Services - 40989-2019

28/01/2019    S19

Lithuania-Marijampolė: System implementation planning services

2019/S 019-040989

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Marijampolės savivaldybės administracija
National registration number: 188769113
Postal address: J. Basanavičiaus a. 1
Town: Marijampolė
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-68307
Country: Lithuania
Contact person: Rūta Kurtinaitienė
E-mail: ruta.kurtinaitiene@marijampole.lt
Telephone: +370 34390035

Internet address(es):

Main address: http://www.marijampole.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5577

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=424620
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=424620&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kokybės vadybos metodo (LEAN) diegimo ir darbuotojų žinių bei kompetencijų stiprinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre paslaugos

II.1.2)Main CPV code
72224100 System implementation planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama stiprinti strateginį mąstymą Marijampolės savivaldybės viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, kartu su partneriu biudžetine įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centru numato įsigyti LEAN kokybės vadybos metodo diegimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre stiprinimo paslaugas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
72224100 System implementation planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės socialinės pagalbos centras.

II.2.4)Description of the procurement:

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama stiprinti strateginį mąstymą Marijampolės savivaldybės viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, kartu su partneriu biudžetine įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centru pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-41-0001), numato įsigyti LEAN kokybės vadybos metodo diegimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre paslaugas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Turinys ir kokybė / Weighting: 70 proc.
Price - Weighting: 30 proc.
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Terminas, susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui užsakovo ir paslaugų tiekėjo raštišku susitarimu.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-41-0001

II.2.14)Additional information

Sutarties taikymo trukmė apima paslaugų teikimo terminą (16 mėn.) bei atsiskaitymo terminą (60 d.).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Pasirašius sutartį, paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perkančiajai organizacijai pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. sutarties vertės su PVM.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2019
Local time: 09:45
Place:

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 209 kabinetas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Postal code: LT-44312
Country: Lithuania
Telephone: +370 374909441

Internet address: http://kat.teismai.lt

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2019