN formátuma: HU29 1020 0971 2150 8747 0000 0000, SWIFT-kód: OKHBHUHB) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.

17.) FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin(lsz:00241), Dr. Pálvölgyi Lilla (lsz: 01333)

18.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

19.) Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.) Korm.r., 321/2015. (X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2021