Építési beruházás - 417332-2021

Submission deadline has been amended by:  498839-2021
17/08/2021    S158

Magyarország-Miskolc: Tereprendezési munkák zöldterületen

2021/S 158-417332

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Telefon: +36 46512700
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449902021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449902021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolctapolca Őspark fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000449902021
II.1.2)Fő CPV-kód
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Miskolctapolca Őspark fejlesztése - TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 és TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002 azonosító számú források felhasználásával

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112441 Teraszkiképzési munka
45223500 Vasbeton szerkezet
45223700 Pihenőhely építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233160 Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok
45233161 Gyalogút építése
45233252 Utca burkolása
45236000 Terepegyengetés
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc 46286; 46289/3; 46291; 46292/1; 46292/2; 46292/4; 46292/7; 46292/9; 46292/10; 46292/11; 46295; 46298/3; 46299 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002

Barabits sétány

A sétány teljes felületén egységesen új beton térkő burkolatot kap (937,6 m2). A sétány nyugati oldalán a zöldfelületbe történő beugrásokban berendezési tárgyak kerültek elhelyezésre. A keleti oldalán pavilonsorral, pergolákkal. Vízbázisvédelmi okokból a sétány mentén kiemelt szegély húzódik, a lejtésirányok, terepmagasságok a tereprendezési tervről olvashatóak le. A sétány melletti rézsűfelületek tereprendezése a sétány kezdetétől az illemhely területéig, durva és finom tereprendezési munkákkal (180 m2).

Piactér

A barlangfürdő előtti teresedés annak viszonylag nagy felülete miatt kétfajta térkőből került kialakításra, ’pixeles’ mintázattal, mely által izgalmas mintázatot kapott. A tér nyugati oldalán a Pazár István sétányhoz kapcsolódva kiselemes térkő burkolaton a meglévő nagy fák közé forgószékek kerülnek elhelyezésre (12 db). A Bencés kolostor belső falain belül szintén murvaburkolat kerül, de sötétszürke színben (251,7 m2). A kerítés takarásra kerül magasra-középmagasra növő cserjékkel. A kor követelményeinek, valamint a helyi építészeti előírásoknak megfelelő modern pavilonok kialakítása oly módon, hogy a megbízó igényeit teljes mértékben kielégítse.

A pavilonsor a Barabits sétányon kerül kialakításra, a terület adottságait és környezet adta sajátosságokat figyelembe véve, olyan anyaghasználattal, amely a környezetébe illeszkedik és funkcionálisan is kiszolgálja a majdani bérlőket hosszú távon.

Az 1.- és a 2. típusú pavilonból 3-3 db készül.

A beépítettség bruttó alapterülete összesen (1. pavilon): 11,88 m² (készül 3 db)

A beépítettség bruttó alapterülete összesen (2. pavilon): 19,765 m² (készül: 3 db)

14 db kandeláber telepítése.

Tó sétány

A Barlangfürdő előtti Piacteret és a Csónakázó-tóhoz kapcsolódó Kilátó teret összekapcsoló Tó sétány egyenes vonalban, fizikailag és vizuálisan, valamint akadálymentesen köti össze a két teret. A tó körüli sétányok megújulnak, beton térkő burkolat építése szükséges. (1 841,4 m2)

Csónakázó-tó, kilátó tér

A kilátó tér közösségi térré átalakítva nemcsak a meglévő szökőkút, tó felé nyújt kilátást, hanem a rekreációt is szolgálja padokkal, ivókúttal (2 db). Konzolos kialakítású, fapalló burkolatú kilátóstég vezet be a tó területébe a tartószerkezeti tervek szerint. A csónakázó tó partfala megújul támfal építési munkával (85,3 fm) a vízépítési szakági tervek szerint. A tó körül összesen 35 db kandeláber telepítése.

Csónakázó-tó, stégrendszer

A tó mentén WPC burkolatú napozóteraszok (64,3 m2) és a konzolos stégeket összekötő burkolatok. A konzolos stégek tartószerkezeti szakági tervek szerint készülnek.

Geometrikus parkrész

A parkrészen helyezkedik el a komfortpont, mely egyben kiszolgálja külön mosdóhelyiséggel a pavilonok személyzetét is. A nyilvános illemhelyben akadálymentes mosdó is található.

A meglévő utak mellett a zöldfelületbe ugró pihenőpadok. A park nyugati oldalán lévő kör alakú növényágyasba és aköré koncentrikus formában évelő- rózsaágyások lettek tervezve, a rózsák a miskolci rózsagyűjteményből kerülnek áttelepítésre. A tervezési területen 442,7 m2 beton kockakő burkolat építése. 25 db kandeláber telepítése.

Tanösvény

A tervezési terület egészén egyedi tervezésű tanösvény táblák (11 db) kerülnek kihelyezésre, amelyen bemutathatóvá válnak az értékes, idős faegyedek, parktörténet, állatvilág. Szintén egyedi tervezésű növénytáblákon az új ültetésű cserje- és évelőfajok válnak bemutathatóvá.

TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002

Organikus parkrész

A tervezési terület nyugati oldala a vízmű 20 napos elérési idejű terület belső védőterületen kívül eső része, vízbázisvédelmi terület. Az organikus nyomvonalvezetésű burkolat mentén pihenőpadok, asztalok helyezkednek el. Az organikus parkrészen interaktív táblák, miniszobrok, QR kóddal ellátott információs táblák, QR kóddal ellátott szemléltető eszközök kerülnek kihelyezésre, az organikus park piactér felőli „bejáratához” kerül egy digitális kijelző. Új stabilizált murvaburkolatú gyalogos burkolat kialakítása. Tereprendezés szükséges az új burkolat kialakítása miatt. A sétaút mentén interaktív eszközök, szemléltető eszközök és QR kóddal ellátott információs táblák építése.

