Supplies - 40385-2022

25/01/2022    S17

Poland-Krzeszowice: Electricity

2022/S 017-040385

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Krzeszowice
National registration number: PL
Postal address: ul. Grunwaldzka 4
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Magdalena Ciałowicz
E-mail: zamowienia@um.krzeszowice.pl
Telephone: +48 122520803
Fax: +48 122520803
Internet address(es):
Main address: www.gminakrzeszowice.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,330168,2020.html
I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Administracji Budynków Komunalnych
National registration number: PL
Postal address: Pl. F. Kulczyckiego 1
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Luiza Cholewa
E-mail: biuro@zabk-krzeszowice.pl
Telephone: +48 152821340
Internet address(es):
Main address: www.zabk-krzeszowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
National registration number: PL
Postal address: ul. Wł. Reymonta 3
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Marzena Kubin
E-mail: przedszkoletenczynek@op.pl
Telephone: +48 122821717
Internet address(es):
Main address: www.przedszkoletenczynek.com
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach
National registration number: PL
Postal address: ul. Batalionów Chłopskich 9
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Anna Warzecha
E-mail: sekretariat@przedszkolekrzeszowice.pl
Telephone: +48 123571205
Internet address(es):
Main address: www.przedszkolekrzeszowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
National registration number: PL
Postal address: ul.Długa 22
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Sławomir Burek
E-mail: sp1krzeszowice@o2.pl
Telephone: +48 122579240
Internet address(es):
Main address: www.sp1krzeszowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 7
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Dagmara Brela-Zając
E-mail: sp2krzeszowice@interia.pl
Telephone: +48 122820061
Internet address(es):
Main address: www.sp2krzeszowice.eu
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance
National registration number: PL
Postal address: Sanka 266
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Mitka
E-mail: spsanka@wp.pl
Telephone: +48 122836061
Internet address(es):
Main address: www.spsanka.szkolnastrona.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
National registration number: PL
Postal address: Ostrężnica 47
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Cyran
E-mail: szp.ostreznica@interia.pl
Telephone: +48 122835021
Internet address(es):
Main address: www.spostreznica.edupage.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach
National registration number: PL
Postal address: Paczółtowice 2
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Teresa Mikołajska
E-mail: sppaczoltowice@onet.pl
Telephone: +48 122829115
Internet address(es):
Main address: www.sppaczoltowice.szkolna.net
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 1
Town: Nawojowa Góra
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Mitka
E-mail: spnawojowa@wp.pl
Telephone: +48 122820754
Internet address(es):
Main address: www.szkolang.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Ryłki w Czernej
National registration number: PL
Postal address: Czerna 274
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Marzena Banaczyk-Niemiec
E-mail: spczerna@onet.pl
Telephone: +48 122821469
Internet address(es):
Main address: www.spczerna.edu.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach
National registration number: PL
Postal address: Filipowice 554
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Barbara Łabuzek
E-mail: sp-filip@wp.pl
Telephone: +48 122837015
Internet address(es):
Main address: www.szkolafilipowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. K. i A. Potockich w Miękini
National registration number: PL
Postal address: Miękinia 180
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Teresa Kurdziel
E-mail: spmiekinia@op.pl
Telephone: +48 122821655
Internet address(es):
Main address: www.spmiekinia.edupage.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 2
Town: Wola Filipowska
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Teresa Gorczyńska
E-mail: zswola@wp.pl
Telephone: +48 122582100
Internet address(es):
Main address: www.zpwola.edupage.org
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
National registration number: PL
Postal address: ul. Krakowska 35
Town: Nowa Góra
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Mirosław Pudlik
E-mail: zsnowagora@interia.pl
Telephone: +48 122835083
Internet address(es):
Main address: www.nogagorazs.edupage.org
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
National registration number: PL
Postal address: ul. Ludwika Siudy 6
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Mastalerz
E-mail: sp.zalas@wp.pl
Telephone: +48 122836064
Internet address(es):
Main address: www.spzalas.edupage.org
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 6
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Ewa Cudzik-Tekielak
E-mail: szkola1900@o2.pl
Telephone: +48 122821716
Internet address(es):
Main address: www.szkolatenczynek.edupage.org
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na 2022 r.

Reference number: WIT.271.32.2021
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz zasilania oświetlenia ulicznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1093), zwany dalej „zakupem energii elektrycznej”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 768 493.54 PLN / Highest offer: 2 159 381.59 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gmina Krzeszowice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz zasilania oświetlenia ulicznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1093), zwany dalej „zakupem energii elektrycznej”.

2. Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w pkt 5 do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 3 332 379 kWh.

2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie zmiany dostawcy sprzedaży energii elektrycznej.

3) Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Dotychczasowa umowa na zakup energii jest zawarta na okres do 31.12.2021 r. z dostawcą TAURON

Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Zamawiający nie posiada umów kompleksowych oraz nie korzysta z ofert promocyjnych.

3. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.

4. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej:

- dla Gminy: oświetlenie uliczne 2.314.862 kWh - 167 punktów

- inne obiekty 138.050 kWh - 26 punkty

- dla Jednostek Organizacyjnych: 830.166 kWh - 16 jednostek- 59 punktów

5. Wykaz jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów

i biorących udział w postępowaniu:

1) Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice;

2) Zakład Administracji Budynków Komunalnych ul. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice;

3) Przedszkole Samorządowe w Tenczynku, ul. Wł. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek;

4) Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach ul. Batalionów Chłopskich 9, 32-065 Krzeszowice;

5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach; ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice;

6) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice;

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance; 32-067 Tenczynek;

8) Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy; ul. Królewska 32, 32-065 Krzeszowice;

9) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach, Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice;

10) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze; ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice;

11) Szkoła Podstawowa im. Mjr Józefa Ryłki w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice;

12) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach, Filipowice 554; 32-065 Krzeszowice;

13) Szkoła Podstawowa im. K.i A. Potockich w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice;

14) Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej ul. Szkolna 2; 32-065 Krzeszowice;

15) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze; ul. Krakowska 35, 32-065 Krzeszowice;

16) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu; ul. Ludwika Siudy 6; 32-067 Tenczynek;

17) Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku; ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek.

6. Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczona jest obecnie sprzedaż energii elektrycznej oraz szczegółowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, moc umowną, taryfę stanowi odrębny dokument – pod nazwą „Załącznik nr 8 do SWZ”. Załącznik ten ma postać pliku w formacie pdf oraz .xls.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 178-463069
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Postal address: ul. Łagiewnicka 60
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-417
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 768 493.54 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało pierwotnie wysłane w dniu 28.12.2021 r. i opublikowane 31.12.2021 - Nr ogłoszenia 2021/S 255-674218.

Zamawiający zauważył błąd polegający na tym, że wpisał wartości ofert brutto a zgodnie z formularzem powinny być "bez Vat". Zamawiający wysłał sprostowanie do ogłoszenia w dniu 5.01.2022 r. i otrzymał odpowiedź, że sprostowanie nie może być opublikowane i należy przesłać ponownie ogłoszenie. Pierwotnie wysłane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest prawidłowe, jedynie wskazane kwoty są wartościami brutto. Niniejsze ogłoszenie ma na celu poprawę tylko tych wartości.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

10. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022