Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 401989-2015

Display compact view

14/11/2015    S221

Poland-Przasnysz: Solar energy

2015/S 221-401989

Powiat Przasnyski, ul. św. St. Kostki 5, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, For the attention of: Jarosław Tybuchowski, Przasnysz 06-300, Poland. Telephone: +48 297522270. Fax: +48 297522270. E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 28.3.2015, 2015/S 62-107621)

RE:
CPV:09330000 Solar energy

Solar energy

Incomplete procedure
The contract has not been awarded

Other additional information

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ,Koncesjonodawca odwołuje postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji.

W ogłoszeniu dotyczącym przedmiotowego postępowania opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.3.2015 r., nr 2015/S 62-107621, w sekcji VI.2 pkt 14 ppkt 3 oraz w Opisie Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Rozdz. VII pkt 3, Koncesjonodawca przewidział odwołanie postępowania w przypadku nie złożenia żadnej oferty. Oferty w niniejszym postępowaniu należało złożyć do 10.11.2015 r., do godziny 12:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty i w związku z tym nie dokonano otwarcia ofert.

Z uwagi na powyższe dokonano odwołania przedmiotowego postępowania.