A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 403763-2021

09/08/2021    S152

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 152-403763

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M4-Monori Autópálya Mérnökség és Rendőrség kiv.

Hivatkozási szám: EKR001332412020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Üllő - Cegléd közötti szakaszhoz tartozó Monori Kombinált Autópálya Mérnökség és Rendőrség kivitelezésére (PST: K004.43.74)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 749 400 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
45000000 Építési munkák
45213200 Raktárak és ipari épületek kivitelezése
45213252 Műhelyek kivitelezése
45216110 Közrendvédelmi épületek kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Monor

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út Üllő - Cegléd közötti szakaszhoz tartozó Monori Kombinált Autópálya Mérnökség és Rendőrség kivitelezésére:

Monor város közigazgatási területén új, cca. 3 ha nagyságú kombinált mérnökségi telep és különálló rendőrség kivitelezése.

A mérnökségi telep épületei:

- szociális-műhely épület (1 827 m2)

- garázs épület (1 732 m2)

- hidegraktár épület (1 366 m2)

- sótároló épület (1 392 m2)

- üzemanyag töltő (94 m2)

- fedett kisbusz parkoló (390 m2)

- fedett elemes tároló (223 m2)

- kerékpár tároló (20 m2)

- különálló telken rendőrségi épület és parkoló (595 m2)

Mérnökséghez tartozó közlekedő és parkoló felületek, 1 db szintbeni csomópont 3111 j. úton, 2 db földútkiváltás

Az elvégzendő munkák többek között:

- marmoleum burkolat fektetése: 598 m2

- szerelt mobilfal elhelyezése: 18,815 m2

- álpadló készítése: 68 m2

- öntött aszfalt burkolat készítése: 998,6 m2

- rétegelt, ragasztott fatartók beépítése 27,409 m fesztávolság áthidalására: 9 db

Az üzemanyagtöltő állomás építése keretében:

- duplafalú, földalatti acéltartály beépítés: 2 db

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST: K004.43.74

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember minimum 4.000 m2 hasznos alapterületű épület és/vagy épületegyüttes építése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember magasépítési munkák kivitelezése során szerzett építménygépészeti építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember magasépítési munkák kivitelezése során szerzett építményvillamossági építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazása. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

A II.2.5. pontban a 2. értékelési szempont vonatkozásában meghatározott minimum 4000 m2 előírás akként értendő, hogy az értékelési szempont keretében bemutatott beruházásokban/projektekben szereplő épület és/vagy épületegyüttes mindegyikének egyenként kell elérnie a 4000 m2 hasznos alapterületet, vagyis az értékelés során a szakember vonatkozásában megajánlott egy-egy beruházás/projekt által érintett hasznos alapterület nem lehet kevesebb, mint 4000 m2.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 010-015803
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M4-Monori Autópálya Mérnökség és Rendőrség kiv.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 642 637 941.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 749 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG felelős műszaki vezetés; MV-ÉV felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I.

Ajánlattevő neve: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.

Ajánlattevő adószáma: 23037108-2-03

II.

Ajánlattevő neve: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger Árpád Út 64.

Ajánlattevő adószáma: 13646925-2-10

III.

Ajánlattevő neve: PSN Építőipari Kft.

Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi Ferenc utca 23-25.

Ajánlattevő adószáma: 12621754-2-17

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/08/2021