Supplies - 411029-2020

Submission deadline has been amended by:  475713-2020
02/09/2020    S170

Poland-Strzelce Opolskie: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2020/S 170-411029

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy im. prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
National registration number: 31158500000000
Postal address: ul. Opolska 36A
Town: Strzelce Opolskie
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 47-100
Country: Poland
Contact person: jak wyżej
E-mail: zam.publiczne1@szpital.strzelce-op.pl
Telephone: +48 774070114
Fax: +48 774070132
Internet address(es):
Main address: www.szpital.strzelce-op.pl
Address of the buyer profile: www.szpital.strzelce-op.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.strzelce-op.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spzoz
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego oraz materiałów diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego im. prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Reference number: SP/07-ZP/20
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego oraz materiałów diagnostycznych z podziałem na 27 pakietów.

Zamówienie obejmuje następujące grupy asortymentu: urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi, zaciski, kaniule, zestawy dawkujące, igły medyczne, zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, zestawy do podawania leków, strzykawki, wyroby diagnostyczne, cewniki, dreny, wyroby wielokrotnego użytku, aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej, pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych, pojemniki na mocz, sondy, ostrza chirurgiczne, zbiorniki na krew, maski tlenowe, sprzęt ortopedyczny, protezy naczyniowe, osprzęt do aparatu do hemofiltracji, preparaty i artykuły do włosów, artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej i zębów. Szczegółowa specyfikacja produktów znajduje się w Zał. 3 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 27
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
33141640 Drain
33141641 Probes
33124130 Diagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: zgłębniki, cewniki, dreny, inne. Sprzęt wielorazowego użytku: szczoteczki do chir. mycia rąk, tacki metalowe, środki diagnostyczne: szczoteczki do cytologii.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 1, w kwocie: 711 PLN. Odnośnie cewników moczowych silikonowych oraz silikonowanych (pakiet 1, poz. 41–59) Wykonawca przedkłada (ulotki lub karty katalogowe lub oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do używania) w celu potwierdzenia wymogu dotyczącego dozwolonego czasu stosowania – zgodnie z art. 26.1 Pzp, na wezwanie Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
33141220 Cannulae
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1x użytku: igły, kaniule dożylne, strzykawki.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 2, w kwocie: 1 623 PLN. Odnośnie kaniul dożylnych (pakiet 2, poz. 28) Zamawiający wymaga dołączenia

Wyników badań klinicznych lub laboratoryjnych potwierdzających biokompatybilność zaoferowanego asortymentu – Wykonawca przedkłada je na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26.1 Pzp).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33124130 Diagnostic supplies
33172100 Anaesthesia devices
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33158000 Electrical, electromagnetic and mechanical treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: łyżki laryngoskopowe, sondy do trudnej intubacji, prowadnice do rurek intubacyjnych, cewniki do podawania tlenu, czujniki do pulsoksymetru, ostrza wymienne ze stali nierdzewnej, wzierniki. Sprzęt wielorazowego użytku: maski do wentylacji nieinwazyjnej, kaczki, baseny, silikonowe maski twarzowe, środki diagnostyczne: zestawy transportowe, utrwalacze cytologiczne, paski wskaźnikowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 3, w kwocie: 1 448 PLN. Odnośnie worków do zbiórki moczu (pakiet 3, poz. 112–115) Wykonawca przedkłada (ulotki lub karty katalogowe lub oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do używania) w celu potwierdzenia wymogu dotyczącego dozwolonego czasu stosowania – zgodnie z art. 26.1 Pzp, na wezwanie Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141624 Administration sets
33141626 Dosage kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: przedłużacz do pomp infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi, przyrządy do przetaczania płynów, przyrząd do pobierania i upustu krwi z pojemnikiem.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 4, w kwocie: 415 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
33141100 Dressings; clip, suture, ligature supplies
33141642 Drain accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: zestawy do odsysania pola operacyjnego, dreny łączące, staplery, wkłady workowe. Sprzęt wielorazowego użytku: uchwyty metalowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 5, w kwocie: 615 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
33141620 Medical kits
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33158000 Electrical, electromagnetic and mechanical treatment
33711700 Articles and preparations for oral or dental hygiene
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: łączniki, woreczki do pobierania moczu, zatyczki do cewników, myjki higieniczne, filtry oddechowe antybakteryjne, respiFLO, filtry oddechowe, czujnik dla noworodków, gąbka do codziennej higieny jamy ustnej. Sprzęt wielorazowego użytku: wieszak do pojemnika na mocz, okulary ochronne, opaski uciskowe, termometry, miski nerkowate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 6, w kwocie: 1 553 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141200 Catheters
33141320 Medical needles
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: cewniki do żył centralnych, igły do znieczuleń splotów, ap. do pobierania leków, ap. do infuzji, filtry do wstrzyknięć.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 7, w kwocie: 595 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141100 Dressings; clip, suture, ligature supplies
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: filtry gazu, dreny płuczące, klipsy tytanowe, elektrody igłowe. Sprzęt wielorazowego użytku: przewód bipolarny, monopolarny, zestaw drenu płuczącego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 8, w kwocie: 516 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: trójnik (złączka), kopułki do nebulizacji, maski silikonowe Ambu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 9, w kwocie: 96 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: zamknięty system do pobierania krwi, strzykawko-probówki.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 10, w kwocie: 665 PLN. Odnośnie systemu zamkniętego do pobierania krwi (pakiet 10) Zamawiający

Wymaga dołączenia certyfikatu producenta potwierdzającego wymaganego czasu wykrzepiania krwi w zaoferowanych probówko-strzykawkach dla biochemii

— Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26.1 Pzp).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Środki diagnostyczne: papier do ekg, ktg, usg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 11, w kwocie: 90 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Środki diagnostyczne: elektrody uniwersalne, do holtera, do ekg dla noworodków, elektroda defibrylująca, żel do ekg, żel do usg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 12, w kwocie: 76 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33141240 Catheter accessories
33141642 Drain accessories
33141626 Dosage kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt wielorazowego użytku: zestaw do tracheostomii, kraniki sześciodrożne, wielofunkcyjny zestaw do drenażu. Sprzęt wielorazowego użytku: mankiety ciśnieniowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 13, w kwocie: 264 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33158000 Electrical, electromagnetic and mechanical treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt wielorazowego użytku: elektroda bierna neutralna. Sprzęt wielorazowego użytku: uchwyt elektrod monopolarnych, elektrody pętlowe, kabel elektrody, kabel do szczypiec, szczypce bipolarne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 14, w kwocie: 96 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33141642 Drain accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: okularki do fototerapii, układ oddechowy noworodkowy, komora inhalacyjna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 15, w kwocie: 60 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
33711600 Hair preparations and articles
33711700 Articles and preparations for oral or dental hygiene
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: zestawy do zbiórki luźnego stolca, czepki do mycia głowy, zestaw do toalety jamy ustnej, zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzbrzusznego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 16, w kwocie: 152 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt ochrony osobistej: półmaska filtrująca FFP3, kombinezon jednoczęściowy, osłona na obuwie, okulary/gogle, przyłbica ochronna.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 17, w kwocie: 768 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 18

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: końcówki do koagulacji wewnątrzstawowej do artroskopii kolan, igła naprawcza do szycia łąkotki, sprzęt wielorazowego użytku: prowadnica do szycia prawa i lewa, ostrza do posiadanego shavera artroskopowego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 18, w kwocie: 260 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 19

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
33158000 Electrical, electromagnetic and mechanical treatment
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: cewnik tętnicy, zestaw monitorujący wraz z czujnikiem temperatury, czujnik do pomiaru rzutu serca.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 19, w kwocie: 647 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 20

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33151400 Radiotherapy supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: wężyki do pomp do automatycznego wstrzykiwacza tomografu komputerowego Somatom Scope.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 20, w kwocie: 472 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 21

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: zaworki biopsyjne do bronchoskopu, szczoteczki do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych, pułapka na polipy, dren do pompy OFP-2 Olympus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 21, w kwocie: 351 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 22

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: zestaw oddechowy, zastawka wdechowa, dreny tlenowe. Sprzęt wielorazowego użytku: przewody ekg, mankiety, czujniki przepływu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 22, w kwocie: 196 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 23

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: cewniki ph-metryczne, jednokanałowe, roztwory buforowe do kalibracji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 23, w kwocie: 55 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 24

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: kaniula donosowa, układy do wysokich i niskich przepływów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 24, w kwocie: 116 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 25

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141770 Fracture appliances, pins and plates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt ortopedyczny 1 x użytku: płytki do zespoleń, wkręty do kości, śruby szyjkowe. Sprzęt ortopedyczny wielorazowego użytku: druty stalowe, wiertła, wkrętaki.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 25, w kwocie: 707 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 26

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141770 Fracture appliances, pins and plates
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt ortopedyczny 1 x użytku: płyty i śruby tytanowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 26, w kwocie: 159 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 27

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141623 First-aid boxes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt 1 x użytku: kołdry ogrzewające 150 x 220 cm.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki rękojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji: w górę +20 %, w dół bez ograniczeń.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu 27, w kwocie: 17 PLN (Wymagania dotyczące wadium – pkt 9 SIWZ)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, w oparciu o art. 24.1 ustawy, wykonawca – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016, poz. 1126) oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1993) – przedkłada – zgodnie z art. 26.1 Pzp – na wezwanie zamawiającego (chyba, że wskazano inaczej):

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

— w związku z dostępnością tego dokumentu elektronicznie, nie ma obowiązku przedkładania go w wersji pisemnej, o ile wykonawca podał w JEDZu adres strony internetowej, gdzie dokument jest dostępny;

2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (składane w terminie trzech dni od publikacji przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert);

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy i może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu jej obowiązywania:

a. za zgodą stron w każdym czasie;

b. za 1-miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;

c. z chwilą zrealizowania dostaw o wartości przekraczającej wartość szacunkową przedmiotu zamówienia, powiększoną o 20 %.

2. Umowa może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania, w terminie określonym w pkt 1, dostaw o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, powiększoną o 20 %, przy czym umowa nie może być przedłużona na okres dłuższy niż 3 m-ce.

3. Ceny jednostkowe netto są niezmienne przez okres trwania umowy.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulegnie kwota stawek podatku VAT, jak również wartość szacunkowa umowy.

5. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków, wynikających z umowy, na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2020
Local time: 12:30
Place:

Budynek Administracji Szpitala Powiatowego, pokój nr 11, Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Oferty składać należy elektronicznie za pośrednictwem miniportalu UZP. Szczegółowy sposób składania ofert i komunikacji z zamawiającym zawarto w zał. 2 do SIWZ.

Komunikacja z zamawiającym poza złożeniem oferty odbywa się poprzezpocztęelektroniczną:zam.publiczne1@szpital.strzelce-op.pl

W związku z ograniczoną ilością znaków w poszczególnych polach, w niektórych zastosowano skróty i opuszczenia. Brakujące treści zostały zamieszczone w SIWZ (www.szpital.strzelce-op.pl)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: jak w pkt VI.4.1
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/08/2020