Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 411911-2019

02/09/2019    S168    Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Jaworzno: Public-service buses

2019/S 168-411911

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 146-360627)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie
Postal address: ul. Grunwaldzka 33
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Mariusz Rosiak
E-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl
Telephone: +48 326181586
Fax: +48 326181501

Internet address(es):

Main address: www.um.jaworzno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Reference number: BZ.271.1.16.2019
II.1.2)Main CPV code
34121100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, z napędem elektrycznym (zwanych dalej autobusami) w podziale na 2 następujące części, zwane dalej zadaniami:

a) dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych, zwanych dalej „autobusami E 10” - zadanie nr 1,

b) dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych, zwanych dalej „autobusami E 12" - zadanie nr 2.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest z możliwością zastosowania - zgodnie z art. 24aa Pzp - tzw. procedury odwróconej.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/08/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 146-360627

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 03/09/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 06/09/2019
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 03/09/2019
Local time: 13:00
Read:
Date: 06/09/2019
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: