Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 411323-2016

23/11/2016    S226

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 226-411323

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 202-364591)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
E-mail: drkissdora@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 202-364591

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve aszakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban,a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt(közös részvételre jelentkezőt),alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

(...)

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban,továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

(...)

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 2–16. § szerint kell igazolnia. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Helyesen:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének b)–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt(közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

(...)

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban,továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

(...)

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 2–16. §szerint kell igazolnia. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b–d) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Alábbi referenciák:

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházások kivitelezésére vonatkozó alábbi referenciákkal:

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

M/1.2. Alábbi referenciák:

a) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább 1 db nettó 5 000 m2 alapterületű épületfelújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot és

b) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely tartalmazta legalább 700 fő befogadó képességű színházi funkciójú épület felújítását és/vagy rekonstrukcióját és/vagy átalakítását, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot.

Helyesen:

M/1.2. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházások tervezésére vonatkozó alábbi referenciákkal:

a) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább 1 db nettó 5 000 m² alapterületű épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot és

b) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely tartalmazta legalább 700 fő befogadó képességű színházi funkciójú épület építését és/vagy felújítását és/vagy rekonstrukcióját és/vagy átalakítását, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 21/11/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 06/12/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma:
A következő helyett:
Dátum: 30/12/2016
Helyesen:
Dátum: 16/01/2017
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1) A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: Juratio Zrt. 1031 Budapest, Monostori út 34., 21.11.2016. 11:00 óra.

A bontás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint történik.

Helyesen:

1) A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: Juratio Zrt. 1031 Budapest, Monostori út 34., 6.12.2016. 10:00 óra.

A bontás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint történik.

VII.2)További információk:

I. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőt, hogy jelen helyesbítő hirdetményt az ajánlat elkészítésekor oly módon kell értelmezni és figyelembe venni, hogy a hirdetményben megjelölt szakasz száma a felhívás hivatkozott pontja, azaz pl. a III.1.3) szakasz szám a hirdetmény III.1.3) pontját jelöli. Tekintettel arra, hogy a hirdetményminta az egyes szakaszok vonatkozásában karakterszám korlátozást tartalmaz, így az adott szakasz „Helyesen” oszlopában megjelenített szöveg az adott szakasz esetében nem módosított tartalommal együttesen, valamint folytatólagosan értelmezendő valamennyi szakasz vonatkozásában külön-külön.

II. Módosítás keretében módosulnak a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok.