Árubeszerzések - 411733-2021

Submission deadline has been amended by:  476031-2021
13/08/2021    S156

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2021/S 156-411733

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13795586243
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655630
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volan-buszpark.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.volan-buszpark.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955702021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955702021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése (CNG II.)

Hivatkozási szám: EKR000955702021
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése 2 részben

1. rész: Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

Alapmennyiség: 40 db busz

Opciós mennyiség: 4 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

2. rész: Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

Alapennyiség: 39 db busz

Opciós mennyiség: 4 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

A szoftverkövetés időtartama: a diagnosztikai eszközök vonatkozásában az adott diagnosztikai eszköz leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap (azaz a diagnosztikai eszközökre vonatkozó jótállási időszak végéig)

AK szoftverkövetés alatt a következőket érti: A diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverkövetés, szoftverfrissítés biztosítása, licence jogosultság megszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása.

Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a szoftverkövetés időtartama alatt, az adott hét munkanapjain, munkaidőben (6-14) Ajánlattevő biztosítson telefonos elérhetőséget (helpdesk-et) az esetlegesen felmerülő problémák, kérdések mielőbbi megoldása okán.

M3 osztályú autóbusz alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet alapján, több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.

A járműkategória alábontása alatt (M3/II) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107. számú előírása szerint „II. osztály”: elsősorban ülő utasok szállítására szolgáló járművek, amelyekben az álló utasok a közlekedőfolyosón és/vagy olyan területen szállíthatók, amely nem haladja meg két kettős ülés terét.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1.rész:Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG II.)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 40 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok esetében az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Az alacsony padló definíciója: Elvárás az egyszintes, alacsonypadlós kialakítású kivitel, lépcső sem megengedett. Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-es küszöbmagassági értékre csökkenthető. Illetve a járópadló magasság nem lehet több mint 400 mm.

Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 4 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 1. Szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 4 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 36 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.

3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai eszközök átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad (mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszközök tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközöket is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni. Nyertes ajánlattevő köteles az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítására is. Előbbiekre tekintettel a szerződés teljes időtartama a legkésőbb leszállított autóbusz átvételétől számított 24 hónap lejártáig tart.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2.rész:Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG II.)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 99.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 39 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok esetében az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Az alacsony padló definíciója: Elvárás az egyszintes, alacsonypadlós kialakítású kivitel, lépcső sem megengedett. Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-es küszöbmagassági értékre csökkenthető. Illetve a járópadló magasság nem lehet több mint 400 mm.

Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 4 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 1. Szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 4 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 36 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.

3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai eszközök átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad (mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszközök tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközöket is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni. Nyertes ajánlattevő köteles az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítására is. Előbbiekre tekintettel a szerződés teljes időtartama a legkésőbb leszállított autóbusz átvételétől számított 24 hónap lejártáig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.

M.1) A Kr. 21. § (1a) bek. b) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),

- a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciával:

- 1. részben: 30 db M3/II. osztályú, új, alacsonypadlós, 2 tengelyes, szóló, CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz szállítására vonatkozó referenciával.

- 2. részben: 29 db M3/II. osztályú, új, alacsonypadlós, 2 tengelyes, szóló, CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz szállítására vonatkozó referenciával.

Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.

Több részre történő ajánlattétel esetén - az azonos beszerzési tárgyra tekintettel - elegendő a legmagasabb mennyiségű referencia bemutatása.

Az alkalmassági követelmény előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően került sor a környezetvédelmi előírások tekintetében.

Ajánlatkérő „szállítás” alatt a referenciakövetelményben előírt autóbuszok tulajdonjogának átruházását érti akár adásvételi, akár halasztott adásvételi szerződés keretében (azaz, amikor az autóbuszok tulajdonjogának az átruházása a szerződéskötést követő későbbi időpontban történik).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

AK a szerz. teljesítését teljesítési és jólteljesítési biztosítékhoz köti. A biztosítékok nyújtásával, felhasználásával, felszabadításával kapcsolatos részletes feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

Teljesítési bizt.: A járművek/diagnosztikai eszközök szállítása vonatkozásában 5 %

Jólteljesítési bizt.: A leszállított autóbuszok/diagnosztikai eszközök vonatkozásában: 5%

Jótállás: 24 hó

- a járművek vonatkozásában az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap

- a diagnosztikai eszközök vonatkozásában az adott diagnosztikai eszköz leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap

Késedelmi kötbér:

A járművek/diagnosztikai eszközök szállítási véghatáridőre vonatkozóan a határidők megsértése esetén a jármű/diagnosztikai eszköz nettó vételárának 1 %-a naponta, legfeljebb 20 %.

AK késedelme esetén: Ptk. 6:155. §

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett járművek/diagnosztikai eszközök vételárának 20 %

Hibás teljesítés esetében a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Az ajánlattétel és a szerz. pénzneme: HUF

A számla és a fizetés pénzneme: HUF

Számla benyújtására az autóbuszok esetében havonta van lehetőség

Számla benyújtására a diagnosztikai eszközök esetében azok leszállítását követően, a teljesítésigazolás birtokában van lehetőség

AK az áru ellenértékét banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint. A finanszírozás 90%-ban beruházási hitelből történik 10% mértékű önerő mellett.

AK előleget nem fizet

Továbbiak a szerz. és KD

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/09/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/09/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg figyelemmel az alábbiakra:

A Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazásának indoka, hogy - tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az autóbuszok finanszírozását 90%-ban beruházási hitelből valósítja meg- Ajánlatkérő a Gst. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletet jóváhagyására nyújtott be a Pénzügyminiszter felé kérelmet. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kérelem elutasításra kerül [jövőbeli bizonytalan esemény] akkor az eljárást Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja, vagy ezen körülményre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki (Kbt. 135. § (12)). Amennyiben a szerződés előbbiek szerint rögzített hatályba léptető feltétel beálltára legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 6. hónapon belül nem kerül sor, a szerződés automatikusan, a Felek további jognyilatkozata nélkül is megszűnik.

3.) Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról a tényről, hogy rendelkezik az autóbuszra vonatkozó, 24 hónap időtartamra biztosított kötelező javítások, karbantartások elvégzéséhez vagy saját tulajdonú magyarországi szervizzel, vagy a Gyártó/Forgalmazó által feljogosított magyarországi szervizzel, mely a teljesítés helyétől maximum 100 km távolságra lehet.

4.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

5.) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

6.) AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.

7.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

8.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. költség: fordított arányosítás; Az 1. értékelési részszempont előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) pontjának megfelelően került sor az energiahatékonysági előírások tekintetében, az értékelő táblázatok kitöltésével (figyelemmel a Kbt. 78. § (1) bek-re). 2. szállítási ütemezés: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

9.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

10.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

11.) Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását kéri a KD-ban részletezettek szerint.

12.) Az ajánlathoz csatolni kell, azonban nem minősül szakmai ajánlatnak:

- Az autóbusz műszaki specifikációja

- Méretezett jellegrajz

- Méretezett ülés elrendezési rajz

- Az utasülések gyártmánya, típusa, fényképe, méretezett rajza

- A vezetőülés gyártmánya, típusa, beépített helyzete (rajz), minimális szabályozott ülőlap magassága, kezelése, alkatrészjegyzéke

- Típusbizonyítvány vagy forgalomba helyezési engedély, vagy azok kérelmei

- Igazolás kipufogógáz károsanyag kibocsátásról

- Motorkarakterisztika

- Fűrészdiagramm

- Oktatásra, élettartam és karbantartási elvárásokra vonatkozó kötelezettségvállalás (műszaki leírás 12-14. oldalain részletezettek szerint)

- Utastájékoztató rendszer megajánlás (műszaki leírás 8.o 28. pontban leírtak szerint)

- Kamerarendszer megajánlás (műszaki leírás 9.o 31. pontban leírtak szerint)

13.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

14.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

15.) AK az eljárásban való részvételt az 1. rész vonatkozásában: 48 000 000,- Ft, a 2. rész vonatkozásában 46 000 000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401000-00029696-00000002 számú fizetési számlájára történő befizetésével (IBAN formátuma HU19 1040 1000 0002 9696 0000 0002, SWIFT-kód: OKHBHUHB) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.

16.) FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin(lsz:00241), Dr. Pálvölgyi Lilla (lsz: 01333)

17.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

18.) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.

19.) AK elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek a Kbt. 27/A. §-ában foglaltaknak.

20.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/08/2021