TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 41062-2022

25/01/2022    S17

Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services of medical and precision equipment

2022/S 017-041062

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Defensie
National registration number: 27370985
Postal address: Herculeslaan 1
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3584 AB
Country: Netherlands
Contact person: Mirella Drentje
E-mail: ME.Drentje@mindef.nl
Telephone: +31 623544632
Internet address(es):
Main address: http://www.defensie.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189199
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189199
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EA Onderhoud Tandheelkundige apparatuur - 2022

II.1.2)Main CPV code
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze tender heeft betrekking op de  Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake Onderhoud Tandheelkundige apparatuur.

Negometrix

De leidraad en bijlagen kunt u downloaden bij 'Vragenlijsten' onder 'Leidraad en bijlagen'. Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Deze tender heeft betrekking op de  Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake Onderhoud Tandheelkundige apparatuur.

De werkzaamheden die Opdrachtnemer moet verrichten met betrekking tot het Onderhoud van de Tandheelkundige apparatuur die binnen de scope van de Opdracht valt bestaat uit:

Preventief onderhoud

Het in opdracht van Defensie conform planning eenmaal per jaar per Locatie uitvoeren van Preventief onderhoud aan de op de betreffende locatie aanwezige Tandheelkundige apparatuur. Dit betekent dat Opdrachtnemer zolang de Locaties in De West nog niet vernieuwd zijn eenmaal naar Curaçao en eenmaal naar Aruba moet reizen voor het uitvoeren van Preventief onderhoud.

Tweedelijns Correctief onderhoud.

Het in opdracht van Defensie oplossen van Storingen aan de Tandheelkundige apparatuur binnen de overeengekomen Afhandelingstijd. Defensie voert zelf het Eerstelijns Correctief onderhoud uit. Voor de Locaties in De West geldt dat Opdrachtnemer alleen het Tweedelijns Correctief onderhoud uitvoert indien dit gecombineerd kan worden met het Preventief onderhoud op een van de twee Locaties in De West. Indien het niet mogelijk is dit te combineren wordt het Tweedelijns Correctief onderhoud uitgevoerd door Defensie.

Servicedesk-ondersteuning

Het in opdracht van Defensie middels een Servicedesk-ondersteuning bieden aan Defensie bij het uitvoeren van Eerstelijns Correctief onderhoud op alle Locaties en bij het uitvoeren van Tweedelijns Correctief onderhoud in De West indien dit niet uitgevoerd wordt door Opdrachtnemer.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Document- en gegevensbeheersysteem / Weighting: 1000
Quality criterion - Name: Afhandelingstijd Tweedelijns Correctief onderhoud / Weighting: 13000
Quality criterion - Name: Coordinerende rol Preventief onderhoud / Weighting: 1000
Price - Weighting: nvt
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De duur van de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden te verleningen met de duur van één jaar. Deze optie tot verlenging zal maximaal twee keer worden benut. Een uitgebreiden motivatie van de voorwaarden waaronder deze verlenging op basis van de herzieningsclausule mogelijk is opgenomen in de Aanbestedingsstukken

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Inschrijving in het nationale beroeps- en handelsregister

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Internationale Sociale Voorwaarden

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De raamovereenkomst heeft een initiele looptijd van vier jaar. De duur van de overeenkomst kan op basis van de herzieningsclausule echter onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd worden met de duur van 1 jaar, van deze optie tot verlening zal maximaal 2x worden benut. Een uitgebreide motivatie is opgenomen in de Aanbestedingsstukken.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/02/2022
Local time: 10:01
Place:

Online opening van de kluis

Information about authorised persons and opening procedure:

Inschrijvers worden niet toegelaten bij de opening van de kluis

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie aanbestedingsstukken

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022