Supplies - 403197-2018

15/09/2018    S178

Poland-Niebylec: Solar installation

2018/S 178-403197

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 177-400591)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Niebylec
National registration number: 69058219200000
Postal address: Niebylec 170
Town: Niebylec
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 38-114
Country: Poland
Contact person: Sebastian Szczepaniak
E-mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Telephone: +48 172773998
Fax: +48 172773454
Internet address(es):
Main address: http://www.niebylec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Reference number: IP.271.12.2018
II.1.2)Main CPV code
09332000 Solar installation
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Mikroinstalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/09/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 177-400591

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.2.3
Place of text to be modified: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Instead of:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Read:
VII.2)Other additional information: