A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 412403-2019

03/09/2019    S169

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 169-412403

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 304882733
Fax: +36 12250554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csikós udvarban újraépülő Új királyi lovarda kivitelezése

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csikós udvarban újraépülő Új királyi lovarda kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
45220000 Mérnöki és építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Királyi lovarda újraépítése a Csikós udvarban (világörökségi helyszínen), az épület teljes rekonstrukciójával és megelőző talajszilárdítási és közműkiváltási munkákkal, amely munkák az alábbi főbb feladatokat foglalják magukban:

— nagynyomású injektálás talajszilárdítással (mélyalapozás, műemléki épületrészhez csatlakozva),

— munkagödör földkiemelése,

— közműkiváltások, közműépítés,

— lovarda épület teljes újraépítése 1912,4 m2 nettó alapterületen, amelyből

— az újraépítés az alapvető tartószerkezeti, építészeti, gépészeti, elektromos munkákon túl az alábbi, jellemző szakági és egyéb speciális munkákat tartalmazza, az előző pontban bemutatott alapterületen.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/08/2016
Befejezés: 31/07/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 161-290717

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 23532730
Fax: +36 23532739
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Laki Épületszobrász Zrt.
Postai cím: Róbert Károly körút 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 12712030
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://www.laki.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 479 745 707.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ideiglenes melléklétesítmények, a fel- és levonulás-, organizáció-, munkásellátás; zsaluzás és állványozás, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves munka, ácsmunka, tetőfedés, díszmű bádogozás, vakolás és rabicolás, szárazépítés, aljzatkészítés, hideg- és...

Adószám: West Hungária Bau Kft. 11469830-2-44; LAKI Épületszobrász Zrt. 12764073-2-41.

Szerződésmódosítás időpontja: 2019.08.09.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45220000 Mérnöki és építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Királyi lovarda újraépítése a Csikós udvarban (világörökségi helyszínen), az épület teljes rekonstrukciójával és megelőző talajszilárdítási és közműkiváltási munkákkal, amely munkák az alábbi főbb feladatokat foglalják magukban:

— nagynyomású injektálás talajszilárdítással (mélyalapozás, műemléki épületrészhez csatlakozva),

— munkagödör földkiemelése,

— közműkiváltások, közműépítés,

— lovarda épület teljes újraépítése 1912,4 m2 nettó alapterületen, amelyből

— az újraépítés az alapvető tartószerkezeti, építészeti, gépészeti, elektromos munkákon túl az alábbi, jellemző szakági és egyéb speciális munkákat tartalmazza, az előző pontban bemutatott alapterületen.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/08/2016
Befejezés: 31/08/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 811 120 209.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 23532730
Fax: +36 23532739
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Laki Épületszobrász Zrt.
Postai cím: Róbert Károly körút 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 12712030
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://info@lakinet.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a Szerződés 5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„5. A Vállalkozó hiánytalan és a jelen szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítéséért a vállalkozói díj összege 3 811 120 209 (azaz hárommilliárd-nyolcszáztizenegymillió-százhúszezer-kettőszázkilenc) Ft + törvény szerinti áfa.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj úgy kerül meghatározásra, hogy:

— 3 314 043 530 (azaz hárommilliárd-háromszáztizennégymillió-negyvenháromezer-ötszázharminc) Ft + törvény szerinti áfa összeg (a továbbiakban: „Eredeti Feladatok Ellenérték”) a szerződés aláíráskor megrendelt feladatok eredeti ellenértéke, míg

— 209 041 921 (azaz mínusz kettőszázkilencmillió-negyvenegyezer-kilencszázhuszonegy) Ft + törvény szerinti áfa összeg (a továbbiakban: „Elmaradó Feladatok Ellenérték”) pedig azon feladatok ellenértéke, amely feladatokra a megrendelőt pótmunkák okán nincsen szükség, illetve

— 706 118 600 (azaz hétszázhatmillió-száztizennyolcezer-hatszáz) Ft + törvény szerinti áfa összeg (a továbbiakban: „Pótmunka Ellenérték”) pedig a szerződés aláírását követően megrendelt pótmunkák ellenértéke.”

Felek a Szerződés 11. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„11. A szerződés teljesítésének kötbérterhes véghatárideje 31.8.2019 napja.”

Felek a Szerződés 69. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„69. A Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint az előlegszámlán kívül 10 rész- és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja (azzal, hogy a 10 résszámlából 3 a pótmunkák tekintetében kerül kiállításra) a Vállalkozó részére (teljesítésarányosan) az alábbiak szerint:

— az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési Ütemterv szerinti 20 %-os műszaki készültség esetén.

Az első részszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 20 %-ával;

— a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési Ütemterv szerinti 35 %-os műszaki készültség esetén.

A második részszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 15 %-ával;

— a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési Ütemterv szerinti 50 %-os műszaki készültség esetén.

A harmadik részszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 15 %-ával;

— a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési Ütemterv szerinti 65 %-os műszaki készültség.

A negyedik részszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 15 %-ával;

— az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési Ütemterv szerinti 80 %-os műszaki készültség.

Az ötödik részszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 15 %-ával;

— a hatodik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési Ütemterv szerinti 90 %-os műszaki készültség.

A hatodik részszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 10 %-ával.

Felek megállapodnak, hogy a végszámla kibocsátására a jelen szerződés tárgyát képző valamennyi feladat sikeres és hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételét követően kerül sor.

A végszámla ellenértéke: egyenlő az Eredeti Feladatok Ellenértékének a 10 %-ával.

Felek módosítják a Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személyeket.

Szerződésmódosításhoz csatolják a módosuló költségvetést és ütemtervet.

A Szerződés módosítása megfelel a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó 141. § (2) bekezdés előírásainak is, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

— az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti Szerződés esetén az uniós értékhatárt,

— építési beruházás esetén az eredeti Szerződéses érték 15 %-át.

Valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen II. sz. Módosítás aláírásának napjáig jelezte Megrendelőnek, hogy a Szerződés megfelelő teljesítése érdekében milyen pótmunkák elvégzése szükséges.

Felek rögzítik, hogy a Pótmunkaigények megvalósítására a Szerződésben és az I. sz. Módosításban szereplő (és a közben megrendelt és elvégzett egyéb Pót-) munkák mellett nincs mód, így ennek elvégzése a teljesítési határidő további meghosszabbítását vonja maga után.

Tekintettel arra, hogy a Pótmunkaigények tárgya érinti az árazott költségvetésben szereplő tételeket, Felek a Pótmunkaigények figyelembevételével az Eredeti Költségvetés mellett csatolják azon tételek meghatározását, amely tételek a felmerülő pótmunkaigények okán nem kerülnek megrendelésre, azzal, hogy valamennyi tétel esetében rögzítésre kerül az elmaradó mennyiség és az elmaradó mennyiség ellenértéke amely egyben csökkenti az Eredeti Költségvetésben rögzített ellenértéket

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 479 745 707.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 811 120 209.00 HUF