Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 410114-2016

22/11/2016    S225

Magyarország-Budapest: Gépjármű-biztosítási szolgáltatások

2016/S 225-410114

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki László
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.oeszy.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Őszy és Őszy Kft.
Postai cím: Feszty Árpád utca 4., V/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka Beáta
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Telefon: +36 12251229
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oeszy.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Őszy és Őszy Kft.
Postai cím: Feszty Árpád utca 4., V/16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oeszy.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az MNV Zrt., illetve az irányítása alá tartozó társaságok részére kötelező gépjármű-felelősség biztosítási, valamint casco biztosítási szerződések megkötése.

II.1.2)Fő CPV-kód
66514110 Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MNV Zrt., illetve az irányítása alá tartozó társaságok részére kötelező gépjármű-felelősség biztosítási, valamint casco biztosítási szerződések megkötése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az MNV Zrt., illetve az irányítása alá tartozó társaságok részére kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződések megkötése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66516100 Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
66514110 Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján, és a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, valamint a földrajzi Európa teljes területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

Az MNV Zrt., illetve az irányítása alá tartozó társaságok részére kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződések megkötése az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő(k) 1 559 db gépjármű tekintetében, a 2009. évi LXII. törvény rendelkezése értelmében kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kívánnak beszerezni 2 éves határozott tartamra.

A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kárbejelentés visszaigazolásának határideje (min. 1, max. 16 munkaóra) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kárszemle megkezdésének határideje (min. 8, max. 32 munkaóra) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció mértéke az egyes ajánlatkérők tekintetében eltérő. Az egyes ajánlatkérők a megjelölt mennyiség tekintetében az alábbi mértékben (opció) térhetnek el:

Az opció %-os mértéke a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén társaságonként:

— Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 30 %,

— DMRV Zrt. 20 %,

— DRV Zrt. 10 %,

— ÉKKO Kft. 30 %,

— ÉRV Zrt. 20 %,

— FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. 30 %,

— Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 20 %,

— KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. 30 %,

— Nitrokémia Zrt. 30 %,

— PRIV-DAT Kft. 30 %,

— TISZA-VÍZ Kft. 30 %,

— Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 20 %,

— Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 30 %,

— Grand Tokaj Zrt. 30 %,

— Szegedi SZEFO Zrt. 30 %,

— MNV Zrt. 30 %,

— ERFO Kft. 30 %.

Az opció felhasználási lehetőségének részletes ismertetését a műszaki specifikáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) További információ: Ár-Súlyszám: Összesített nettó díj baleseti adóval (HUF) – 80.

A hirdetmény feladási rendszer korlátaiból fakadóan az értékelési részszempontok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az eljárást megindító felhívás teljes-karakterkorlátozás előtti-tartalma a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentációban – annak 6. pontjában – feltüntetésre kerül.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az MNV Zrt., illetve az irányítása alá tartozó társaságok részére casco biztosítási szerződések megkötése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66514110 Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
66510000 Biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Földrajzi Európa teljes területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

Az MNV Zrt., illetve az irányítása alá tartozó társaságok részére casco biztosítási szerződések megkötése az alábbiak szerint: Ajánlatkérő(k) 665 db gépjármű tekintetében, teljeskörű (úgy, mint töréskár, vandalizmus, lopáskár, részlopáskár, rabláskár, elemi kár(ok), üvegtörés kár) casco biztosítási szerződést kívánnak beszerezni 2 éves határozott tartamra.

A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kárbejelentés visszaigazolásának határideje (min. 1, max. 16 munkaóra) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kárszemle megkezdésének határideje (min. 8, max. 32 munkaóra) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció mértéke az egyes ajánlatkérők tekintetében eltérő. Az egyes ajánlatkérők a megjelölt mennyiség tekintetében az alábbi mértékben (opció) térhetnek el:

Az opció %-os mértéke a CASCO biztosítás esetén társaságonként:

— Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 30 %,

— DMRV Zrt. 30 %,

— DRV Zrt. 10 %,

— ÉKKO Kft. 30 %,

— ÉRV Zrt. 20 %,

— FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. 30 %,

— Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 30 %,

— Nitrokémia Zrt. 30 %,

— PRIV-DAT Kft. 30 %,

— TISZA-VÍZ Kft. 30 %,

— Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 20 %,

— Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. 30 %,

— KIVING Kft. 30 %,

— Grand Tokaj Zrt. 30 %,

— Szegedi SZEFO Zrt. 30 %,

— MNV Zrt. 30 %,

— ERFO Kft. 30 %.

