Services - 40183-2021

26/01/2021    S17

Slovenija-Nova Gorica: Gozdarske storitve

2021/S 017-040183

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5229839000
Poštni naslov: Erjavčeva ulica 22
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
E-naslov: javna.narocila@elektro-primorska.si
Telefon: +386 53396600
Telefaks: +386 53396705
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.elektro-primorska.si
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje posekov tras NNO in SN daljnovodov

Referenčna številka dokumenta: 8-S/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
77200000 Gozdarske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Vrednost brez DDV: 3 750 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Distribucijska enota Nova Gorica

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77211400 Storitve sečnje dreves
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje DE Nova Gorica

II.2.4)Opis javnega naročila:

Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Distribucijska enota Koper

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77211400 Storitve sečnje dreves
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje DE Koper

II.2.4)Opis javnega naročila:

Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Distribucijska enota Sežana

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77211400 Storitve sečnje dreves
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje DE Sežana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Distribucijska enota Tolmin

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77211400 Storitve sečnje dreves
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje DE Tolmin

II.2.4)Opis javnega naročila:

Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 237-492881
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

Distribucijska enota Nova Gorica

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
05/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5163757000
Poštni naslov: Vipavska cesta 2C
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: TGG, transport, gradnje, gozdarstvo, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1717553000
Poštni naslov: Zaloška cesta 16
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 257 210.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

Distribucijska enota Koper

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: SOMMY, zasebno podjetje za proizvodnjo, storitve in kooperacijo, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5391709000
Poštni naslov: Nove Loke 46
Kraj: Mozirje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3330
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 133 930.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

Distribucijska enota Sežana

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
05/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: TGG, transport, gradnje, gozdarstvo, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1717553000
Poštni naslov: Zaloška cesta 16
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Final Pasarič proizvodnja in trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5452341000
Poštni naslov: Spodnja Rečica 80F
Kraj: Laško
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3270
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 133 910.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

Distribucijska enota Tolmin

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
04/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5163757000
Poštni naslov: Vipavska cesta 2C
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Kaskader d.o.o. Zahtevna terenska dela
Nacionalna identifikacijska številka: 5563445000
Poštni naslov: Spodnja Kanomlja 66
Kraj: Spodnja Idrija
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5281
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 239 530.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Poštni naslov: Erjavčeva ulica 22
Kraj: Nova Gorica
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/01/2021