The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 407986-2021

10/08/2021    S153

Slovakia-Bratislava: Trolleybuses

2021/S 153-407986

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 080-207007)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
National registration number: 00492736
Postal address: Olejkárska
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81452
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telephone: +421 259501529
Internet address(es):
Main address: www.dpb.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov

Reference number: NL 8/2021
II.1.2)Main CPV code
34622300 Trolleybuses
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 080-207007

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5)
Lot No: II.2.5)
Place of text to be modified: II.2.5)
Instead of:

Kritériá:

Kritériá kvality: Technicko-kvalitatívne parametre - Relatívna váha 20

Cena: Relatívna váha 80

Read:

Kritériá:

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH - váha 100

VII.2)Other additional information:

Vzhľadom na to, že v rámci tohto korigenda sa jedná len o formálne zosúladenie stavu súťažnej dokumentácie zverejnenej na profile obstarávateľskej organizácie dňa 22.07.2021 s údajmi uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia v tejto súvislosti nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.