Építési beruházás - 41013-2020

28/01/2020    S19

Magyarország-Debrecen: Vízelvezető csatorna építése

2020/S 019-041013

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 225-550961)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer

Hivatkozási szám: EKR001470792019
II.1.2)Fő CPV-kód
45247112 Vízelvezető csatorna építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 225-550961

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 24/01/2020
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 05/02/2020
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 24/01/2020
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 05/02/2020
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a Közbeszerzési dokumentumokat, azon belül az árazatlan költségvetést, a műszaki program elnevezésű dokumentumot, valamint a 14.1.2020-én a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott kiegészítő tájékoztatást. A módosított dokumentumok jelen hirdetmény megjelenésétől elérhetők az eredeti dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon.