Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 410640-2018

20/09/2018    S181

Magyarország-Budapest: Kártevő-mentesítési szolgáltatások

2018/S 181-410640

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +361 3271656
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018–2022. évekre

II.1.2)Fő CPV-kód
90922000 Kártevő-mentesítési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018–2022. évekre

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 025 100 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90921000 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főváros patkánymentes állapotának fenntartására 2018–2022. évekre vonatkozóan

— Az ún. patkánymentes állapot fenntartása érdekében végzendő feladatok folytatása,

— A behatolási kapuk és veszélyeztetett objektumok kiemelt kezelése, a csatornahálózat preventív kezelése, a behurcolt vagy bevándorolt patkányok elszaporodásának megakadályozása és a mentes állapot folyamatos ellenőrzése, a rezisztens patkányok felkutatása és elpusztítása, a végzett tevékenység nyilvántartása és dokumentálása mind Ajánlattevő kiemelt feladatát képezi. A behatolási kapuként nyilvántartott objektumokat és a kijelölt folyó- és patakpartok területét ajánlattevőnek kell meghatároznia, és rendszeresen aktualizálnia,

— A patkányfertőzöttségre vonatkozó lakossági vagy közületi bejelentés esetén az ajánlatban meghatározott határidőn belül (minimum 24 óra, maximum 48 óra) köteles az irtási feladatot megkezdeni,

— A be nem jelentett patkány-előfordulások felderítése és kezelése érdekében meghatározott rendszerességgel ún. átvizsgálást és szükség szerinti irtószer kihelyezést kell végezni az ajánlatkérő által megjelölt szervezettel közösen megállapított körzetben, illetve helyeken azzal, hogy kiemelten kell kezelni a fokozottan patkányveszélyes objektumokat,

— Rezisztencia management.

A fenntartási munkák helyszínei: összesen 220 300 objektum.

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Alkalmazni kívánt technológia szakmai komplexitása / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 2.§ 16. pontja szerinti szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember (maximum 10 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A fertőzöttség felszámolása megkezdésének időpontja a bejelentéstől számítva (min. 24 óra - max. 48 óra) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevőnek a KSH adott évre vonatkozó hivatalos árindexéhez viszonyított áremelés mértéke %-osan / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja alapján értékeli. Értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10

2. Pontszámítás módszere: 1-2. részszempont: közvetlen pontkiosztás; 3-4. és az ár részszempont: fordított arányosság

3. Az 1. részszempont alszempontjait karakterkorlát miatt a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 244-509820
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – Főváros patkánymentes állapotának fenntartására 2018–2022. évekre vonatkozóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ROVÉRT Kft.
Postai cím: Verseny u. 4.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@rovertkft.hu
Telefon: +36 66510760
Internetcím: http://www.rovertkft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
Postai cím: Szolnokihegy 96/b.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: takacs04@t-online.hu
Telefon: +36 76507454
Internetcím: http://www.novenyvedo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bogármérnökség Kft.
Postai cím: Eminescu utca 55.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: bogarmernokseg@gmail.com
Telefon: +36 66632502
Internetcím: http://www.bogarmernokseg.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hygénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Zsitva sor 6/B fszt. 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: hygienia@hygienia.hu
Telefon: +36 62476151
Internetcím: http://www.hygienia.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 303 925 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 025 100 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1., Az eljárás eredményes, szerződéskötés időpontja 19.7.2018.

2., Nyertes Ajánlattevő: neve, adószáma:

Közös Ajánlattevő: RNBH Konzorcium Rovért Rovar- és Rágcsálóirtó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.

Ajánlattevő neve: Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecsemét, Szolnokihegy 96/b.

Ajánlattevő neve: Bogármérnökség Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 55.

Ajánlattevő neve: Hygénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft,

Ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Zsitva sor 6/B fszt. 8.

2., Ajánlattevő neve: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6.

3., Ajánlattevő neve: Roxin-Alfa Kft.-Roxin Group Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő székhelye: 2457 Adony, József Attila utca 7.- 2400 Dunaújváros Vasmű út 19. IV/3.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2018