Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 41510-2021

27/01/2021    S18

Magyarország-Budapest: Földgáz

2021/S 018-041510

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 251-628376)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

Hivatkozási szám: EKR001334612020
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2021-2022-es gázévre (a 2021. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától – a 2022. október 1. 6:00 óráig gáznap végéig terjedő időszak) és 2022-2023-as gázévre (a 2022. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától – a 2023. október 1. 6:00 óráig gáznap végéig terjedő időszak).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély fenn álltát Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi) az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

Helyesen:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 27/01/2021
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 11/02/2021
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:

2021.2.26.

Helyesen:

2021.3.13.

Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 27/01/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 11/02/2021
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. A 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedély köteles tevékenység, erre tekintettel az engedély elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.

2. A Kbt. 2.§ (6) alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

3. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

4. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35.§ (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

5. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

6. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

8. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 65.§ (1) alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

10. A Kr. 30.§ (4)-ben foglaltara tekintettel felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők/részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy AT átlátható szervezetnek minősül, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.

12. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

13. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578,

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

18. A keretmegállapodás hatálya alatti Intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.

19. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

20. Irányadó Jog: A ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

21. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz) műszaki tartalma egységes jogszabályokban {19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet} és szabványokban meghatározott ezért a részekre bontás, termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (főldgázenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.

22. Az eljárás első és második részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

23. AK az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azonban AT-nek (földgázenergia-kereskedőnek) az árrésére kell ajánlatot tenni (EUR/kWh)-ban. AT arra tesz ajánlatot, hogy a https://www.theice.com/marketdata/reports/159 linken található TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures riportban található 2021-2022-es gázév és a 2022-2023-as gázév időszakra vonatkozó független tőzsdei árhoz képest, maximum mennyi felárral (árréssel) vállalja a teljesítést, az Intézményi igények nagyságától és felhasználói természetétől (profiljától) függetlenül. A keretmegállapodás maximum árának kiszámolására vonatkozó képletet és részletes kereskedelmi információkat a KD tartalmazza.

24. Intézményi ajánlatkérő - az eljárás második részében, a konkrét beszerzése megvalósítása során - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli a verseny újranyitása során beérkezett ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.

25. A beszerzés tárgya szabványban rögzített, hatóságilag előírt minőségi és műszaki tartalommal rendelkezik, további minőségi paraméterek figyelembe vételére nincs lehetőség, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

26. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. fejezetében található hivatkozás szerint azonosítja az AK-k körét.

27. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat.

28. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

29. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

30. AK a földgázenergia tőzsdei (napi) árváltozására tekintettel a Kbt. 18. § (1) bekezdés szerinti becsült értéket egzakt, valós értéken nem tudja megadni, ezért AK az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti becsült legmagasabb összmennyiséget határozta meg becsült értéknek.

Helyesen:

1. A 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedély köteles tevékenység, erre tekintettel az engedély elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.

2. A Kbt. 2.§ (6) alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

3. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

4. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35.§ (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

5. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

6. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

8. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 65.§ (1) alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

10. A Kr. 30.§ (4)-ben foglaltara tekintettel felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők/részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy AT átlátható szervezetnek minősül, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.

12. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

13. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578,

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

18. A keretmegállapodás hatálya alatti Intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.

19. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

20. Irányadó Jog: A ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

21. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz) műszaki tartalma egységes jogszabályokban {19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet} és szabványokban meghatározott ezért a részekre bontás, termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (főldgázenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.

22. Az eljárás első és második részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

23. AK az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azonban AT-nek (földgázenergia-kereskedőnek) az árrésére kell ajánlatot tenni (EUR/MWh)-ban. AT arra tesz ajánlatot, hogy a https://www.theice.com/marketdata/reports/159 linken található TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures riportban található 2021-2022-es gázév és a 2022-2023-as gázév időszakra vonatkozó független tőzsdei árhoz képest, maximum mennyi felárral (árréssel) vállalja a teljesítést, az Intézményi igények nagyságától és felhasználói természetétől (profiljától) függetlenül. A keretmegállapodás maximum árának kiszámolására vonatkozó képletet és részletes kereskedelmi információkat a KD tartalmazza.

24. Intézményi ajánlatkérő - az eljárás második részében, a konkrét beszerzése megvalósítása során - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli a verseny újranyitása során beérkezett ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.

25. A beszerzés tárgya szabványban rögzített, hatóságilag előírt minőségi és műszaki tartalommal rendelkezik, további minőségi paraméterek figyelembe vételére nincs lehetőség, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

26. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. fejezetében található hivatkozás szerint azonosítja az AK-k körét.

27. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat.

28. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

29. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

30. AK a földgázenergia tőzsdei (napi) árváltozására tekintettel a Kbt. 18. § (1) bekezdés szerinti becsült értéket egzakt, valós értéken nem tudja megadni, ezért AK az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti becsült legmagasabb összmennyiséget határozta meg becsült értéknek.

VII.2)További információk: