Supplies - 408866-2020

Submission deadline has been amended by:  426150-2020
01/09/2020    S169

Poland-Skarżysko-Kamienna: Medical consumables

2020/S 169-408866

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Postal address: ul. Konarskiego 20
Town: Skarżysko-Kamienna
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 26-110
Country: Poland
Contact person: Barbara Dygas
E-mail: barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl
Telephone: +48 413953000
Fax: +48 412524001

Internet address(es):

Main address: http://www.skarzysko.powiat.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://powiat.skarzyski.lo.pl/?app=przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego II

II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment oraz dokona montażu i rozmieszczenia sprzętu wchodzącego w skład zamówienia. Transportu elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki czystości I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki czystości II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maseczki ochronne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki ochrony osobistej I

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki ochrony osobistej II

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki ochrony osobistej III

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pościel

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do ozonowania

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zadania / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterylizator parowy

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leżanki

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 25/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice ochronne

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca sprzeda zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji zadania / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W oparciu o umowę nr: RPSW.09.02.03-26-0016/20-00 z dnia 28 maja 2020 r. o dofinansowanie projektu: „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz przedłoży na wezwanie poniższe dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków – wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

h) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający nie stawia żadnych żadnych wymagań w tym zakresie, poza wniesieniem wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujących wysokościach:

— w zakresie zadania nr 1: 5 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 2: 70,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 3: 30,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 4: 800,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 5: 15,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 6: 3 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 7: 50,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 8: 350,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 9: 2 400,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 10: 45,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 11: 8 500,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

3. Wadium powinno być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego – Getin Noble Bank SA nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 z dopiskiem „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi II – zadanie nr ............”.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

2. Wykonawca winien poza tym złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

a) oświadczenie, że wykonawca zaoferował produkty, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.): odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności CE, bądź potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji – załącznik nr 5 do SIWZ – odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ww. ustawy – dotyczy zadania nr 3–7, 9–11;

b) aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu (w języku polskim) – katalogi lub strony katalogowe, materiały źródłowe producenta, pozwalające zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ z oznaczeniem oferowanego przedmiotu numerem zadania i pozycji w zadaniu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 1–2, 5, 7, 9–13 oraz zadania nr 2 pozycja nr 1–4;

c) karty charakterystyki produktów (w języku polskim) na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ z oznaczeniem oferowanego przedmiotu numerem zadania i pozycji w zadaniu – dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 3, 4, 6, 8.

W/w wymienione dokumenty należy dostarczyć w celu potwierdzenia, że zaoferowany wyrób odpowiada wymaganiom zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy katalogi, materiały źródłowe czy karty charakterystyki nie zawierają danych wymaganych przez zamawiającego, do oferty należy załączyć inne dokumenty potwierdzające wymagania zamawiającego.

Ponadto wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do siebie i tych podmiotów.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6/1 – 6/4 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem treści oferty.

2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności, zgodnie z załącznikiem nr 6/1 do SIWZ w zakresie zadania nr 1–7, 11, z załącznikiem nr 6/2 do SIWZ w zakresie zadania nr 8, z załącznikiem nr 6/3 do SIWZ w zakresie zadania nr 9 oraz z załącznikiem nr 6/4 do SIWZ w zakresie zadania nr 10.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2020
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – w Starostwie Powiatowym, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, sala herbowa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt VI.4 siwz, składa odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt a, b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu;

e) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt a, b, c zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d stosuje się odpowiednio;

f) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt VI.2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt VI.3 lit. b SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt d zdanie pierwsze stosuje się.

Klauzula RODO: zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Skarżyski mający siedzibę w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. +48 413953000; e-mail: (starostwo@skarzysko.powiat.pl);

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Ryszard Chała, adres e-mail (iod@skarzysko.powiat.pl), telefon +48 413953050;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

— pkt XXIV SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2020