Services - 41287-2022

25/01/2022    S17

Netherlands-Eindhoven: Transport services (excl. Waste transport)

2022/S 017-041287

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Zeeland p/a Het NIC B.V.
National registration number: 131970772
Postal address: Bogert 26
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5612 LZ
Country: Netherlands
Contact person: Barry Verbeek
E-mail: barry.verbeek@hetnic.nl
Telephone: +31 648193740
Internet address(es):
Main address: http://www.zeeland.nl
Address of the buyer profile: http://www.zeeland.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de9068b5140556b62e53d4e2be19501b
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de9068b5140556b62e53d4e2be19501b
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realisatie, beheer en uitbreiden van schoolmobiliteitshubs Zeeland

Reference number: 10095/bv
II.1.2)Main CPV code
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De doelstelling van deze opdracht is het realiseren van een deelmobiliteitsnetwerk en daarmee het aanbieden en verbeteren van ‘last mile’ oplossingen voor studenten en leerlingen bij VO, MBO en HBO scholen. Daarnaast het gebruik van deelmobiliteit in Zeeland onder reizigers in het algemeen te stimuleren en te promoten, met als doel een robuust deelmobiliteitsnetwerk neer te zetten en waar mogelijk te doen laten groeien.

Om voorgaande te realiseren zal met één (1) ondernemer een overeenkomst worden gesloten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 665 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48420000 Facilities management software package and software package suite
34144900 Electric vehicles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL34 Zeeland
Main site or place of performance:

Middelburg

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht is opgedeeld in twee fases.

-Fase 1 betreft het realiseren van 10-14 mobiliteitshubs bij 10-13 schoollocaties met circa 140 deelfietsen, 3 e-bike hubs bij 3 scholen met circa 70 deel e-bikes en circa 2 deelauto bij 1 locatie. Het totaal voor fase 1 is geraamd op € 465.000,--. Fase 1 dient gerealiseerd te zijn na implementatie bij aanvang van het schooljaar d.d. 1 september 2022.

-In fase 2 zal het aantal mobiliteitshubs worden opgehoogd naar 29 bij in totaal ongeveer 28 schoollocaties met circa 290 deelfietsen en naar 4 deelauto’s. Het totaal voor fase 2 is geraamd op € 200.000,--. Fase 2 dient gerealiseerd te zijn per 1 januari 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

De totale opdrachtwaarde, gerekend over de looptijd van 26 maanden is € 665.000,-- excl. btw. Dit bedrag geldt tevens als plafondbedrag voor de opdracht. Dat wil zeggen dat een inschrijving op straffe van uitsluiting niet hoger mag zijn dan het vastgestelde plafondbedrag.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Sluitende businesscase voor de initiële contracttermijn van 26 maanden / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Sluitende businesscase voor de opvolgende 24 maanden / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Promotieplan (inzet van communicatie en marketinginstrumenten) / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Project- en implementatieplan, inclusief eventuele uitbreiding van deellocaties en inzet vervoersmiddelen / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de dienstverlening / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Toepassen van Social Return op de opdracht / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 665 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Voor een eventuele verlenging van de opdracht in het kader monitoring en evaluatie/rapportage over de voortgang en de mate van succes van de mobiliteitshubs, is de vergoeding vastgesteld op maximaal € 60.000,--. Excl. btw. Dit bedrag geldt eveneens als plafondbedrag. Hiervan uitgezonderd is een eventuele meerwerk opdracht of wanneer opdrachtgever gebruik maakt van de optie om aan te sluiten bij de

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Aansluiten op de landelijke regeling moblilteitshubs kan helpen om het mobiliteitsnetwerk qua infrastructuur verder uit te breiden. Deze opdracht loopt parallel aan de uitwerking van deze regeling. Deze regeling voorziet in uniforme uitstraling en uitbreiding van hublocaties.

Van inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn inschrijving een voorstel opneemt waaruit blijkt dat aansluiten op de landelijke regeling moblilteitshubs mogelijk is, de wijze waarop dit mogelijk is (welke voorwaarden) en welke kosten hier eventueel mee gemoeid zijn.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel,

- Geschiktheidseis inschrijving handelsregister of beroepsregister

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Geschiktheidseisen m.b.t. financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid (ervaring inschrijver)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 11/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Inhoudelijke vragen omtrent de aanbesteding kunnen uitsluitend via een bericht op TenderNed worden gesteld. Vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen worden ingediend via ‘Vraag en antwoord’ in het dashboard van TenderNed. Voor een verdere toelichting met betrekking tot het verkrijgen van inlichtingen wordt verwezen naar de selectieleidraad paragraaf 2.1.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: zie aanbestedingsdocument
Postal address: Kousteensedijk 2
Town: Middelburg
Postal code: 4331 JE
Country: Netherlands
E-mail: bestuursrecht.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Fax: +31 883610284
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zie aanbestedingsdocument
Postal address: Abdij 6
Town: Middelburg
Postal code: 4331 BK
Country: Netherlands
E-mail: aanbesteding@zeeland.nl
Telephone: +31 118631011
Internet address: http://www.zeeland.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zie aanbestedingsdocument
Postal address: Abdij 6
Town: Middelburg
Postal code: 4331 BK
Country: Netherlands
E-mail: aanbesteding@zeeland.nl
Telephone: +31 118631011
Internet address: http://www.zeeland.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022