Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 404552-2021

09/08/2021    S152

Poland-Wrocław: Medical equipments

2021/S 152-404552

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 122-322851)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Postal address: UL. BOROWSKA 213
Town: WROCŁAW
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-556
Country: Poland
Contact person: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internet address(es):
Main address: www.usk.wroc.pl
Address of the buyer profile: www.usk.wroc.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Reference number: DZP.242.238.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 zadań

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 122-322851

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Instead of:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 56

Read:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Data: 11.10.2021

Section number: II.2.14
Instead of:

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Read:

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 11.10.2021r.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 10/08/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 13/08/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 10/08/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 13/08/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information:

Pierwotny termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu ustalono na dzień 26.07.2021r. W dniu 21.07.2021 zostało przesłane do opublikowania i opublikowane w dniu 26.07.2021r. ogłoszenie nr 2021/S 142-377856 dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert( z dnia 26.07.2021 na dzień 10.08.2021).