Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 410757-2017

18/10/2017    S200

Spanyolország-Alicante: Új felvonó és emelőplatform tervezése, beszerzése és építése

2017/S 200-410757

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
Nemzeti azonosító szám: V-03965324
Postai cím: Avenida de Europa, 4
Város: Alicante (Alicante)
NUTS-kód: ES521 Alicante / Alacant
Postai irányítószám: 03008
Ország: Spanyolország
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új felvonó és emelőplatform tervezése, beszerzése és építése.

Hivatkozási szám: AO/012/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
42416000 Liftek, vedres emelők, mozgólépcsők és mozgójárdák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EUIPO olyan szerződést tervez odaítélni, amely az AA1 és AA2 épület új liftje (az új liftet a két épület csatlakozásánál kell elhelyezni) és az AA1 épület -3. alagsori szintjén emelőplatform (ez utóbbi opcionális) építésére vonatkozó terv kidolgozására, valamint az említett munkák azutáni teljesítésére fog irányulni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 280 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES521 Alicante / Alacant
A teljesítés fő helyszíne:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés kiterjed valamennyi irányítási, műszaki és adminisztratív tevékenységre az alábbiak vonatkozásában:

1) a munkaterv és a kapcsolódó dokumentáció kidolgozása, valamint szükséges jogi papírmunka elintézése. A munkatervben részletesen meg kell határozni az elvégzendő munkákat, a javasolt berendezéseket és az azok problémamentes működéséhez szükséges felszereléseket. A pályázóknak kellően részletes rajzokat kell mellékelniük a pályázatukhoz, hogy ellenőrizni lehessen az ajánlatuknak a műszaki dokumentáció 4.2.1. szakaszában meghatározott irányelvek szerinti megvalósíthatóságát;

2) a munkálatok kivitelezése. A nyertes ajánlattevőnek végre kell hajtania a tervben meghatározott fizikai munkálatokat, ideértve valamennyi anyag, munkaerő és szerszám, valamint a tervben meghatározott berendezés biztosítását is. A szerződés tárgya a felvonó és az emelőplatform tesztelését és üzembe helyezését is magában foglalja;

3) karbantartás a garanciális időszak alatt.

El kell látni továbbá a projekt keretében megtervezett építési munkálatok előírt minőségének garantálásához szükséges valamennyi műszaki, adminisztratív, szervezési és felügyeleti tevékenységet.

A pályázati felhívásnak nem része a projektirányítás, illetve az egészségügyi és biztonsági koordináció.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 280 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A tervek szerint szemlére kerül sor a következő időpontban: 30.10.2017 (11:00), a következő címen: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

Minden pályázó maximum 2-2 képviselőt küldhet. A képviselők nevét és személyazonosító okmányának számát e-mailben (procurement@euipo.europa.eu) a 27.10.2017 dátumig meg kell küldeni az EUIPO számára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az EUIPO a munka ütemtervében meghatározott időtartamnak megfelelő időszakra és a javasolt garanciális időszakra közvetlen tervezési és építési szerződést szándékozik aláírni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/11/2017
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/11/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

minden pályázó maximum 2-2 képviselőt küldhet. A képviselők nevét és személyazonosító okmányának számát e-mailben (procurement@euipo.europa.eu) a 17.11.2017 dátumig meg kell küldeni az EUIPO számára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A pályázati dokumentáció letölthető az I.3. pontban megadott címről. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket, módosításokat vagy a kérdésekre adott válaszokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

az érintett fél értesítésének, illetve ennek hiányában az eredmény ismertté válásának napjától számítva 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2017