Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 406493-2020

31/08/2020    S168

Sverige-Östersund: Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

2020/S 168-406493

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Jämtland Härjedalen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0214
Postadress: Box 654
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 831 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Thord Jonsson
E-post: thord.jonsson@regionjh.se
Telefon: +46 63-147809
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rjh.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51842
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51842
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Diskdesinfektorer till Steriltekniska enheten

Referensnummer: HSN/423/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att upphandla fyra (4) diskdesinfektorer av genomgångsmodell och ett (1) självlastarsystem till Östersunds Sjukhus steriltekniska enhet. Diskdesinfektorerna ska ersätta befintlig utrustning och anslutas till befintligt spårbarhetssystem T-Doc. Upphandlingen innefattar utrustning, installation inklusive integrering med T-Doc samt utbildning och option på serviceavtal, ytterligare beskickningsvagnar och kassetter (3-plan alt. container). En (1) av diskdesinfektorerna önskas för leverans senast sista november 2020 och tillfällig placering på centraloperation.Övriga tre (3) diskdesinfektorer med självlastarsystem och resterande beskickninsvagnar och kasetter ska levereras efter överenskommelse (Beräknad leverans sommar 2021 mellan 15 Juni och 31 Juli) och installeras på steriltekniska enheten. I samband med installation 2021 ska även den först levererade diskdesinfektorn flyttas från centraloperation till sterilteknisk enheten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att upphandla fyra (4) diskdesinfektorer av genomgångsmodell och ett (1) självlastarsystem till Östersunds Sjukhus steriltekniska enhet. I köpet ingår X st beskickningsvagn, 15 st kassetter (3 st 4-plans, 10 st genomspol, 1 st anestesi och 1 st kassett för robot da vinci modell SI, X & XI). Steriltekniska enheten står inför en renovering av lokalerna och utbyte av viss utrustning. Diskdesinfektorerna ska ersätta befintlig utrustning och anslutas till befintligt spårbarhetssystem T-Doc. Upphandlingen innefattar utrustning, installation inklusive integrering med T-Doc samt utbildning och option på serviceavtal, ytterligare beskickningsvagnar och kassetter (3-plan alt. container). En (1) av diskdesinfektorerna inkl. 2 st beskickningsvagn, 1 st genomspolningskasett och 1 st kasett för da Vinci robot önskas för leverans senast sista november 2020 och tillfällig placering på centraloperation. Diskdesinfektorn ska där tillfälligt ersätta en befintlig diskdesifektor (Miele PG 8536). Övriga tre (3) diskdesinfektorer med självlastarsystem och resterande beskickninsvagnar och kasetter ska levereras efter överenskommelse (Beräknad leverans sommar 2021 mellan 15 Juni och 31 Juli) och installeras på steriltekniska enheten. I samband med installation 2021 ska även den först levererade diskdesinfektorn flyttas från centraloperation till sterilteknisk enheten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/11/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/10/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/04/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/10/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/08/2020