Utcabútorok telepítése, elhelyezése (25 db). Növénykiültetési munkák, zöldfelület fenntartása, gyepesítés, kertészeti munkák. (8 024 m2) 16 db kandeláber telepítése.

A részletes műszaki dokumentumokat a kiviteli tervek tartalmazzák. A leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2./ Az AF III.1.3) M2/1. pontja szerinti szakember 266/2013. (VII. 11.) Kr. VI. 3.rész 2.a) pont szerinti közlekedésépítési projektekben szerzett szakmai többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3./ Az AF III.1.3) M2/2. pontja szerinti szakember 266/2013. (VII. 11.) Kr. VI. 3.rész 10.c) pont szerinti vízépítési projektekben szerzett szakmai többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4./ Az AF III.1.3) M2/3. pontja szerinti szakember 266/2013. (VII. 11.) Kr. VI. 2. rész 5. pont, vagy 3.rész 21. pont szerinti villamossági projektekben szerzett szakmai többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002 és TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002

II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritérium: 1./ Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) - 70

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama pont részletezése:

- a 12 hónap időtartam vonatkozásában: A szerződés időtartama 12 hónap a teljes munka esetében a munkaterület átadás-átvételének időpontjának napjától követően- értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra.

A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívására a Kr. 8. 10, 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint]. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

M2: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megnevezése, végzettségük/képzettségük ismertetése az alábbiak szerint:

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra oly módon, hogy egy adott naptári hónappal érintett munkavégzést/szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egész hónapnak tekint.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, továbbá feltüntetendő az alkalmassági követelménynek való megfelelés bekövetkezésének időpontja év/hónap/nap szerint.

Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.

A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.

A Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben olyan szerződésszerűen teljesített szerződéssel/szerződésekkel, amelyek összességében tartalmazzák legalább az alábbi feladatok megvalósítását, minimum a megadott mennyiségben:

M1/1: Térkő burkolat építése: min. 2000 m2

M1/2: Támfalépítési munkák: min. 50 fm

M1/3: Zöldfelület fenntartása, kertészeti munkák: min. 6 000 m2

M1/4: Kültéri berendezési tárgyak, utcabútorok telepítése: min. 20 db

M1/5: Kandeláber telepítése: min. 30 db.

Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.

Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M2/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M2/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M2/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” vagy „MV-VI” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.

Az M2/1, M2/2, M2/3: pontokban meghatározott szakemberek közötti átfedés megengedett.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő részére korábbiközbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő ebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adottközbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolásadott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték: 5%;

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének napján kell rendelkezésre állnia az előírt 36 hónap jótállás időtartamáig.

Késedelmi kötbér: 1%/nap, max 20%;

Meghiúsulási kötbér: 25%,

Jótállás: 36 hónap;

Részletesebb ismertetéseket a szerződés-tervezet tartalmazza, a %-os meghatározások nettó vállalkozói díjra értendők.

2./ Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő 5% előleget biztosít.

Részszámlázás: 3 részszla+1 végszla [25%-50%-75%-100% készültségnél] projektenként külön-külön állítandó ki a számlázás során, azaz összesen 8 számlát kell kiállítani. A számlák kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 30 napon belül, banki átutalással. Számlázás részletes ismertetését a szerződés-tervezet tartalmazza.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100-a%, és a számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/09/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/09/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 pontja.

2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.

3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.

4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].

6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].

7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.; 4.; értékelési szempontok esetében arányosítás módszerével történik. További információk a Dokumentációban találhatók.

8./ Az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért

9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.

10./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

11./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!

14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.

15./ Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az AK támogatásra irányuló igényeket (pályázatokat) nyújtott be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésekben szereplő támogatási összegek megemelése vonatkozásában AK-nek költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényeket kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló szerződésmódosításra vonatkozó igény, igények el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosításának elfogadása.

16./ A szerződéskötés időpontjára a nyertes AT-nek rendelkeznie kell a 2. értékelési szempontok szerinti MV-KÉ, MV-VZ, MV-ÉV vagy MV-VI kategóriájú felelős műszaki vezetővel.

17./ AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a 322/2015.(X.30) Kr. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 50 000 000,- HUF/káresemény és legalább 100 000 000,- HUF/év mértékű építési szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre.

18./ A tárgyi beruházás építés engedély köteles, így arra alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózás szabályait.

19./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)

20./ A részajánlattétel kizárásának indoka: A nem megfelelő építésszervezés többek között munkaidő-veszteséget, anyagveszteséget, és maradandó értékcsökkenést eredményezhet. Az építési folyamat műszaki és gazdasági részleteinek összehangolása, kihat a Miskolctapolca őspark és környezete kivitelezés minőségére, és költséghatékonyságára. A nagy volumenű építési munka végzése teszi szükségessé a munkálatok organizációját, pontos, szigorú ütemezését. Az elvégzendő tereprendezési munkák és építési munkák organizációs szükségletei és a terület kiemelt turisztikai ismertsége, látogatottsága miatt a kivitelezés részekre nem bontható, mert az elvégzendő feladatok szerkezetileg és funkcionálisan is egy egységet képeznek. A munkálatok egy ütemben történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő felvonulási területek, a szűkös és egymást átfedő kivitelezési területek és a korlátozott megközelítési lehetőség nem teszi lehetővé az egyes feladatok külön kivitelezését.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2021