Supplies - 404752-2019

28/08/2019    S165

Česko-Liberec: Počítače

2019/S 165-404752

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 153-376333)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická univerzita v Liberci
Národní identifikační číslo: 46747885
Poštovní adresa: Studentská 1402/2
Obec: Liberec
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 461 17
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vaškovská
E-mail: zakazky@tul.cz
Tel.: +420 485353884
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.tul.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tul.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

150_KV_DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 153-376333

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Začátek: 06/10/2019

Konec: 06/10/2023

Má být:

Doba trvání v měsících: 48

Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/09/2019
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel tímto opravným formulářem dává do souladu informace uvedené v zadávací dokumentaci s informacemi uvedenými ve formuláři F02. S ohledem na provedenou úpravu zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.