Supplies - 415481-2021

16/08/2021    S157

Czechia-Liberec: Protective and safety clothing

2021/S 157-415481

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Liberecký kraj
National registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642/2
Town: Liberec
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 46180
Country: Czechia
Contact person: Petra Šulcová
E-mail: petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Telephone: +420 485226951
Fax: +420 485226444
Internet address(es):
Main address: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS

II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zadavatel provádí zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona na účet pověřujících zadavatelů. Pověřujícími zadavateli, se kterými vybraný dodavatel uzavře na základě veřejné zakázky zadané v DNS smlouvu na plnění veřejné zakázky.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude nákup osobních ochranných prostředků včetně příslušné dokumentace a zajištění dopravy do jednotlivých míst plnění. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek podle § 141 zákona. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli.

Zadavatel předpokládá, že bude zadávat veřejné zakázky v DNS podle aktuálních potřeb, tj. v předem neurčených a nepravidelných intervalech.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 87 775 681.80 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ústenky

Lot No: Kategorie I.
II.2.2)Additional CPV code(s)
18142000 Safety visors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této kategorie veřejné zakázky je nákup osobních ochranných prostředků včetně příslušné dokumentace a zajištění dopravy do jednotlivých míst plnění.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 31 520 542.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pravidla pro hodnocení nabídek budou zadavatelem stanovena v každé výzvě k podání nabídky v rámci DNS.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirátory

Lot No: Kategorie II.
II.2.2)Additional CPV code(s)
18142000 Safety visors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této kategorie veřejné zakázky je nákup osobních ochranných prostředků včetně příslušné dokumentace a zajištění dopravy do jednotlivých míst plnění.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 377 976.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pravidla pro hodnocení nabídek budou zadavatelem stanovena v každé výzvě k podání nabídky v rámci DNS.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranné obleky, návleky, štíty, brýle

Lot No: Kategorie III.
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této kategorie veřejné zakázky je nákup osobních ochranných prostředků včetně příslušné dokumentace a zajištění dopravy do jednotlivých míst plnění.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 567 403.80 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pravidla pro hodnocení nabídek budou zadavatelem stanovena v každé výzvě k podání nabídky v rámci DNS.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rukavice

Lot No: Kategorie IV.
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této kategorie veřejné zakázky je nákup osobních ochranných prostředků včetně příslušné dokumentace a zajištění dopravy do jednotlivých míst plnění.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 265 840.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pravidla pro hodnocení nabídek budou zadavatelem stanovena v každé výzvě k podání nabídky v rámci DNS.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfekce

Lot No: Kategorie V.
II.2.2)Additional CPV code(s)
90924000 Fumigation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá sídla či místa určená dotčenými pověřujícími zadavateli.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této kategorie veřejné zakázky je nákup osobních ochranných prostředků včetně příslušné dokumentace a zajištění dopravy do jednotlivých míst plnění.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 043 920.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pravidla pro hodnocení nabídek budou zadavatelem stanovena v každé výzvě k podání nabídky v rámci DNS.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel v rámci zadávacího řízení požaduje, aby účastníci veřejné zakázky splňovali základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona.

Účastníci zároveň musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

V souladu s § 7 písm. b) odst. 2 vyhlášky č. 168/2016 Sb. , o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen "vyhláška") zadavatel toto oznámení uveřejňuje za účelem oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 písm. a) zákona.

Zavedený DNS s názvem "Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS" bude zaveden do 31.08.2022 (původně 12 měsíců, do 31.08.2021).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2021