Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 405790-2017

13/10/2017    S197

Lithuania-Vilnius: Supervision of building work

2017/S 197-405790

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 03603
Country: Lithuania
Contact person: Jolita Dumčienė
E-mail: j.dumciene@litrail.lt
Telephone: +370 2693932
Internet address(es):
Main address: http://www.litrail.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=360101
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=360101&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2017/PCPD-3.8 Projekto „Rail Baltica“ 1 statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas – Palemonas rekonstrukcija techninės priežiūros ir Inžinieriaus paslaugų pirkimas.

II.1.2)Main CPV code
71247000 Supervision of building work
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

2017/PCPD-3.8 EITP Projekto „Europinės vėžės „Rail Baltic/Rail Baltica“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtra nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos“ NR.2014-LT-TMC-0109-M Statinio projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija 1 statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas-Palemonas rekonstrukcija rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir Inžinieriaus paslaugų pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Kaunas – Palemonas.

II.2.4)Description of the procurement:

2017/PCPD-3.8 EITP Projekto „Europinės vėžės „Rail Baltic/Rail Baltica“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtra nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos“ NR.2014-LT-TMC-0109-M Statinio projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija 1 statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas-Palemonas rekonstrukcija rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ir Inžinieriaus paslaugų pirkimas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 880
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties baigimo laikas pratęsiamas Užsakovo nurodytam Sustabdymo laikotarpiui, jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės ir atitinkamai buvo pratęstas Rangos sutarties baigimo laikas.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 2014-LT-TMC-0109-M.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal Bendrųjų sąlygų 4.1 punktą ir Specialiųjų sąlygų 4 skyriaus 4.1 punktą reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7 straipsnio nuostatomis: Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – 28 (dvidešimt aštuonios) dienos po Sutarties pasirašymo; Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė nei 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos be PVM.

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš šių būdų:

1. Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija.

2. į Užsakovo sąskaitą (tačiau ne į specialiąją Projekto sąskaitą) pervestu piniginiu užstatu (pateikiamas mokėjimą liudijantis dokumentas – mokėjimo nurodymo skaitmeninė kopija arba mokėjimo kvito originalo skaitmeninė kopija).

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Mokėjimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka nurodyta sutarties sąlygų 10 skyriuje.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 08:45
Place:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, Mindaugo 12, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti negali.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2017