TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 401989-2015

Display compact view

14/11/2015    S221

Poland-Przasnysz: Solar energy

2015/S 221-401989

Powiat Przasnyski, ul. św. St. Kostki 5, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, For the attention of: Jarosław Tybuchowski, Przasnysz 06-300, Poland. Telephone: +48 297522270. Fax: +48 297522270. E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 28.3.2015, 2015/S 62-107621)

RE:
CPV:09330000 Solar energy

Solar energy

Incomplete procedure
The contract has not been awarded

Other additional information

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ,Koncesjonodawca odwołuje postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji.

W ogłoszeniu dotyczącym przedmiotowego postępowania opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.3.2015 r., nr 2015/S 62-107621, w sekcji VI.2 pkt 14 ppkt 3 oraz w Opisie Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Rozdz. VII pkt 3, Koncesjonodawca przewidział odwołanie postępowania w przypadku nie złożenia żadnej oferty. Oferty w niniejszym postępowaniu należało złożyć do 10.11.2015 r., do godziny 12:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty i w związku z tym nie dokonano otwarcia ofert.

Z uwagi na powyższe dokonano odwołania przedmiotowego postępowania.