Építési beruházás - 405968-2016

18/11/2016    S223

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 223-405968

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
E-mail: drkissdora@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 18147492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges generál kivitelezői munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII.23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45213200 Raktárak és ipari épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. szám alatti, ingatlanon megvalósítandó Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma projekt kivitelezése a dokumentációban részletezettek szerint.

Beépített alapterület: 29 155,69 m²:

A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25 104,25 m² (műemlék épület);

ezen belül a kisszínház színpad és a zenekari árok alapterülete együttesen 472 + 155 = 627 m², a nézőtér befogadóképessége 332 fő;

B (43-as) jelű épület (Opera stúdió): 1 420,71 m² (műemlék épület);

C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m²;

D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m².

Szintszám:

A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 4 – felszín alatti területek, földszint, emelet, tetőkert;

B (43-as) jelű épület (Opera stúdió): 3 – földszint, emelet, tetőkert;

C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 – földszint;

D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 2 – földszint, emelet;

A feladat részét képezi a projekt teljes környezetrendezése: 35 000 m².

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Organizációs Fázistervek és Leírás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Műszaki Ütemterv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítési határidő vállalása az első kiemelt részteljesítéshez kapcsolódóan (maximum: 30 naptári nap) (naptári nap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Feltételes (opciós) munkarészek:

Operastúdió (B-43) épület felújítási munkái.

Park kialakításánál az utak és térburkolatok megépítésén felüli, teljes kertépítési munkák.

Új daruk telepítése A (23-as) jelű Eiffel-csarnok.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 056-092687
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Ajánlattevő neve:

„S-W-S OPERA Konzorcium”:

— Közös ajánlattevő neve: STR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, közös ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület).,

— Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft., közös ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,

— Közös ajánlattevő neve: Strabag AG., közös ajánlattevő székhelye: A-9800 Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27.,

— Közös ajánlattevő neve: Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH.

2.) A közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő eredménytelennek minősítette. Az eredménytelenség indoka: az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, mivel az eljárásban benyújtott ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/11/2016