Az opció felhasználási lehetőségének részletes ismertetését a műszaki specifikáció és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) További információ: Ár-Súlyszám: Összesített nettó díj (HUF) – 80.

A hirdetmény feladási rendszer korlátaiból fakadóan az értékelési részszempontok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az eljárást megindító felhívás teljes-karakterkorlátozás előtti-tartalma a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentációban – annak 6. pontjában – feltüntetésre kerül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával, és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg a Kbt. 62. § (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével, bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlata benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására benyújtandó nyilatkozatok és igazolások nem lehetnek korábbi keltezésűek az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

Megkövetelt igazolási módok:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8–16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1. §–16. §-aiban foglaltak az irányadóak.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az előbbi dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8–12. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.

A jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt kizáró okok részletes igazolási módját az ajánlati dokumentáció 6. pontjában szereplő teljeskörű felhívás tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben összesen:

1. rész: nettó 61 226 525 HUF;

2. rész: nettó 78 346 087 HUF összegű teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmassági minimumkövetelmények közül elég a magasabb teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételnek megfelelni.

Megkövetelt igazolási módok:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 19. §-ában meghatározott módon kell igazolni.

Az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására – az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásáig elért) teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban.

Ha ajánlattevő a P.1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő nem fogadja el a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.2) pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmasság részletes igazolási módját az ajánlati dokumentáció 6. pontjában szereplő teljeskörű ajánlati felhívás tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik:

1. rész: legalább egy darab, legalább egy biztosítási éven keresztül folyamatosan fenntartott, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás) szerinti, legalább nettó 30 613 263 HUF díjú (baleseti adóval növelt érték) referenciával;

2. rész: legalább egy darab, legalább egy biztosítási éven keresztül folyamatosan fenntartott, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (casco biztosítás) szerinti, legalább nettó 39 173 044 HUF díjú referenciával.

Több részre történő ajánlattétel esetén az előírt referencia követelménynek részenként külön-külön kell megfelelni.

Megkövetelt igazolási módok:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 21–22. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.

Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására – az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb,

1. rész: legalább egy darab, legalább egy biztosítási éven keresztül folyamatosan fenntartott, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás) szerinti, legalább nettó 30 613 263 HUF díjú (baleseti adóval növelt érték);

2. rész: legalább egy darab, legalább egy biztosítási éven keresztül folyamatosan fenntartott, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (casco biztosítás) szerinti, legalább nettó 39 173 044 HUF díjú referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot. (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal, a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.) Ajánlatkérő referenciaként határozatlan idejű – közbeszerzés tárgya szerinti – szerződést is elfogad, amennyiben megállapítható, hogy ajánlattevő rendelkezik a teljesítés időtartama alatt legalább egy olyan lezárt biztosítási évvel, amelyben a díjfizetés elérte az előírt ellenértéket.

Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján.

Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletes igazolási módját az ajánlati dokumentáció 6. pontjában szereplő teljes körű ajánlati felhívás tartalmazza.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 40. § (1) bekezdés.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész tekintetében.

Késedelmi kötbér.

Hibás teljesítési kötbér.

Meghiúsulási kötbér.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek vonatkozásában:

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az elszámolás és az ajánlat, valamint a szerződés pénzneme: HUF.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, átutalással történik.

Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizeti a nyertes ajánlattevő részére.

Nyertes Ajánlattevő a biztosítási díjakról számláit negyedévente előre jogosult kiállítani.

Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.2.2) pontjában előírt szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, fő finanszírozási és fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció 6. pontjában szereplő teljes körű ajánlati felhívás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A 2009. évi LXII. törvény 23. § alapján (is) a díjhirdetésre a Biztosító – a következő biztosítási időszakra értve – az évforduló (jelen esetben tehát 01.01) előtt 60 nappal köteles. 1.11.2016. dátummal megjelent, a 2017-es időszakra vonatkozó hirdetett tarifa az üzembentartó székhelyétől függően 10–20 % díjemelkedést prognosztizál. A drasztikus díjemelkedés realizálása biztosításszakmai szempontból a volumen növelésével és a kockázat porlasztásával érhető el. Ha és amennyiben a beszerzés nem ér véget 1.1.2017. dátumra, akkor az üzembentartót/ajánlatkérőt a 2009. évi LXII. törvény 22. § alapján fedezetlenségi díj megfizetésére kötelezi. A határidős beszerzésre a Kbt. 81.§ (10) bek. szerinti eljárástípus nyújt lehetőséget. A biztosítatlan állapot – különös tekintettel a KGFB tekintetében az okozott károk tekintetében dologi: 500 000 000 HUF, személyi sérüléses károk esetében 1 600 000 000 HUF kártérítési kötelezettséget hagy Ajánlatkérő oldalán (2009. évi LXII. törvény 13. § 1 bek.).

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/12/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 04/01/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/12/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Őszy és Őszy Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozója elektronikus úton elérje.A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi linken az „Eljárások”menüpont alatt előzetes regisztrációt követően: http://www.oeszy.hu/

A gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott elérhetőségeken nyújthatnak be regisztrációs igényt a közbeszerzési dokumentumok elérése érdekében az alábbi adatok megküldésével:

— érintett közbeszerzési eljárás hirdetményszáma, elnevezése,

— érdeklődő gazdasági szereplő neve,

— székhelye,

— adószáma,

— kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme, faxszáma.

A regisztrálási adatok megküldése tekintetében irányadók a Kbt. 41. § (2) bek. foglaltak, tehát az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők regisztrációs igényüket kötelesek fax útján, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt módon megküldeni ajánlatkérő részére.

Ajánlatkérő a regisztrálási adatokban megadott elektronikus elérhetőségre megküldi az érdeklődő gazdasági szereplők részére az egyedi felhasználónevüket és jelszavukat, melyek felhasználásával beléphetnek felületre, ahonnan a közbeszerzési dokumentumok letölthetőek.

2. A KH útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.)az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1., 2., 3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.

3. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.

4. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.1.5) pontjában megjelölt 1 HUF-os becsült érték technikai szám, amelyet ajánlatkérő kizárólag a hirdetmény feladási rendszerre figyelemmel adott meg, tekintettel arra, hogy ezen adat megjelölése nélkül a jelen eljárást megindító hirdetmény nem adható fel. Azonban a Kbt. alapján a becsült érték megadása nem kötelező, erre tekintettel ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét nem kívánja megadni.

5. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a KH tájékoztatása alapján az EUHL karakterkorlátozást vezetett be a hirdetmény feladási rendszerben, ezért az ajánlati felhívás az eredeti, teljes szövegtartalommal történő megjelentetése lehetetlen. Ezen szövegmezőket Ajánlatkérő kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében ajánlatkérő az ajánlati felhívás eredeti, teljes szövegtartalmát a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott dokumentáció 6. pontjában szerepelteti. Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetleges jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.

6. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Őszy Tamás (lajstromszám: 00092) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.

7. A Kbt. 29. § (2) bek. alapján az MNV Zrt., mint gesztor ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást más ajánlatkérők nevében (is) folytatja le. Az ajánlatkérők részletes megjelölését a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki specifikáció tartalmazza. A közbeszerzési eljárás eredményeként az ajánlatkérők részenként külön-külön kívánnak szerződést kötni.

8. Az ajánlati kötöttség határideje az ajánlattételi határidő napjától számított 30 nap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.3.) pont folytatása:

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§-a alapján.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, valamint azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2.) és III.1.3.) pontjaiban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2016