Supplies - 408894-2018

19/09/2018    S180

Poland-Katowice: Oxygen administration unit

2018/S 180-408894

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327572089
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

Reference number: 701701375
II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadania nr 1-2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 063-140887
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CHEMIKA Marek Gajewski
Postal address: ul. Zebrzydowicka 117 C
Town: Rybnik
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 501 900.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 1
Title:

Zadania nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DRAGER SAFETY POLSKA Sp. z o.o.
Postal address: Uniwersytecka 18
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-007
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 602 912.18 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MAS Sp. z o.o. - Lider, STARKAM Sp. z o.o. - Uczestnik, PW HASTEX s.c. - Uczestnik
Postal address: ul. Rybnicka 42
Town: Mikołów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-190
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.W. HASTEX s.c. Wojciech Hałagan, Elżbieta Hałagan
Postal address: ul. Torowa 56
Town: Tarnowskie Góry
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-600
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STARKAM Sp. z o.o Sp.k.
Postal address: Zakopiańska 1A
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-219
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 180 482.81 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

DREAGER SAFETY POLSKA Sp. z o.o. został wybrany do realizacji zadania nr 1 poz. 196, 198, 201, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 278, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 333, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 398, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 419

Konsorcjum firm: MAS Sp. z o.o. ul. Rybnicka 42, 43-190 Mikołów – Pełnomocnik, P.W. HASTEX s.c. Wojciech Hałagan, Elżbieta Hałagan ul. Torowa 56, 42-600 Tarnowskie Góry - Uczestnik, STARKAM Sp. z o.o Sp.k. ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice - Uczestnik

Zostało wybrane do realizacji zadania nr 1 poz. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 25, 30, 32, 34, 35, 44, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 86, 90, 105, 109, 116, 118, 128, 129, 135, 136, 137, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 156, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 225

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2018