Supplies - 40959-2021

27/01/2021    S18

Lithuania-Telšiai: Oxygen administration unit

2021/S 018-040959

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Regioninė Telšių ligoninė
National registration number: 180390741
Postal address: Kalno g. 40
Town: Telšiai
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-87134
Country: Lithuania
Contact person: Irena Žilevičienė
E-mail: irena.zileviciene@telsiuligonine.lt
Telephone: +370 44477010
Internet address(es):
Main address: https://www.telsiuligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7996
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=559149
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=559149&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Deguonies generatoriaus sistema

II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Deguonies generatoriaus sistema, 1 vnt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė.

II.2.4)Description of the procurement:

Deguonies generatoriaus sistema, 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Dėl nuo pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, šalių raštišku susitarimu pardavėjo sutartinių įsipareigojimų terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos atitikimą.

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Neatlikus sutartinių įsipareigojimų pilna apimtimi, pardavėjas moka pirkėjui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Pardavėjui vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus ilgiau nei šešiasdešimt dienų, pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti pardavėją atlyginti atsiradusius nuostolius bei sumokėti baudą, sudarančią 5 proc. (penkis) nuo sutarties kainos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/03/2021
Local time: 13:45
Place:

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, Kalno g. 40, Telšiai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Postal address: Dvaro g. 83
Town: Šiauliai
Postal code: LT-76299
Country: Lithuania
E-mail: siauliu.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2021