Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 404752-2019

28/08/2019    S165

Česko-Liberec: Počítače

2019/S 165-404752

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 153-376333)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická univerzita v Liberci
Národní identifikační číslo: 46747885
Poštovní adresa: Studentská 1402/2
Obec: Liberec
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 461 17
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Vaškovská
E-mail: zakazky@tul.cz
Tel.: +420 485353884
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.tul.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tul.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

150_KV_DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 153-376333

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Začátek: 06/10/2019

Konec: 06/10/2023

Má být:

Doba trvání v měsících: 48

Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/09/2019
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 12/09/2019
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel tímto opravným formulářem dává do souladu informace uvedené v zadávací dokumentaci s informacemi uvedenými ve formuláři F02. S ohledem na provedenou úpravu zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.