Árubeszerzések - 406935-2021

10/08/2021    S153

Magyarország-Budapest: Fénykép

2021/S 153-406935

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15321226242
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Telefon: +36 12677009
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hnm.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

André Kertész fotógyűjteményének adásvétele

Hivatkozási szám: EKR000572912021
II.1.2)Fő CPV-kód
22315000 Fénykép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

André Kertész 1 163 darabból álló fotógyűjteményének adásvétele, illetőleg az egyedileg azonosított fényképekre vonatkozó egyes felhasználási jogok megszerzése műtárgy adásvételi szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 100 000.00 USD
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22315000 Fénykép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: US United States
A teljesítés fő helyszíne:

A fényképek átadásának helye: 6911 6th Avenue, Brooklyn, New York 11209 (USA), ahonnan az AK szállítja a fényképeket a székhelyére (I.1) pont szerinti címre)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: André Kertész fotógyűjteményének („Magyarországi emlékek 1913-1923 / André Kertész későbbi kollázsa”) adásvétele, illetőleg az egyedileg azonosított fényképekre vonatkozó egyes felhasználási jogok megszerzése műtárgy adásvételi szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett:

összesen 1163 db fénykép a következő csoportokba sorolva:

- kontaktok (943 db),

- vintázsok (59 db),

- polaroidok (151 db),

- André Kertész-kollázs (1 db),

- ún. személyes képek (9 darab)

az Ajánlatkérő (AK) által megismert összetételben, egyedileg azonosítva, a Magyar Nemzeti Múzeum által készített szakvéleményben foglaltak szerint.

A fényképek egyedi azonosítóit a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglalt képjegyzék tartalmazza

Az adásvételre az André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint kerül sor.

További részletes elvárások és a kötendő szerződés tervezete a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pont kiegészítéseként AK közli, hogy az „1” érték megadása a felhívás megküldhetősége érdekében történt

Kiegészítés II.1.7) ponthoz: a Kbt. 61.§ (4) szerinti vizsgálat alapján a részajánlattételi lehetőséget a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási formára és arra tekintettel zárja ki, hogy jelen eljárásban egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívására kerül sor

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A fentiek kiegészítéseként AK közli, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

A 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint az AK-nek kell eljárnia a Korm. határozat szerinti André Kertész fotógyűjteményének Magyar Állam javára történő adásvételi szerződése megkötése ügyében. A Korm. határozat szerinti, illetőleg a jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti André Kertész fotógyűjteményre vonatkozó adásvételi szerződés kizárólag a jelen eljárásban felhívott gazdasági szereplővel/Ajánlattevővel köthető meg és a Korm. határozatban foglaltakra is figyelemmel nem létezik reális alternatíva az AK beszerzési igényének kielégítésére, illetőleg a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg, mivel az André Kertész fotógyűjtemény tartalmát a Korm. határozat határozta meg.

Előbbiek okán nyilvánvaló tehát, hogy a közbeszerzés tárgyának nincs értelmezhető alternatívája és az AK kizárólag az Ajánlattevőtől tudja az André Kertész fotógyűjteményt beszerezni.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
29/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc.
Nemzeti azonosító szám: 210363271
Postai cím: Dundas Street west 1356
Város: Toronto
NUTS-kód: CA Canada
Postai irányítószám: M6J1Y2
Ország: Kanada
E-mail: Kovacs.Attila@krs.hu
Telefon: +36 309249041
Internetcím: http://www.krs.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 6 100 000.00 USD
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 100 000.00 USD
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény Hatodik része szabályai szerint, így különösen a Kbt. 148. és 152. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2021