Services - 412742-2018

21/09/2018    S182    Services - Design contest - Open procedure 

Romania-Bucharest: Architectural design services

2018/S 182-412742

Design contest notice

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"
National registration number: Romania
Postal address: Str. Dacia nr. 89
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321
Postal code: 020052
Country: Romania
Contact person: Cristian Gheorghe
E-mail: office@inshr-ew.ro
Telephone: +40 213180939
Fax: +40 213180939

Internet address(es):

Main address: www.inshr-ew.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"
National registration number: Romania
Postal address: Bulevardul Dacia nr. 89, sector 2
Town: București
NUTS code: RO321
Postal code: 020052
Country: Romania
E-mail: concurs@inshr-ew.ro
Telephone: +40 213180939
Fax: +40 213180939

Internet address(es):

Main address: http://www.inshr-ew.ro/concursmuzeu

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de proiectare privind „Amenajarea expoziției permanente și a spațiilor conexe ale Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România"

Reference number: 18098352/2018/2
II.1.2)Main CPV code
71220000
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.4)Description of the procurement:

Concursul de soluţii are ca scop selectarea celei mai bune soluţii în vederea realizării proiectului arhitectural „Amenajarea expozitiei permanente si a spatiilor conexe ale Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania" pentru atribuirea contractului de proiectare.

Autoritatea contractantă intenționează să realizeze achiziția prin negociere fără publicare prealabilă.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate să încheie contractul cu câștigătorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul să invite la negociere ofertantii clasați pe locurile II și III.

Numărul minim al participanților la concurs trebuie să fie 3 (trei), în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) și (5) din H.G. nr. 395/2016.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 40 zile. Termenul de raspuns la clarificari este de 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

— 10 % — Criteriul funcţional-spaţial (A) — Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 logica, expresivitatea si eleganta functional-spatiala a solutiei (cuprinzand atat zonele publice, cat si pe cele destinate personalului),

— 30 % — Criteriul muzeografic (B) — Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 atractivitatea pentru public si semnificatia stiintifica si educativa a solutiei muzeale si de detaliu;

— 10 % — Criteriul patrimonial (C) — Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 modul in care solutia pune in evidenta, prin recursul la o arhitectura contemporana, dialogul/relatia dintre monumentul istoric Palatul Dacia si Noul MNIEHR;

— 50 % — Criteriul economic (D) — Evalueaza pe o scara de la 1 la 100 masura in care solutia dovedeste rationalitate economica si se inscrie in plafonul de cost.

Punctajul total maxim este de 100 puncte și se calculează pe baza formulei:

(Ax10/100) + (Bx30/100) + (Cx10/100) + (Dx50/100) = 100 puncte, pentru: A = 100, B = 100, C = 100, D = 100.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 21/11/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Romanian, English
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: no
IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
Mihnea Constantinescu, Ministerul Afacerilor Externe, membru titular
Andreea Lambru, Secretariatul General al Guvernului, membru titular
Sergiu Nistor, Universitatea de Arhitectura și Urbanism Ion Mincu, membru titular
Aurel Vainer, Federația Comunităților Evreilor din România, membru titular
Liviu Beris, Asociația Evreilor din România Victime ale Holocaustului, membru titular
Virgil Nițulescu, Ministerul Culturii și Identității Naționale, membru titular
Florin Manole, Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca, membru titular
Lucian-Alexandru Găvozdea, Ordinul Arhitecților din România, membru titular
Lăcrămioara Stratulat, Complex Național Muzeal Moldova, membru titular
Ciprian-Anghel Ștefan, Complex Muzeal Astra Sibiu, membru titular
Elisabeth Ungureanu, INSHR „Elie Wiesel”, membru titular
Radu Ioanid, United States Holocaust Memorial Museum, membru titular
Paul Shapiro, United States Holocaust Memorial Museum, membru titular
Jacques Frejd, Memorial de la Shoah, membru titular
Andrew Baker, American Jewish Committee, membru titular
Alexander Avraham, Yad Vashem, membru titular
Constantin Gorcea, Arhitectura Grafica Design Suceava, membru titular
Adrian Crăciunescu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, membru supleant
Mihaela Criticos, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, membru supleant
Alis Vasile, membru supleant

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Valabilitatea ofertelor prezentate în cadrul concursului de soluții va trebui menținută până la data de 31.12.2018.

Conform Caietului de sarcini, Ghidul final de mentenanță va fi elaborat de proiectantul câștigător împreună cu executantul lucrărilor de amenajare a muzeului și va cuprinde obligatoriu și următoarele elemente:

— informații despre furnizorii tuturor materialelor și echipamentelor utilizate în amenajarea spațiului muzeului,

— certificate și condiții de garanție și instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru materialele și echipamentele incluse în amenajare,

— tipurile de materiale utilizate în amenajare, furnizorii acestora, certificate și condiții de garanție, instrucțiuni de întreținere,

— indicații despre operațiunile de curățenie necesare, adecvate materialelor și echipamentelor utilizate și, respectiv, incluse în amenajare,

— planurile detaliate pentru lucrările de instalații realizate (alimentare apă, încălzire, climatizare, ventilație, alimentare cu energie electrică, sisteme de iluminat, sisteme de securitate, sisteme audio, sisteme video etc.).

Muzeul va trebui să obțină avizul prealabil privind înființarea, acordat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și, ulterior, acreditarea ca instituție muzeală, de asemenea de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, ambele proceduri putând impune modificări ale proiectului de amenajare a muzeului, în cazul avizului prealabil, și modificări în amenajarea muzeală deja realizată, în cazul procedurii de acreditare; atât proiectantul, cât și executantul lucrărilor de amenajare vor asista muzeul în îndeplinirea acestor obligații legale.

Organizatorul poate publica ulterior o galerie virtuală a proiectelor participante la concurs și/sau un album al concursului.

Conform Regulamentului de Concurs:

4.1.2) Predarea unui proiect implică acceptul concurentului de a oferi Organizatorului concursului dreptul de a publica imaginile respective în format tipărit sau în format digital, cu menţionarea numelor autorilor, fără nici un alt acord sau plată;

4.1.3) În urma concursului și atribuirii contractului de achiziție publică, realizarea proiectului câștigător se va face în colaborare cu Organizatorul, acesta putând suferi modificări, fără ca partea arhitecturală să fie afectată;

4.1.4) Autorul proiectului câștigător cedează Organizatorului drepturile patrimoniale asupra operei, în baza contractului încheiat ulterior, conform art. 42 din Legea nr. 8/1996, republicată în 2018;

4.1.5) Organizatorul Concursului nu îşi asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor (plagiat). Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul;

4.1.6) Concurenţilor li se cere prin documentaţia de concurs şi predată în plicul secretizat, odată cu planşele, exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identităţii reale a autorului şi/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2018